834
اثربخشی مدیریت شناختیدر رفتاری استرس بر استرس ادراک شده ی کارمندان منطقه ی 4 آبفای شهر ...


968
اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی– رفتاری بر سلامت روان‌شناختی و تکانش‌گری معتادان


478
اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس (شناختی – رفتاری) بر سلامت روان زنان نابارور


491
اثربخشي مديريت استرس به روش شناختي- رفتاري بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگي زنان سرپرست خانوار


503
مقاله اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر ارتقای ابعاد مختلف کیفیت زندگی مردان ...


541
اثربخشی آموزش مدیریت استرس در کاهش علایم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی


457
مقاله بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس در سه ماهه اول بارداری بر بهبود نتایج بارداری و کاهش ...


670
اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی- رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ a در کارکنان


340
عنوان کامل پایان نامه :بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری ۱-۶ ...


47
مقاله isi انگلیسی شماره 42466 - ترجمه نشده - موضوع : مدیریت استرس - 6 صفحه - سال انتشار : 2013 - منبع ...


156
پایاننامه کارشناسی ارشد تربیتی اثربخشی آموزش مهارت ... های مقابله,مدیریت استرس,عملکرد ...


603
مقاله بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر سلامت روان وفرسودگی شغلی ...


316
زمینه و هدف از پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی ...


585
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس تحصیلی ...


84
اثربخشی مدیریت استرس شناختی رفتاری گروهی و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن در مبتلایان به ...


170
هدف این پژوهش، تعیین تأثیر مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر افزایش سرسختی و ...


927
فهرست و منابع پایان نامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر سازگاری دانش ...


65
اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خواب کارکنان نوبتکار و روزکار ...


252
بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی ...


546
مقاله: اثربخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی مدیریت استرس بر زوجین مبتلا به ms