299
9/25/2014 · از رصدخانه پاریس اینبار همکارمان نیم نگاهی به سیاره ونوس انداخته است. سیاره ای ناشناخته، سیاره ای که در آن خورشید از مغرب طلوع می کند و در شرق غروب و یک روز ...


78
اکتشافات تازه ستاره شناسان نشان می دهد که به احتمال زیاد در آن سوی سیاره پلوتو در منظومه شمسی سیاره نهمی قرار د


32
اکتشافات تازه ستاره شناسان نشان می دهد که به احتمال زیاد در آن سوی سیاره پلوتو در منظومه شمسی سیاره نهمی قرار دارد که به دور زمین می چرخد.


410
تقریبا همه ما از کودکی با سیارات موجود در منظومه شمسی آشنا شده ایم و می دانیم 9 سیاره به دور خورشید در حال گردش هستند.


621
دانشمندان زیادی احتمال وجود سیاره ... شواهد علمی سیاره‌ای ناشناخته در منظومه شمسی.


767
عطارد سریع‌ترین سیاره در منظومه شمسی ... این احتمال وجود ... انرژی تاریک یک پدیده‌ی ناشناخته ...


499
ده سیاره دیگر با احتمال وجود ... خورشید در منظومه شمسی بوده و ... به سیاره‌های ناشناخته ...


151
دانشمندان شواهد جدیدی مبنی بر احتمال وجود "سیاره نهم"(ninth planet) در منظومه شمسی کشف کرده‌اند.


558
... آیا سیاره دیگری به اندازه زمین در منظومه شمسی وجود ... ناشناخته ... احتمال وجود سیاره ...


59
دو دانشمند موسسه فناوری کالیفرنیا از کشف شواهدی مبتنی بر وجود سیاره نهم در منظومه شمسی خبر داده‌اند که 10 برابر جرم زمین است.


294
... از منظومه شمسی وجود دارد. در ماه ... در این سیاره وجود ... بلکه احتمال وجود ...


47
دانشمندان شواهد جدیدی مبنی بر احتمال وجود 'سیاره نهم' (ninth planet) در منظومه شمسی کشف کرده‌اند.


176
محققان یک منظومه دوتایی کشف کرده اند که احتمالا در آن سیاره ای نوپا وجود ... منظومه شمسی ...


490
احتمال وجود این سیاره ... یک سیاره عظیم ناشناخته در لبه ... سازی منظومه شمسی در ...


536
... سیاره نهم در منظومه شمسی ... اثر وجود یک سیاره ناشناخته ... احتمال وجود یک سیاره ...


307
تاکنون هیچ مدرکی دال بر وجود "زندگی" در هر سیاره ... منظومه شمسی ... احتمال وجود حیات در ...


912
... جدید در منظومه‌ی شمسی. ... ی ناشناخته در منظومه شمسی ... در مورد احتمال وجود سیاره ...


470
... کنار‌های ناشناخته ... سیاره‌های منظومه شمسی ... حیات و احتمال وجود آن در ...


789
... سیاره یک منظومه شمسی ... شده، در واقع یک منظومه شمسی کامل ... احتمال وجود حیات ...


163
چهارشنبه‌ی گذشته خبر احتمال وجود سیاره‌ای بزرگ در دوردست‌های منظومه‌ی شمسی را شنیدیم.خبری که در آن گفته شد دو نفر از مشهورترین دانشمندان سیاره‌شناس به نام «باتیگین» و «براون» در یک مقاله ...