525
ابداع خط نستعلیق را به میر علی تبریزی (درگذشت ۸۵۰ ه‍.ق) نسبت داده‌اند.در رساله‌های قدیمی ...


182
خط نستعلیق، ... نستعلیق آنچنان مهم و اساسی بود که استادان بعدی از وی به عنوان ابداع کننده ...


847
عده‌ای ابداع این خط را به خواجه ... خط تعلیق یکی از پایه‌های مهم “خط نستعلیق و شکسته نستعلیق ...


215
چون بیشتر شکل‌های آن از شکستن و رها کردن خط نستعلیق گرفته ... را ابداع کنندهٔ این خط ...


248
چون بیشتر شکل‌های آن از شکستن و رها کردن خط نستعلیق گرفته ... شفیعا» را ابداع کنندهٔ این خط ...


546
خط نستعلیق فاقد ... نستعلیق آنچنان مهم و اساسی بود که استادان بعدی از وی به عنوان ابداع ...


61
جوان 20 ساله نیشابوری‌ 10 نوع خط جدید با استفاده از نقش و نگار قالی و گل‌های طبیعی ابداع کرد ...


884
ابداع خط نستعلیق را به هنرمندی به نام میرعلی تبریزی نسبت داده‌اند. وی در اوایل قرن نهم هجری ...


377
اصول خط نستعلیق امروزه همان است که ... ابداع و استخراج شکسته نستعلیق را از نستعلیق در ...


323
کرشمه نقطه مقابل خط نستعلیق است و قلم‌گذاری ... بنابراین با ابداع خط کرشمه در واقع ...


279
کرشمه نقطه مقابل خط نستعلیق است و قلم‌گذاری ... بنابراین با ابداع خط کرشمه در واقع ...


239
خاستگاه خط نستعلیق،‌ ایران است و ... همین امر باعث ابداع خط کوفی توسط عرب‌ها ...


720
و چون بیشتر شکل‌های آن از نستعلیق گرفته شده بود ... معروف به شفیعا را ابداع کنندهٔ این خط ...


904
«« نسخ »» یکی از مهمترین وقایع قرن سوم هجری ابداع خط نسخ بوسیله ابن مقله( یا مقلد ) بود . هر ...


551
کلاس خط نستعلیق و ... دست مرتضی قلی خان شاملو حاکم هرات با تغییر دادن خط نستعلیق ابداع شد.


202
چون بیشتر شکل‌های آن از شکستن و رهاکردن خط نستعلیق گرفته ... شفیعا» را ابداع کنندهٔ این خط ...


262
واقعا جالبه که بعد از خطوط اصلی نسخ و ثلث و نستعلیق نام خط ... ابداع خط جدید را ...


850
- ابداع خط شکسته نستعلیق هما وثبت آن در کتابخانه ...


17
آذربایجان شرقی: خط زیبای نستعلیق به عنوان عروس خطوط اسلامی و شناسنامه ایرانی در خوشنویسی ...


839
کلاس خط نستعلیق و ... دست مرتضی قلی خان شاملو حاکم هرات با تغییر دادن خط نستعلیق ابداع شد.