977
سلامت نیوز : هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب آیین‌نامه «معاینات سلامت شغلی» را خارج از ...


951
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی، به تمامی معاونت‌ های بهداشتی‌دانشگاه ...


147
هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب آیین‌نامه «معاینات سلامت شغلی» را خارج از حدود ...


461
... دارویی بهداشت محیط و سلامت شغلی سلامت ... تحقیقات بهداشتی و نظام سلامت آیین نامه ...


376
آیین‌نامه اجرایی ماده ... قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد آیین ... اداری و شغلی;


441
سلامت و تخلفات ... سنوات قضایی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه گروههای شغلی و رعایت سلسله مراتب ...


764
ابطال آیین نامه معاینات سلامت شغلی به شماره ۴۷۰۸۵-۲۱/۶/۸۸ (دادنامه شماره 833-821 مورخ 09/11/1391 ...


988
دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار ... آیین نامه معاینات سلامت شغلی.


862
شورای تحقیقات بهداشتی و نظام سلامت: تماس با معاون بهداشت: آیین نامه


422
ســــــــــــلامت ... آیین نامه بهداشت کار در مراتع ... احتمالی و بیماری‌های شغلی. ...


525
ســــــــــــلامت ... آیین نامه بهداشت کار در مراتع ... احتمالی و بیماری‌های شغلی. ...


995
سلامت حـــــرفه ... و چگونگی انجام معاینات سلامت شغلی ... آییـن نامه ها ...


98
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بر لازم الاجرا بودن و ملاک عمل بودن بخشنامه "معاینات ...


32
وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری - آیین نامه معاینات سلامت شغلی - دفتر وکالت و ...


185
بخش نامه معاینات سلامت شغلی و دستورالعمل اجرایی آن: طبقه بندی: ... آیین نامه معاینات شغلی.


812
یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی پیشگیری از بیماریهای شغلی است که بر ... آیین نامه ...


836
دانلود فایل : راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی حجم فایل 2462 kb


654
مهندسی بهداشت حرفه ای ساوه - قانون و آیین نامه - بهداشت كار - طب کار عوامل زیان آور - سلامت ...


679
نظر به استقرار نظام استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران و لزوم انجام معاینات شغلی ...


602
بهداشت حرفه ای وایمنی محیط کار - دستورالعمل اجراییِ آئین نامه معاینات سلامت شغلی 1 ...