728
عسلک برگ پنبه انتشار جهانی دارد و از دیر زمان در مناطق پنبه کاری ایران وجود داشته و اولین بار در سال 1323 در اطراف کرمان توسط بشیر الهی مشاهده و جمع آوری گردیده و در همان سال در نقاط پنبه خیز فارس ...


574
بروز آفت در مزارع پنبه قبل از ظهور غنچه و گل مشاهده می شود و در این موقع پرواز آفت در جوانه ...


40
آفات پنبه كرم خاردار پنبه Spiny cotton bollworm (Lep: Noctuidae) Earias insulana معرفي آفت اين آفت نه تنها به گياهان زراعي پنبه، كنف و باميه حمله مي كند بلكه به گياهان قوزك يا شغال كنف، يا بنگ كنف يا كنف وحشي Hibiscus trionum ...


634
شرکت به رویش یکی از توزیع کنندگان عمده سموم و نهاده های کشاورزی و یک مرکز حرفه ای مشاوره در زمینه همه نهاده های کشاورزی مثل بذر گلخانه ای و فضای باز ، سموم و انواع کود های شیمیایی و ارگانیک است .


441
با عرض سلام و خسته نباشید به تازگی آفت غوزه پنبه ای شکل بر روی ساقه گلم بوجود اومده، البته ابتدا این آفت از گیاه دیگری به گل حسن یوسفم منتقل شد و بعدش همین آفت بر روی این گل هم ظاهر شد.


904
كرم خاردار پنبه : كرم خاردار كه مهمترين آفات پنبه بشمار مي رود بعلت داشتن برآمدگيهائي شبيه خاردر پشت بدن بدين نام ناميده شده است .اين آفت در ايران ابتدا در سال 1308 شمسي توسط سيازوف دراستان ...


120
کرم خاردار پنبه Spiny cotton bollworm Earias insulana (Lep: Noctuidae) معرفی آفت این آفت نه تنها به گیاهان زراعی پنبه، کنف و بامیه حمله می کند بلکه به گیاهان قوزک یا شغال کنف، یا بنگ کنف یا کنف وحشی Hibiscus trionum، گاو پنبه ...


408
آشنایی با مهمترین آفات پنبه زنجرك هاي ... با توجه به انتقال آفت از طریق بذور پنبه، آشنایی ...


834
مقدمه مدیریت تلفیقی آفت پنبه (ipm ) همواره در راه رسیدن به مدیریت آفات حشره و کنه پنبه در حال تکامل است .


242
مدیریت تلفیقی آفت پنبه (ipm ) همواره در راه رسیدن به مدیریت آفات حشره و کنه پنبه در حال تکامل است .


648
زیان آفت در پنبه کاری ها از نسل دوم به بعد مشهود و خسارت آن در نسل سوم شدید است.


313
در این نوشته به معرفی کرم غوزه پنبه ... سم دسیس نسبت به سموم دیگر در کنترل آفت کرم قوزه پنبه ...


815
شدت صدمات آفت در پنبه کاری ها اواسط تیر تا واسط مهرماه و مصادف با ظهور حداکثر غنچه و گل و ...


602
معرفی آفت. شته پنبه پلی فاژ بوده و مانند دیگر شته ها با مكیدن شیره گیاهی باعث پیچیدن برگها و ...


293
کرم برگخوار مصری پنبه به طول 15 تا 20 و عرض بدن با بال های باز 35 تا 44 میلیمتر می باشد.این آفت دارای دامنه میزبانی وسیعی می باشد.


963
زمستان گذرانی و چرخه زیستی آفت: عسلک پنبه زمستان را به صورت تخم، حالات مختلف پورگی یا ندرتا ...


577
شپشک پنبه ای راش Cryptococcus fagisuga Barsparبا تغذیه ... بین فراوانی آفت و ارتفاع از سطح دریا رابطه عکس ...


303
طعمه پاشي با سم كارباريل و سوين 80 درصد در زراعت هاي رديفي در كنار بوته ها و زراعت هاي كرتي در داخل كرت ها به هنگام غروب آفتاب، در مبارزه با آفت اگروتيس توصيه مي شود.


306
به گزارش ارانیکو اکثر محصولات نساجی طی دو روز گذشته دارای ثبات قیمت بوده اند و برخی از آنها با نوسانات قیمت همراه بوده اند که در این گزارش به شرح ...


412
شدت صدمات آفت در پنبه کاری ها اواسط تیر تا واسط مهرماه و مصادف با ظهور حداکثر غنچه و گل و ...