335
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بيان ژن و تخليص آنزيم لوسيفراز و سنجش atp سلولي


191
مقاله آنزیم لوسیفراز و کاربردهای آن در پزشکی, در اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ...


862
فعالیت آنزیم با استفاده از دستگاه لومینومتر بررسی و مقدار Km و Vmax آنزیم نسبت به ATP اندازه ...


459
لوسیفراز آنزیم کلیدی نشر نور در موجودات نورافشان می باشد. این آنزیم واکنش نشر نور را با ...


249
روش لوسیفراز ... محلول بافر برای تجزیه غشاء سلولی غشاء سلول‌های نمونه را می‌شکنند و آنزیم ...


759
بررسی تأثیر حلال بسازودگداز مبتنی بر کولین بر واکنش بیولومینسانس آنزیم لوسیفراز وحشی و جهش ...


796
لوسیفراز حشره شب تاب یک آنزیم مونواکسیژناز بوده و در حضور atp، لوسیفرین را به لوسیفریل ...


977
افزایش پایداری آنزیم لوسیفراز گونه photinus ... بعد از تخلیص پروتئین های جهش یافته و طبیعی ...


657
آنزیم لوسیفراز ... تحقیق حاضر جهت ساب‌کلونینگ و انتقال ژن لوسیفراز حشره شب‌تاب گونه ...


290
چکیده: پدیده بیولومینسانس تبدیل انرژی شیمیایی به نور توسط موجودات زنده را گویند که واکنشی ...


635
آنزیم لوسیفراز ... تحقیق حاضر جهت ساب‌کلونینگ و انتقال ژن لوسیفراز حشره شب‌تاب گونه ...


710
چکیده: پدیده بیولومینسانس تبدیل انرژی شیمیایی به نور توسط موجودات زنده را گویند که واکنشی ...


609
در جهت پایدارسازی آنزیم با کمک روش جهش‌زایی هدف‌دار، لوسیفراز ... آنزیم انجام شد و ...


494
تحقیقات تجربی نشان داده گیاهان می‌توانند لوسیفراز و ... یک آنزیم به نام لوسیفراز و ...


755
آنزیم لوسیفراز حشره شب‌تاب یکی از مهم­ترین آنزیم ... (اعم از دارویی و آنزیم‌های صنعتی ...


372
لوسیفراز حشره شب‌تاب، یک آنزیم مولد نور است که در زمینه‌های مختلف بیوتکنولوژی و زیست ...


460
آنها رنگدانه لوسفرین و آنزیم لوسیفراز تولید می کنند. لوسفرین به کمک آنزیم لوسیفراز با ...


780
واكنش تولید نور با ایجاد پیوند بین آنزیم لوسیفراز با لوسیفرین درون سیتوپلاسم سلولها رابطه ...


428
همسانه سازی و انتقال ژن لوسیفراز ... «كشاورزی مولكولی» به تولید پروتئین های دارویی و آنزیم ...


591
بیولومینسانس و مهندسی پروتئین : آنزیم های نوترکیب لوسیفراز و بازیافت کننده لوسیفرین lre