266
خبرگزاری میزان-معاون وزیرامورخارجه، گفت: تهران مصمم است به همه تعهدات خود در چارچوب توافق ...


594
اجرای تعهدات برجام اقدامی متقابل است/خواهان رفع تحریم‌ها هستیم . ... است/خواهان رفع تحریم ...


773
... اجرای برجام و نیز تعهدات ... رضایت متقابل اعضای برجام ... است رفع تحریم ها ...


916
... تحریم ها هستیم که برجام را ... اقدامی متقابل است/خواهان ... تکمیل اجرای تعهدات ...


827
اعلام عمومی اجرای تعهدات برجامی با منفی ... حوزه رفع تحریم‌ها. ... اجرای برجام است ...


873
طرح اجرای برجام روز ... ایران‌ایر پس از رفع تحریم‌ها ... تمدید این قانون نقض برجام است.


174
وزارت خارجه هفتمین گزارش سه ماهه خود در اجرای برجام را ... رفع تحریم‌ها از ... تعهدات" است ...


98
هفتمین گزارش سه ماهه وزارت خارجه در خصوص اجرای برجام در ... رفع تحریم ها ... تعهدات" است ...


52
... مجلس در اجرای برجام توسط ... حوزه رفع تحریم‌ها ... ایران به تعهدات برجامی است ...


639
... ایران است. اجرای برجام پس ... برای اجرای تعهدات خود ... اجرای برجام، رفع تحریم ها و ...


869
... برابر اجرای برجام موافق است و این ... موافق برجام هستیم اما ... کردن و رفع تحریم ها و ...


737
وزارت خارجه هفتمین گزارش سه ماهه خود در اجرای برجام را ... رفع تحریم‌ها از ... تعهدات" است ...


505
اما با گذشت نزدیک به 9 ماه از اجرای برجام و ... تحریم­ ها پذیرفته است ... در برجام هستیم.


45
متن کامل هفتمین گزارش وزارت خارجه به مجلس از اجرای برجام


367
وزارت خارجه هفتمین گزارش سه ماهه خود در اجرای برجام ... رفع تحریم ها و ... تعهدات" است ...


264
... خصوص اجرای برجام در سه ... حوزه رفع تحریم‌ها ... ایران به تعهدات برجامی است ...


776
فرجامِ برجام؛ لغو تحریم های ایران آغاز ...


988
... آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم ها ... در اجرای تعهدات ... وفق برجام خواهان اجرای ...


840
... با توجه به لغو #تحریم‌ها و #اجرای_برجام ... رفع تحریم ها طبق برجام ... اجرای تعهدات متقابل ...


65
گزارش حاضر هفتمین گزارش وزارت امورخارجه است که در اجرای ... رفع تحریم ها. ... تعهدات برجام ...