286
میخواستم بدونم که مصرف ترامادول بر روی اسپرم مرد تاثیر گذار هست؟ چه تاثیری روی جنین دارد؟


311
تاثیر تریاک و قرص بوپرنورفین روی اسپرم. ... اسپرم نمیشه بلکه ... قرص ترامادول و بعد ...


229
ترامادول اثرات مواد ... دادن اثرات اعتیاد به مخدر شیشه و اکستاسی بر روی اسپرم انجام ...


400
من در هفته ششم و هفتم دو قرص 100 ترامادول ... ترامادول بر روی اسپرم ... اثرات ترامادول بر روی ...


505
قرص ترامادول ... بر روی اسپرم و دستگاه ... در مورد اعتیاد شدید و اثرات زیان بار قرص های ترک ...


33
استعمال دخانیات باعث كاهش تعداد اسپرم و كاهش ... اثرات ‌ مضری‌ بر ... بر روی شریان و ...


618
ترامادول بر روی ... نباید به صورت استنشاقی یا رقیق شده با مایع استفاده کرد چون باعث اثرات ...


319
تآثیرترامادول بر کیفیت و کمیت اسپرم/ تآثیر ترامادول بر جنین ... دلیل اثرات مضر بر روی ...


704
سوال و جواب های کوتاه در خصوص ترامادول. ... مواد مخدر بر روی اسپرم و دستگاه جنسی تاثیر دارد .


314
ترامادول بر روی ... و شیردهی به دلیل اثرات مضر بر روی جنین و ... سلامت اسپرم ...


73
ترامادول روی کیفیت اسپرم ها ... ترامادول در دوران حاملگی و شیردهی به دلیل اثرات مضر بر روی ...


402
عوارض قرص ترامادول در بارداری اثرات ترامادول بر روی ... بر اسپرم عوارض ترامادول بر ...


407
حرکت اسپرم آزمایش اسپرم تقویت اسپرم خوردن اسپرم ... بدون شک بعضی از غذاها روی تولید مایع منی ...


301
تاریخچه ترامادول اشکال مختلف داروی ... مواد مخدر بر روی اسپرم و ... اثرات بسیار خطر ...


727
تب بالا می تواند همان اثر حرارت مرطوب بر روی اسپرم یک مرد را داشته باشد ، با اثرات مشابه و ...


999
ترامادول ابتدا ... مدت بر روی کیفیت اسپرم ها و ... می تواند اثرات مشابهی را بر روی جنین ...


414
در مورد قرص ترامادول ... ترامادول در دوران حاملگی و شیردهی به دلیل اثرات مضر بر روی جنین و ...


643
ترامادول(Tramadol) ... در علم پزشکی می گویند مواد مخدر بر روی “ریخت شناسی ” اسپرم تاثیر می گزارد .


878
مصرف ترامادول بر روی ... مدت اثرات مصرف دارو بر روی مصرف ... روی تعداد اسپرم‌ها و ...


797
از آن جایی که « روی » یک ماده بسیار ضروری برای انسان است و در صورت کمبود، عوارض خطرناک و ...