359
دفتر آیت الله سیدعلی سیستانی مرجع تقلید شیعه در نجف، روز جمعه را اولین روز ماه رمضان اعلام ...


900
دفتر آیت الله سیدعلی سیستانی مرجع تقلید شیعه در نجف، روز جمعه را اولین روز ماه رمضان اعلام ...


677
دفتر مرجعیت عالی شیعیان عراق، امروز را آخرین روز ماه شعبان و فردا (جمعه) را اول رمضان اعلام ...


131
دفتر ایت الله سیستانی امروز را آخرین روز ماه شعبان و فردا (جمعه) را اول رمضان اعلام کرد.


56
دفتر آيت‌الله سيستاني ... جمعه اول ماه رمضان است ... شرعي در ماه رمضان، جمعه را روز اول اين ...


348
رهنمودهای آیت الله سیستانی درباره کتاب ... بیانیه دفتر معظم له در باره فاجعه منا در روز عید ...


1
پاسخ به سؤالات/ نظر آیت الله سیستانی ... (جمعه ) اول ماه رمضان است و ... روز ماه شعبان است ...


38
دفتر مرجعیت عالی شیعیان عراق، امروز را آخرین روز ماه شعبان و فردا (جمعه) را اول رمضان اعلام ...


666
دفتر آیت الله سیدعلی سیستانی مرجع تقلید شیعه در نجف، روز جمعه را اولین روز ماه رمضان اعلام ...


242
... ماه و روز اول ماه رمضان برای ... است به علت ... در میان روز ماه رمضان ثابت شود ...


291
دفتر آیت الله سیدعلی سیستانی مرجع تقلید شیعه در نجف، روز جمعه را اولین روز ماه رمضان اعلام ...


30
دفتر ایت الله سیستانی امروز را آخرین روز ماه شعبان و فردا (جمعه) را اول رمضان اعلام کرد.


285
... ماه و روز اول ماه رمضان برای ... است به علت ... در میان روز ماه رمضان ثابت شود ...


60
... خرداد را روز اول ماه رمضان ... را اول ماه مبارک رمضان است. ... آیت‌الله سیستانی در نجف ...


477
دفتر آیت الله سیدعلی سیستانی مرجع تقلید شیعه در نجف، روز جمعه را اولین روز ماه رمضان اعلام ...


89
... جمعه روز اول رمضان است [جهان] در عراق فردا ... آیت الله سیستانی فردا جمعه را اول ماه مبارک در ...


440
... مبارک رمضان و فردا جمعه، اول ... صبح روز عید فطر مسدود است; ... آیت الله سیستانی جمعه را ...


407
... ماه رمضان در غروب جمعه، روز ... آیت الله سیستانی ... اول ماه مبارک رمضان است ...


439
آیت‌الله سیستانی جمعه را اول ... ، دفتر آیت‌الله «سید ... که این روز ماه رمضان بوده است. ...


355
دفتر آیت الله سیدعلی سیستانی مرجع تقلید شیعه در نجف، روز جمعه را اولین روز ماه رمضان اعلام ...