524
سوره : نجم (9) ... تفسیر یا معنی آیه 39 نا مفهوم است و باید ساده نویسی شود .


851
از آیه: تا آیه: انتخاب سوره : وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعي‏ 39 ... نجم (9) ترجمه (1) ...


1
آیه 39 سوره نجم >> ... لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى‌ (39) وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى‌ (40) ...


109
آیه 40 سوره نجم: "وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى" این آیه در حزب دو جز بیست و هفت قرآن مجید قرار ...


406
سوره نجم آيه 40 ‏متن آيه : ‏ ‏ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ...


703
آیه ای: تفصیلی ... تفسیر سوره طور، نجم، قمر، الرحمان، واقعه، حدید، مجادله، حشر، ممتحنه، صف ...


622
يس[/ياسين]. سوگند به قرآن حكمت‏ آموز. كه قطعا تو از [جمله] پيامبرانى. بر راهى راست. [و كتابت] از ...


645
( 40 ) سپس (در آخرت) پاداش کامل آن را به او بدهند. ... سوره نجم آیه 38 تا 41 / هستی میدان تلاش و کار


385
نبا آیه 31 تا 40 نجم آیه 32 تا 62 - قمر آیه 1 تا 14 - الرحمن آیه 1 تا 29 نازعات آیه 26 تا 39 نساء آیات 34 و 35 ...


320
نبا آیه 31 تا 40: 2,204: 0:06:15: 31: نجم آیه 32 تا 62 - قمر آیه 1 تا 14 - الرحمن آیه 1 تا 29: 15,173: 0:43:08: 32: نازعات ...


492
( 40 ) سپس (در آخرت) پاداش کامل آن را به او بدهند. ... سوره نجم آیه 38 تا 41 / هستی میدان تلاش و کار


890
نبا آیه 31 تا 40 نجم آیه 32 تا 62 - قمر آیه 1 تا 14 - الرحمن آیه 1 تا 29 نازعات آیه 26 تا 39 نساء آیات 34 و 35 ...


570
نبا آیه 31 تا 40: 2,204: 0:06:15: 31: نجم آیه 32 تا 62 - قمر آیه 1 تا 14 - الرحمن آیه 1 تا 29: 15,173: 0:43:08: 32: نازعات ...


582
سوره نجم آیه 40 ‏متن آیه : ‏ ‏ وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَى ...


172
بررسی آیات مرتبط با رسالت رسول اكرم(صلی الله علیه وآله و ...


261
نبا آیه 31 تا 40: 2,204: 0:06:15: 30: نجم آیه 32 تا 62 - قمر آیه 1 تا 14 - الرحمن آیه 1 تا 29: 15,173: 0:43:08: 31: نازعات ...


533
نبا آیه 31 تا 40 نجم آیه 32 تا 62 - قمر آیه 1 تا 14 - الرحمن آیه 1 تا 29 نازعات آیه 26 تا 39 نساء آیات 34 و 35 ...


95
پايگاه درس هايي از قرآن - حجت الاسلام قرائتي


667
خاتم النبین: سوره احزاب، ‌آیه 40. 7. ... 18. صاحب: سوره‌ نجم، آیه 2. 19. طه: سوره طه، آیه 20. 20.


247
انجمن نجوم نجم الدّین - حرکات خورشید و اعجاز علمی قران - انجمن نجوم نجم ... (36) آیه 40] ...