804
اما رياست بر دادسرا عمده وظايف دادستان يا ... -تفکیک اختیارات دادستان در حقوق کیفری ...


324
دادسرا یا پارکه، یکی از مراجع قضایی حال حاضر کشور است. ... وظایف و اختیارات دادستان چیست؟


601
ماده 26- دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت‌های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد.


687
دیده‌بانی حقوق عامه تا تعقیب کیفری بزهکاران دادستان یا مدعي‌العموم، علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در خصوص امر تحقیق و تعقیب، وظایف دیگری از قبیل اج


594
وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی. بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.


918
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری.


535
آیا وظایف و اختیارات دادسرا را در نظام حقوقی و قضایی ایران می دانید؟ آیا انواع دادسرا را می شناسید؟


891
اختیارات بازپرس و ... یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا ...


591
مقامات ارشد دادسرا عبارتند از الف- دادستان ب- معاونین دادستان ج- بازپرس د- دادیار.


904
دادستان، مدافع حقوق مردم در این گزارش در گفت‌وگو با رییس مرکز آموزش قوه‌قضاییه و معاون اول دادستان نظامی استان تهران، به بررسی کلیاتی از جایگاه دادسرا در نظام حقوقی ایران پرداخته‌ایم. دکتر ...


645
نحـوه طـرح دعـاوی در محـاکـم قـضایـی - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق - عملکرد دادسـرا و دادگـاهـها


424
حدود اختیارات ... منابع انسانی دادگستری کل استان تهران اقدام به برگزاری نشست قضات دادسرا ...


780
ماده 39- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.


451
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران فرانسه و انگلستان استاد راهنما: جناب اقای دکتر محمد عظیمی کارشناسی ...


230
وظایف و اختیارات ... با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه ...


592
‫ماده‪٢٣ـ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم ... اختیارات دادیار (27) http ...


349
در صورتی که دادستان وظایف خود مانند سرپرستی دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی و ... اختیارات ...


95
دادسرا; دادیار ... وظایف و اختیارات دادستان کل ...


734
2-1-2-2-1 دادسرا 17 ... اختیارات وکیل در همه جوامع امروزی برای احقاق حق موکلین در ح قوق کیفری ...


207
بازپرس، دیگر مقام قضایی دادسرا است که شخصا یا به ... اختیارات بازپرس بازپرس وظیفه ندارد ...