971
آکورد آهنگ خیانت از فرزادفرزین. ... تو حضور مبهم پنجره ها رو به روم ... دیگه تو ذهن خیابون ...


599
بنام او. داستان ... فقط باید صدا کنیم کسی رو که دستش بازه ... صفوی در سال ۸۶ با تک آهنگ «تمنا» به ...


52
مشابه کسی شکم درد نگرفته شما اگه دلت میخواد خودتو مغول بنام به ... رو به خاطر .... دانلود آهنگ ...


69
آهنگ غروب چشمای منتظر به ... بارون به نرمی می بارید و پنجره ... حالمون اون روزا اگه رو به ...


37
پشت پنجره نشستم واسه ... کاشکی تو شب بغض و سکوتم وقتی که رو به سقوطم تو رو ... به شدت منتظر اهنگ ...


636
هم بازم احترام خودم رو به ایشون و ... بقیه هم بازه ... که تک آهنگ جنون علی از ...


632
دانلود آهنگ جدید امیر خلوت ماها بی گدار » » دانلود آهنگ جدید امیر خلوت ماها بی گدار موضوع ...