502
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بيان ژن و تخليص آنزيم لوسيفراز و سنجش atp سلولي


652
لوسیفراز آنزیم کلیدی نشر نور در موجودات نورافشان می باشد. این آنزیم واکنش نشر نور را با ...


104
مقدمه: لوسیفراز آنزیم کلیدی نشر نور در موجودات نورافشان می باشد. این آنزیم واکنش نشر نور را ...


664
روش لوسیفراز ... محلول بافر برای تجزیه غشاء سلولی غشاء سلول‌های نمونه را می‌شکنند و آنزیم ...


704
آنزیم لوسیفراز حشره شب‌تاب یکی از مهم­ترین آنزیم ... (اعم از دارویی و آنزیم‌های صنعتی ...


566
تولید انزیم لوسیفراز ایرانی جهش ... متلب method matlab و دکتری Network تولید انزیم لوسیفراز ...


488
آنزیم لوسیفراز عامل اصلی پدیده بیولومینسانس یا نشر نور توسط موجودات زنده است. بیولومینسانس ...


892
چکیده: پدیده بیولومینسانس تبدیل انرژی شیمیایی به نور توسط موجودات زنده را گویند که واکنشی ...


649
بررسی تأثیر حلال بسازودگداز مبتنی بر کولین بر واکنش بیولومینسانس آنزیم لوسیفراز وحشی و جهش ...


672
آنزیم لوسیفراز ... تحقیق حاضر جهت ساب‌کلونینگ و انتقال ژن لوسیفراز حشره شب‌تاب گونه ...


793
آنزیم لوسیفراز در Renilla reniformis قادر به نشر نور در طیف سبز آبی در طول موج حدود 450 تا 500 نانومتر می ...


588
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


4
در بیشتر سیستم های بیولومینسانس، آنزیم لوسیفراز اکسیداسیون لوسیفرین و تولید نور را ...


27
" کشاورزی مولکولی" به تولید پروتئین‌های دارویی و آنزیم‌های صنعتی توسط گیاهان از طریق ...


166
01/00002/00009/00052 طراحي و ايجاد جهش‌هاي نقطه‌اي در ژن آلفا- آميلاز سوش Bacillus amyloliquefaciens‎ به منظور ...


743
آنزیم لوسیفراز و موارد مختلف کاربرد آن نویسنده مهرو السادات سید جعفری اولیا


283
همسانه سازی و انتقال ژن لوسیفراز ... «كشاورزی مولكولی» به تولید پروتئین های دارویی و آنزیم ...


727
بررسی اثر تغییر در اسید آمینه جایگاه 300 آنزیم لوسیفراز و بررسی خصوصیات آنزیم با جهش زایی هدف ...


870
کارگاه طراحی و کاربرد ویرایش ژنوم با فناوری crispr; ضروریات آنزیم ... آنزیم لوسیفراز و ...


978
جهش زایی در آمینواسید 428 (e428k/q) آنزیم لوسیفراز به روش هدفمند و بررسی میزان فعالیت آنزیم و ...