450
طی سالهای گذشته دو انگشت رد پای دایناسور کرمان به وسیله برخی افراد تخریب شده است و این ...


183
استان کرمان یکی از مناطق قدیمی ایران و جهان است و جالب است بدانید در این دیار آثار و بقایای ...


311
دایناسورها بزرگتر از پستانداران همزمان خود بوده‌اند ... چینی‌ها آثار و استخوان‌های یافت ...


835
استان کرمان یکی از محدود نقاطی است که در ایران آثار جانداران خشکی زی دوران‌های گذشته زمین ...


743
پس از آنکه میلیونها سال پیش عصر دایناسورها به پایان رسید و حیات این جانداران به کلی از کره ...


786
عامل اصلی انقراض دایناسورها انقراض دایناسور ها ,علت نابودی دایناسورها ... آثار باقیمانده ...


675
از ابتدا و با کشف اولین آثار ردپای دایناسورها در ایران مشخص شده بود که ایران زمین کنام ...


259
این پارک دارای آثار ... یکی از جالب توجه ترین نمونه های کشف شده از دایناسورها، اسکلت ...


402
موزهٔ آثار طبیعی و حیات وحش ایران یکی از موزه‌های استان تهران است و در ابتدای محدوده ...


710
تاکنون آثار دایناسورها در ایران محدود به تعدادی ردپا بوده‌است که در «دره نیزار» در شمال ...


294
تاکنون آثار دایناسورها در ایران محدود به تعدادی ردپا بوده‌است که در «دره نیزار» در شمال ...


745
هر از گاهی رسانه‌های ایران از کشف فسیل یا آثار دایناسورها در ایران خبر می‌دهند.


286
عکس شهربازی دایناسورها و ترن ... آخرین های آثار باستانی و ...


399
در جستجوی رد پایی از دایناسورها در ایران. هر از گاهی رسانه‌های ایران از کشف فسیل یا آثار ...


365
در جریان پى جویى دایناسورها توسط تیم مشترک ایران-برزیل در نواحى شمال کرمان نخستین آثار ...


713
دمای زمین به ناگه به مقدار بسیار زیادی افزایش یافته و دایناسورها به صورت ... بود، پس آثار ...


829
از ابتدا و با کشف اولین آثار ردپای دایناسورها در ایران مشخص شده بود که ایران زمین کنام ...


147
این رد پاها مربوط به نوعی از دایناسورها موسوم به ... او با بیان اینکه در آثار کشف‌شده ...


248
داستان انقراض دایناسور ها بر خلاف آنچه تا کنون تصور می رفته است ,عامل اصلی انقراض ...


143
در اینجا بود که در دهه هفتاد میلادی نظریه انقراض دایناسورها توسط ... آثار باقیمانده ...