319
آکورد گیتار ... تو اونور دنیا باشی پشت ابرا باشی دوست دارم/من آروزمه دلت با من بمونه هی بگی ...


709
تو اگه باشی ، آسمون صافه ... اونور دنیا شبه اینور دنیا روزه ... جدیدترین آکورد ...


244
بانک جامع آکورد ... هر جای دنیا که باشی دل من تورو میخواد اونور ابرا که باشی دل من تورو ...


292
» آکورد بی تو ... Gm تو اگه Cm باشی D آسمون ... Gm اونور دنیا شبه Cm اینور دنیا ...


361
تو اگه باشی ، آسمون ... اونور دنیا شبه اینور دنیا ... » آکورد آهنگ تو دریایی آکادمی موسیقی ...


892
اگه تا آخر این ترانه با من باشی ... ام واسه تو میمونم آکورد ... از اونور ...


127
آکورد آهنگ همصدا از ... تو اگه باشی ، آسمون صافه ... اونور دنیا شبه اینور دنیا روزه ...


613
دنیا رو با چشم تو ... ، آکورد عشق تو آکورد آهنگ عشق تو از ... جایی اونور دنیـــــا ...


229
آکورد آهنگ های ... اگه تا آخر این ترانه با من باشی واسه تو ... از صدا از سکوت تو شب برهوت دنیا ...


329
هر جای دنیا که باشی دل من تورو ... اونور ابرا که باشی دل من تورو ... آکورد آهنگ من و تو از شادمهر ...


730
هر جای دنیا که باشی دل من تورو ... اونور ابرا که باشی دل من تورو ... آکورد آهنگ من و تو از شادمهر ...


949
اونکه نمیخواد زیر بارون باشی. ... تو شکل آکوردا برای آکورد f و d دو ... اونور دنیـــــا ...


963
تو اگه باشی ، آسمون صافه ... اونور دنیا شبه اینور دنیا روزه ... آکورد آهنگ نقطه ی پایان از ...


613
مشاهده آکورد گیتار ترانه ... باشه هر جای دنیا كه باشی Fm E اونور مرز شقایق پشت لحظه ها ...


263
دانلود آهنگ تو اگه با من باشی قلبت میمیره از عارف ]]> ... دانلود آهنگ از اونور دنیا باز نامه ...


435
گیتار - آکورد محسن يگانه - آکوردهای گیتار تمامی خوانندگان


487
آکورد و ریتم ترانه پشیمون از مهدی ... وقتی تو نیستی دنیا شب میشه ... Am اهل هر جا E که باشی ...


338
نام آهنگ : رقیب (بعد یه عمر همنفسی). نام خواننده : شادمهر عقیلی ریتم آهنگ : 2.4 تركیبی توضیح : دوستان عزیزم اول با تی كشیدن (با شصت از سیم ششم تا اول ) بیت اول و دوم آهنگ رو به آرومی با حس میزنید سپس به ...


620
آکورد تو رو ... اگه تا آخر این ترانه با من باشی واسه تو ... از صدا از سکوت تو شب برهوت دنیا ...


81
تو اگه باشی ، آسمون ... اونور دنیا شبه اینور دنیا ... » آکورد آهنگ تو دریایی آکادمی موسیقی ...