956
خط نستعلیق، ... نستعلیق آنچنان مهم و اساسی بود که استادان بعدی از وی به عنوان ابداع کننده ...


600
عده‌ای ابداع این خط را به خواجه ... خط تعلیق یکی از پایه‌های مهم “خط نستعلیق و شکسته نستعلیق ...


532
ابداع خط نستعلیق را به میر علی تبریزی (درگذشت ۸۵۰ ه‍.ق) نسبت داده‌اند.در رساله‌های قدیمی ...


110
ابداع خط نستعلیق را به میر علی تبریزی (درگذشت ۸۵۰ ه‍.ق) نسبت داده‌اند.در رساله‌های قدیمی ...


783
کرشمه نقطه مقابل خط نستعلیق است و قلم‌گذاری ... بنابراین با ابداع خط کرشمه در واقع ...


426
خط نستعلیق، دومین خط خاص ... قرن یازدهم هجری قمری از خط نستعلیق پدیدار و ابداع آن را به ...


651
ابداع خط نستعلیق را به هنرمندی به نام میرعلی تبریزی نسبت داده‌اند. وی در اوایل قرن نهم هجری ...


385
‫ابداع خط نستعلیق را به هنرمندی به نام میر علی تبریزی نسبت‬ ‫داده‌اند‪ .‬وی در اوایل قرن ...


1
شکسته ‌نستعلیق از جدیدترین خطوط خوشنویسی اسلامی و زیباترین و سومین گونه از خوشنویسی ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.


957
ابداع خط نستعلیق را به میر علی تبریزی (درگذشت ۸۵۰ ه‍. ق) نسبت داده‌اند. در رساله‌های ...


442
شکسته ‌نستعلیق از جدیدترین خطوط خوشنویسی اسلامی و زیباترین و سومین گونه از خوشنویسی ایرانی است که در اوایل سده یازدهم هجری قمری ابداع شد.


991
ابداع خط نستعلیق را به میر علی تبریزی (درگذشت ۸۵۰ ه‍. ق) نسبت داده‌اند. در رساله‌های ...


684
خاستگاه خط نستعلیق،‌ ایران است و ... همین امر باعث ابداع خط کوفی توسط عرب‌ها ...


760
چون بعد از قرن 7 و ابداع خط نستعلیق روند ابداع خط متوقف می‌شود و برای من جای تعجب داشت ...


557
«« نسخ »» یکی از مهمترین وقایع قرن سوم هجری ابداع خط نسخ بوسیله ابن مقله( یا مقلد ) بود . هر چند برخی بر


920
صفحه اصلی مطالب آموزشیمقایسه کوتاه بین نستعلیق ... در کار ابداع فن ... راه ها و خط سیر ...


477
در طی سده های هفتم و هشتم ذهن خلاق هنرمند خوش نویس ایرانی به ابداع خط تعلیق ... خط نستعلیق از ...


799
وی بعد از چند سال به این مسئله پی برد که خط نستعلیق با همه زیبایی و ... پس شما یک خط ابداع ...


624
انواع خط،آفتاب ... در ايران و ديگر سرزمين‌ها خطوط متعددى ابداع شد که تعداد ... نستعلیق ;


305
مرکز تخصصی خط - نستعلیق ... مهم و اساسی بود که استادان بعدی از وی به عنوان ابداع کننده ...