330
آشنایی با مهمترین آفات پنبه زنجرك ... در یک سال حدود 12 نسل همپوشان وجود دارد و آفت به دفعات ...


589
شرکت به رویش یکی از توزیع کنندگان عمده سموم و نهاده های کشاورزی و یک مرکز حرفه ای مشاوره در ...


259
آفات مهم پنبه. مگس سفید یا عسلک پنبه White flies Bemisia tabaci. معرفی آفت Aleyrodiadae در لاتین به معنای آرد ...


16
معرفی آفت شته پنبه پلی فاژ بوده و مانند دیگر شته ها با مکیدن شیره گیاهی باعث پیچیدن برگها و ...


160
عسلک برگ پنبه انتشار جهانی دارد و از دیر زمان در مناطق پنبه کاری ایران وجود داشته و اولین ...


701
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان اعلام کرد: با توجه به بالا رفتن جمعیت آفت ...


385
آفات مهم پنبه: * نام آفت: - تريپس پنبه * نحوه خسارت: - ايجاد لكه هاي نقره اي پشت برگ ها


868
کرم خاردار پنبه Spiny cotton bollworm Earias insulana (Lep: Noctuidae) معرفی آفت این آفت نه تنها به گیاهان زراعی ...


310
این حشره پولک دار است و مانند ذره های پنبه ای که توسط پنبه زن ... آفت کشها فقط زمانی به کار ...


61
پایان نامه.پروپوزال.مقاله کشاورزی - آفات پنبه - تهیه پروپوزال و پایان نامه و مقالات کشاورزی ...


386
پایان نامه.پروپوزال.مقاله کشاورزی - آفات پنبه - تهیه پروپوزال و پایان نامه و مقالات کشاورزی ...


978
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان اعلام کرد: با توجه به بالا رفتن جمعیت آفت ...


790
انواع گونه های پنبه ... شدت خسارت این آفت با گذشت فصل و چوبی شدن ساقه ها کاهش می یابد .


157
معرفی آفت. شته پنبه پلی فاژ بوده و مانند دیگر شته ها با مكیدن شیره گیاهی باعث پیچیدن برگها و ...


237
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، گفت: کشت انبوه پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه، به ...


770
زیان آفت در پنبه کاری ها از نسل دوم به بعد مشهود و خسارت آن در نسل سوم شدید است.


709
سلام و خسته نباشید. گیاه بنفشه افریقایی دارم که مدتی پیش چیزهای سفید پنبه مانندی روی برگهاش ...


788
زمستان گذرانی و چرخه زیستی آفت: عسلک پنبه زمستان را به صورت تخم، حالات مختلف پورگی یا ندرتا ...


772
معرفی آفت . این آفت نه تنها به گیاهان زراعی پنبه، کنف و بامیه حمله می کند بلکه به گیاهان قوزک ...


745
شدت صدمات آفت در پنبه کاری ها اواسط تیر تا واسط مهرماه و مصادف با ظهور حداکثر غنچه و گل و ...