185
... صاحب شرکت لاستیک دنا ... ایت الله کارخانه را صاحب شد و ... الله یزدی و آیت الله ...


559
کارخانه ی لاستیک دنا را آخوند و آیت اللهی به ... حضرت آیت الله نوری زاد ... درد امان صاحب خود را ...


627
آیت الله یزدی چگونه لاستیک دنا را صاحب شر طرز نوشتن حرکات شطرنج شکلک متحرک از زنان نامدار ...


37
چگونه آیت الله محمد یزدی کارخانه 600 میلیاردی لاستیک دنا را صاحب شد و ... و شر، خیر و ...


824
آیت الله یزدی ... مگر خدا شر اینها را از ... سلام ملت را به کارکنان محترم کارخانه‌ لاستیک دنا ...


681
چگونه آیت الله محمد یزدی کارخانه 600 میلیاردی لاستیک دنا را صاحب شد و ... و شر، خیر و ...


994
بهترین اثر استاد فرشچیان چگونه خلق شد؟ (عکس) بهترین اثر استاد ... تابلوهای فراوانی در ...


919
پ. ن. کارخانه ی لاستیک دنا را آخوندی به اسم آیت الله شیخ محمد یزدی ... آینده این رژیم را چگونه ...


828
چگونه آیت الله محمد یزدی کارخانه 600 میلیاردی لاستیک دنا را صاحب شد و ... شین در شر ...


19
... ایرانی و عراقی چگونه دخترها را ... یزدی ها رتبه اول ... یکی از آن افراد را مرحوم آیت‌الله ...


85
... لاستیک دنا را ... ایت الله کارخانه را صاحب شد و ... این شخص ایت الله یزدی رئیس ...


373
آیت‌الله العظمی ... علت فوت آیت‌الله هاشمی را به ما نگفتند/مرگش بسیار ناباورانه و غیرعادی ...


100
نشریه اباصالح پایگاه مقاومت لاستیک دنا ... که حال دنیا را چگونه می ... آیت‌ الله مجتهدی ...


154
آیت‌الله هاشمی مرد بحران‌ها بود/ کمتر کسی را در انقلاب همانند هاشمی می‌بینیم


97
خیلی روشن است کسانی می‌خواهند از شر عباس ... یکم: آیت‌الله یزدی عضو ... لاستیک دنا را به ...


698
باز همان جمله «لایکلف الله نفسا» را به زبان ... و جنگلها و لاستیک دنا!! ... آیت الله سیستانی ...


577
بزرگواری که خود صاحب کرامات ... (دستمال یزدی سابق- م) ... * آیت‌الله عبدالله ...


467
ما را به خیر تو امیدی نیست، شر ... زیست را خراب، بیماری‌ها را ... در جنگل‌های دنا در نوبت ...


915
... ما را از شر ... فدک» را نیز با حمایت آیت‌الله سید ... آذری را که یادتان هست چگونه ...