117
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی– رفتاری بر سلامت روان‌شناختی و تکانش‌گری معتادان


650
پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارت های مدیریت بر استرس بر کاهش سبک کنار آیی ...


39
مقدمه: این مطالعه به منظور اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ـ رفتاری بر تغییر نگرش ...


174
عنوان پروپوزال: اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و سلامت ...


589
اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس (شناختی – رفتاری) بر سلامت روان زنان نابارور


98
اثربخشي مديريت استرس به روش شناختي- رفتاري بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگي زنان سرپرست خانوار


858
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان وابسته ...


503
اثربخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس (smart) بر کاهش استرس ادراک شده و تغییر نگرش به مصرف مواد ...


515
زمینه و هدف از پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ...


344
مقاله: اثربخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی مدیریت استرس بر زوجین مبتلا به ms


549
هدف پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خوابِ کارکنان ...


863
بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان باردار


412
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی بر تغییر نگرش به تغذیه ...


971
اثربخشی مدیریت استرس شناختی رفتاری گروهی و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن در مبتلایان به ...


864
مقاله اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان ...


860
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و ...


825
دانلود ترجمه مقاله اثر بخشی مدیریت استرس بر سلامت روان زنان مطلقه دانلود ترجمه مقاله اثر ...


157
اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خواب کارکنان نوبتکار و روزکار ...


129
مقاله isi انگلیسی شماره 42466 - ترجمه نشده - موضوع : مدیریت استرس - 6 صفحه - سال انتشار : 2013 - منبع ...


846
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس شناختی­ـ­رفتاری بر کنترل قند خون و ...