394
نقل و انتقالات (ترانسفر) بازیکنان نیم فصل لیگ برتر 95-96 به تفکیک تیم‌ها در قالب جدول


571
نقل و انتقالات (ترانسفر) بازیکنان نیم فصل لیگ برتر 96-97 به تفکیک تیم‌ها در قالب جدول


548
این قسمت تازه راه اندازی شده است و در حال رفع مشکلات و به روز ... آخرین نقل و انتقالات ... برتر ...


252
آخرین اخبار نقل و انتقالات لیگ برتر ایران و اخبار نقل و انتقالات فوتبال اروپا, آخرین نقل و انتقالات فوتبال ایران و جهان, نقل و انتقالات اروپا


176
فریبرز محمود زاده می گوید که طبق استانداردهای جهانی ۸۴ روز برای نقل و انتقالات تیم ها در نظر گرفته شده است.


257
با آغاز تعطیلات نیم فصل رقابت های لیگ برتر فوتبال تیم ها فعالیت خود را در بازار نقل و انتقالات آغاز کرده اند.


577
از ۲۳ خرداد تا ۱۳ شهریور؛ زمان نقل و انتقالات لیگ برتر مشخص شد فریبرز محمود زاده می گوید که طبق استانداردهای جهانی ۸۴ روز برای نقل و انتقالات تیم ها در نظر گرفته شده است.


754
زمان نقل و انتقالات فصل آینده فوتبال از روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ آغاز می‌شود و این زمان تا روز ۱۲ شهریور ۹۷ ادامه خواهد داشت.<br />در واقع نقل و انتقال...


27
زمان نقل و انتقالات لیگ برتر ... سازمان لیگ، آخرین روز نقل و انتقالات ۱۲ شهریور ...


730
نقل و انتقالات فوتبال اروپا و نقل و انتقالات فوتبال ... لیگ برتر ... جدول آخرین نقل و انتقالات ...


390
زمان نقل و انتقالات لیگ برتر ... کمیته مسابقات سازمان لیگ، آخرین روز نقل و انتقالات ۱۲ ...


40
فارس/ زمان نقل و انتقالات فصل آینده فوتبال از روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ آغاز می‌شود و این زمان تا روز ۱۲ شهریور ۹۷ ادامه خواهد داشت.در واقع نقل و انتقالات مثل فصل گذشته چند هفته بعد از شروع مسابقات لیگ ...


551
با آغاز تعطیلات نیم فصل رقابت های لیگ برتر فوتبال تیم ها فعالیت خود را در بازار نقل و انتقالات آغاز کرده اند.


290
تیم هایی که در بازار نقل و انتقالات و یارگیری از دیگران عقب بودند کمی سرعت گرفته و اغلب دست به کار شدند.


78
فریبرز محمود زاده می‌گوید که طبق استانداردهای جهانی 84 روز برای نقل و انتقالات تیم‌ها در نظر گرفته شده است.


994
با آغاز تعطیلات نیم فصل رقابت های لیگ برتر فوتبال تیم ها فعالیت خود را در بازار نقل و انتقالات آغاز کرده اند.


892
فرشید طاهری در مورد پایان زمان نقل و انتقالات نیم‌فصل گفت: همانطوریکه فریبرز محمودزاده رئیس محترم کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ گفته زمان نقل و انتقالات نیم‌فصل برای تیم‌های لیگ برتری ۱۲ ...


98
زمان بندی نقل و انتقالات لیگ برتر فریبرز محمود زاده می‌گوید که طبق استانداردهای جهانی 84 روز برای نقل و انتقالات تیم‌ها در نظر گرفته شده است.


705
زمان نقل و انتقالات لیگ برتر اعلام شد. زمان نقل و انتقالات فصل آینده فوتبال از روز 23 خرداد 1397 آغاز می شود و این زمان تا روز 12 شهریور 97 ادامه خواهد داشت.


729
آخرین نقل و انتقال بازیکنان لیگ برتر ، نقل و انتقال لیگ برتر ، تازه ترین نقل و انتقال لیگ برتر فوتبال ایران ، نقل و انتقال لیگ برتر فصل 96 را در سایت نمناک ببینید.