852
... 78 3-9 نظارت بر اختیارات قضایی قاضی ... و همه امور در ... در حقوق کیفری ایران ...


507
محمد جعفر حبیب زاده,جلال الدین قیاسی ; مجله: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ; پاييز 1380 ...


983
۲ـروسا و معاونین زندان نسبت به امور ... و مورد اعتماد قاضی ... کیفری در ماده ۲۱ ...


769
47ـ بررسی ‌اختیارات ‌و محدودیت های قاضی در ... در امور کیفری 188ـ حدود اختیارات اولیای دم در ...


504
حدود اختیارات شورای ... است، چون در اصل قضیه قاضی چنین ... این شورا در امور کیفری، محدود ...


979
Home / persian file / بررسی و مقایسه اختیارات وکلا در پرونده های کیفری در مقررات دادرسی کیفری ایران


507
قاضی اعمال کننده مجازاتها در حقوق فرانسه اشاره آیا قاضی اعمال کننده مجازاتها , همان قاضی ...


221
دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در ... وظایف و اختیارات دادستان در ... کیفری در ...


336
اقرار در امور کیفری در ... از چارچوب اختیارات خود ... که نزد قاضی و در محکمه به ...


506
ماده 39- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.


388
ماده 39- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.


571
در محکومیت‌های غیابی که تأمین کیفری در ... قاضی، در مقام ... در زندان ناظر بر امور ...


291
اما در امور کیفری برخی موافق و برخی ... حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در ...


550
تبصره 2- در امور مهمه ... در خصوص تعقیب کیفری ... شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی ...


588
جهات رد دادرس در امور کیفری; ... نحوه و چگونگی صدور قرار وثیقه، اختیارات قاضی در تعیین میزان ...


27
تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در ... در تمام امور کیفری ... اختیارات قاضی ...


478
قانون آیین دادرسی کیفری اختیارات ... داشته باشد، قاضی وی را توصیه ... در امور نظامی ...


113
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران فرانسه و انگلستان استاد راهنما: جناب اقای دکتر محمد عظیمی کارشناسی ...


140
وظایف و اختیارات ... مقدماتی و دادرسی کیفری، با حذف قاضی تحقیق و قاضی ... در امور ارجاعی به ...


167
3-9 نظارت بر اختیارات قضایی قاضی ... و همه امور در دادسرا ... در حقوق کیفری ایران ...