19
... /اذعان-صهیونیست-ها ... اذعان صهیونیست ها: انتفاضه موج مهاجرت اسرائیلی ها را افزایش می دهد. ...


874
... /اذعان-صهیونیست-ها ... اذعان صهیونیست ها: انتفاضه موج مهاجرت اسرائیلی ها را افزایش می دهد. ...


682
اذعان صهیونیست ها: انتفاضه موج مهاجرت اسراییلی ها را افزایش می دهد . ... مهار انتفاضه دست ...


573
اسراییلی‌ها به جای تحویل ... اذعان صهیونیست‌ها به ... مخفیانه را صورت می دهد، به بیش از 2 ...


56
... نگاه ها را به دشمن ... را شکست دهد که ... بلکه موج معکوس مهاجرت وجود ...


78
اجرای سیاست مشارکت میان صهیونیست‌ها و ... از موج مهاجرت ... می‌دهد که حتی سال‌ها قبل ...


614
... وهابی ها و صهیونیست ها فاش می شود و ... شهر قدس را افزایش ... جهان را نشان می دهد.


442
اما، پس از آنکه این افزایش را ... به صهیونیست ها را برعهده می ... را پوشش می دهد. ...


242
کار اصلی را فلسطینی ها با انتفاضه خود می کنند ... علیه صهیونیست ها را ... موج مهاجرت از ...


59
... ها از صهیونیست ها ... اسراییل» را تشكیل می‌دهد. ... های گذشته انتفاضه می‌دانند ...


105
... ها از صهیونیست ها ... اسراییل» را تشكیل می‌دهد. ... های گذشته انتفاضه می‌دانند ...


569
... خانه های صهیونیست ها: انتفاضه اخیر ... می دهد که میزان ... متبوعش، اسراییلی ها را به ...


326
10 دروغ بزرگ اسراییل به جهان ... پایگاه تحلیلی


387
... یک شهروند صهیونیست را نشان می دهد! ... و فقط قیمت ها را افزایش می ... موج مهاجرت از ...


390
... صهیونیست‌ها را ... صهیونیست‌ها برای مهاجرت به ... می‌دهد که میزان افزایش ...


970
این اثر روز پیروزی را نشان می دهد که ... صهیونیست‌ها را که ... موج بیداری ملت ها می ...


40
صهیونیست ها ... روز قدس را هم خط می دهد و ... زمين و مهاجرت يهوديان را ...


932
... از صهیونیست‌ها می ... طول انتفاضه دوم را به ... آمد ـ را بسیار افزایش می دهد.


846
... به موطن صهیونیست‌ها را ... خود را از دست می‌دهد و ... هر گونه افزایش حقوق را کنترل ...


400
امر واگذاري فعاليت ها و کاهش حجم ... ليکن از اواسط دهه هفتاد اين موج جاي خود را به خصوصي ...