120
دو قسمت مهم در این پدیده آنزیم لوسیفراز و پیش ماده ی آن یعنی لوسیفرین... دریافت مقالات ...


843
لوسیفراز آنزیم کلیدی نشر نور در موجودات نورافشان می باشد. این آنزیم واکنش نشر نور را با ...


650
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بيان ژن و تخليص آنزيم لوسيفراز و سنجش atp سلولي


433
روش لوسیفراز ... محلول بافر برای تجزیه غشاء سلولی غشاء سلول‌های نمونه را می‌شکنند و آنزیم ...


139
بررسی تأثیر حلال بسازودگداز مبتنی بر کولین بر واکنش بیولومینسانس آنزیم لوسیفراز وحشی و جهش ...


743
دانلود مقاله: آنزیم لوسیفراز و موارد مختلف کاربرد آن


721
آنزیم لوسیفراز ... تحقیق حاضر جهت ساب‌کلونینگ و انتقال ژن لوسیفراز حشره شب‌تاب گونه ...


288
چکیده: لومينسانس پديده اي در دنياي زيستي ميباشد كه در طي آن نور توسط جانداري ...


572
آنزیم لوسیفراز حشره شب‌تاب یکی از مهم­ترین آنزیم ... (اعم از دارویی و آنزیم‌های صنعتی ...


193
این ترکیبات هم چنین در عملکرد های عجیب تری درگیر هستند ، نظیر لوسیفراز ... و آنزیم رونوشت ...


751
این ترکیبات هم چنین در عملکرد های عجیب تری درگیر هستند ، نظیر لوسیفراز ... و آنزیم رونوشت ...


461
واكنش تولید نور با ایجاد پیوند بین آنزیم لوسیفراز با لوسیفرین درون سیتوپلاسم سلولها رابطه ...


132
لوسیفراز یک اصطلاح عمومی برای کلاس آنزیم‌های ... ترتیب لوسیفرین و لوسیفراز را به ...


719
همسانه سازی و انتقال ژن لوسیفراز ... «كشاورزی مولكولی» به تولید پروتئین های دارویی و آنزیم ...


891
آنها رنگدانه لوسفرین و آنزیم لوسیفراز تولید می کنند. لوسفرین به کمک آنزیم لوسیفراز با ...


122
" کشاورزی مولکولی" به تولید پروتئین‌های دارویی و آنزیم‌های صنعتی توسط گیاهان از طریق ...


42
عنوان مقاله: پیشبینی بیوانفورماتیکی نواحی در دسترس حلال در آنزیم رنیلا لوسیفراز و بررسی ...


729
بیولومینسانس و مهندسی پروتئین : آنزیم های نوترکیب لوسیفراز و بازیافت کننده لوسیفرین lre


281
وی در ادامه کاربردهای مختلف آنزیمهای صنعتی را برشمرد و افزود: آنزیم ... ژن لوسیفراز نیز ...


236
پیشبینی بیوانفورماتیکی نواحی در دسترس حلال در آنزیم رنیلا لوسیفراز و ... لوسیفراز و ...