127
لومینسانس پدیده ای در دنیای زیستی میباشد که در طی آن نور توسط جانداری آزاد میشود . دو قسمت مهم در این پدیده آنزیم لوسیفراز و پیش ماده ی آن یعنی لوسیفرین...


567
هر گونه باز نشر اطلاعات بانک های تحت اختیار این مرکز تنها با ایجاد پیوند به تارگاه sid و ذکر منبع مجاز است.


962
لوسیفراز آنزیم کلیدی نشر نور در موجودات نورافشان می باشد. این آنزیم واکنش نشر نور را با استفاده از سوبستراهای لوسیفرین و ATP انجام می دهد. در این مطالعه بیان ژن و تخلیص آنزیم لوسیفراز از حشره شبتاب گونه ایرانی Lampyris ...


234
با استفاده از محلول بافر برای تجزیه غشاء سلولی غشاء سلول‌های نمونه را می‌شکنند و آنزیم‌ها و پروتئین‌ها موجود در سلول‌ها (از جمله لوسیفراز‌ی که در …


410
بررسی تأثیر حلال بسازودگداز مبتنی بر کولین بر واکنش بیولومینسانس آنزیم لوسیفراز وحشی و جهش ...


649
مقدمه: لوسیفراز آنزیم کلیدی نشر نور در موجودات نورافشان می باشد. این آنزیم واکنش نشر نور را با استفاده از سوبستراهای لوسیفرین و atp انجام می دهد. در ا... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن


275
آنزیم لوسیفراز حشره شب‌تاب (luc) یکی از مهم‌ترین آنزیمهای صنعتی است که به طور وسیع در زمینه‌های مختلف پزشکی، بیوتکنولوژی و بیولوژی سلولی و مولکولی کاربرد دارد. این آنزیم، به دلیل داشتن خصوصیاتی هم چون حساسیت بالا ...


812
این ترکیبات هم چنین در عملکرد های عجیب تری درگیر هستند ، نظیر لوسیفراز که در کرم های شب تاب نور تولید می کند . ویروس نیز می توانند برای آلوده کردن سلول ها دارای آنزیم ها باشند ، نظیر آنزیم HIV integrase و آنزیم رونوشت بردار ...


888
کتابخانه مرکزی،مرکز اسناد و تامین منابع علمی منابع اطلاعات علمی فهرست نشریات معتبر مورد تأیید دانشگاه تهران


822
رنیلا لوسیفراز پروتئین بیولومینسانس کننده ی گزارشگری است که در دو دهه گذشته در پزشکی و صنعت به عنوان ابزار تحقیقاتی مهمی مورد استفاده قرار گرفته است . ا...


461
لوسفرین به کمک آنزیم لوسیفراز با اکسیژن واکنش داده و انرژی به شکل نور آزاد می شود. نور انتشار یافته به وسیله دستگاه لومینومتر به صورت کمی اندازه گیری می شود. در باکتریها، بیولومینسانس توسط ...


572
" کشاورزی مولکولی" به تولید پروتئین‌های دارویی و آنزیم‌های صنعتی توسط گیاهان از طریق مهندسی ژنتیک اطلاق می‌شود. آنزیم لوسیفراز حشره شبتاب یکی از مهم ترین آنزیم‌های صنعتی است که به طور وسیعی در زمینه‌های مختلف ...


620
دکتر حسین خانی، استاد و محقق دانشگاه تربیت مدرس موفق به شناسایی و تعیین توالی ژن آنزیم لوسیفراز گونه‌ای کرم شبتاب بومی ایران و ثبت آن در بانک جهانی ژن شد.. این پژوهشگر با اعلام این مطلب به خبرگزاری دانشجویان ایران افزود ...


311
تولید انزیم لوسیفراز ایرانی جهش یافته به روش SDM با کاربرد تشخیص بالینی + کاربرد بررسی در با نرم افزار مطلب matlab متلب حل مساله مدل دانلود فیلم آموزش فارس


550
عمل آنزیم مشتمل بر ایجاد یک ترکیب پیچیده بین آنزیم و مادّه مورد نظر (Substrate) است. ترکیب پیچیده ی مزبور پس از تجزیه، آنزیم مربوطه را بدون تغییر به همراه مادّه ی حاصله در محیط عمل باقی می گذارد.


213
آنزیم لوسیفراز حشره شب‌تاب یکی از مهم­ترین آنزیم‌های صنعتی است که به­طور وسیعی در زمینه‌های مختلف زیست فناوری و زیست شناسی سلولی و مولکولی به­ویژه در تشخیص میزان ATP به­منظور تشخیص آلودگی ...


563
چکیده آنزیم لوسیفراز و سوبسترای آن، لوسیفرین، از عوامل اصلی پدیده بیولومینسانس یا نشر نور توسط موجودات زنده می باشند.


781
بررسی و تحقیق در رابطه با این دسته از مولکول های زیستی آنزیم شناسی نام دارد . این مواد بابت کاتالیز کردن بیش از 5 هزار نوع واکنش از نوع بیو شیمیایی مشهور هستند . جنس اکثر آن ها پروتئینی است ، ولی ...


910
اولین هدف این شرکت تولید آنتی بادی، مواد و معرف های آزمایشگاهی با تکنولوژی بالا و با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب برای پژوهشگران رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، علوم زیستی، ایمنولوژی و ...


222
آنزیم. مهمترین گروه از پروتئینها هستند که انجام واکنشهای بیوشیمیایی و سرعت بخشیدن به آنها را بر عهده دارند و به همین دلیل این ترکیبات کاتالیزگرهای زیستی نامیده می‌شوند که به عنوان کاتالیزگرهای یاخته‌ای نیز معروفند.