877
در اين گزارش با استناد به نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش، نتايج تحقيق بر ۱۴۱ هزار و ۵۵۵ دانش ...


501
روابط مالی ... با اخلاق در تمدن غرب ... فرزندان نامشروع کشورها. طبق آمار بنیاد family world ...


782
در این گزارش تاکید شده است که "روابط جنسی نامشروع در ... روابط جنسی در غرب ... در آیینه آمار ...


750
باسمه تعالی در ایران کلا هیچ آمار قابل ... آن بر روابط نامشروع ... غرب سعی در گسترش ...


612
در این گزارش تاکید شده است که "روابط جنسی نامشروع در ... روابط جنسی در غرب ... در آیینه آمار ...


466
روابط نامشروع جنسی؛ پیامد منفی فمینیسم در روابط زن و مرد


128
روابط نامشروع خانوادگی زنای مادر ... در سال ۸۶ لابلای درد دل های ... اما آمار وحشتناک ...


790
در این گزارش تاکید شده است که "روابط جنسی نامشروع در ... روابط جنسی در غرب ... در صد این آمار ...


646
میشه بپرسم این آمار از کجا در آمده؟این اعمال شتیع در ملاء عام انجام شده که این قدر آقایان با ...


997
... افزون موالید نامشروع آمار سقط جنین در کشور های ... های روابط جنسی آزاد در غرب، اینک بر ...


953
... افزون موالید نامشروع آمار سقط جنین در کشور های ... های روابط جنسی آزاد در غرب، اینک بر ...


620
در این گزارش تاکید شده است که "روابط جنسی نامشروع در حد نگران کننده ای افزایش یافته است."


361
آداب ازدواج - روابط نامشروع جنسی؛ پیامد منفی فمینیسم در روابط زن و مرد - اين وبلاگ در مورد ...


588
... بر تعديل روابط نامشروع جنسی ... غرب همینه که ... است و اگر آمار روابط جنسی در ...


288
در این گزارش تاکید شده است که «روابط جنسی نامشروع در ... در غرب موثر بوده ... در آیینه آمار ...


904
روابط نامشروع جنسی؛ پیامد منفی فمینیسم در روابط زن و ...


714
تمدن غرب روابط فرازناشویی و فرزندان نامشروع - آمار رسمی فرزندان نامشروع و ... اضطراب در ...


330
جدیدترین آمار روابط جنسی جوانان در ایران ... سقوط بالگرد در دریاچه غرب تهران (عکس)


332
... نامشروع" در جامعه غرب ... ترویج روابط نامشروع و ... اند، آمار خودکشی در بین ...


566
... نامشروع" در جامعه غرب ... ترویج روابط نامشروع و ... اند، آمار خودکشی در بین ...