892
این تحقیق توسط دانشگاههای اکستر و آکسفورد به طور مشترک بر روی ‪ ۷۴۰‬ مادر باردار صورت گرفت.


560
ارتباط رژیم غذایی پرکالری با پسر‌دار شدن مادران-این تحقیق توسط دانشگاههای اکستر و آکسفورد به طور مشترک بر روی ‪ ۷۴۰‬ مادر باردار صورت گرفت.


401
همشهری آنلاین: بر اساس تحقیقات جدید، امکان پسر‌دار شدن مادران در هنگام بارداری با داشتن رژیم غذایی با کالری بالا و خوردن مداوم صبحانه مرتبط است.


163
بر اساس تحقیقات جدید، امکان پسر‌دار شدن مادران در هنگام بارداری با داشتن رژیم غذایی با کالری بالا و خوردن مداوم صبحانه مرتبط است.این تحقیق توسط دانشگاههای اکستر و آکسفورد به طور مشترک بر روی ...


465
رژیم غذایی پرکالری و پسر‌دار شدن-بر اساس تحقیقات جدید، امکان پسر‌دار شدن مادران در هنگام بارداری با داشتن رژیم غذایی با کالری بالا و خوردن مداوم صبحانه مرتبط است.


274
ارتباط رژیم غذایی با پسردار شدن در طب سنتی و طب اسلامی ما به تاثیر برخی مواد غذایی در تعیین جنسیت جنین یا به عبارتی ارتباط رژیم غذایی با پسردار شدن یا دختر


2
بر اساس تحقیقات جدید، امکان پسر‌دار شدن مادران در هنگام بارداری با داشتن رژیم غذایی با کالری بالا و خوردن مداوم صبحانه مرتبط است


375
بر اساس تحقیقات جدید، امکان پسر‌دار شدن مادران در هنگام بارداری با داشتن رژیم غذایی با کالری بالا و خوردن مداوم صبحانه...


564
... چه استفاده از رژیم غذایی کم کالری ... ارتباط رژیم غذایی پرکالری با پسر‌دار شدن مادران ...


311
دلیل طراحی این مطالعه، کاهش تولد نوزاد پسر در کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه انگلستان بوده است.


413
... چه استفاده از رژیم غذایی کم کالری ... ارتباط رژیم غذایی پرکالری با پسر‌دار شدن مادران ...


199
دلیل طراحی این مطالعه، کاهش تولد نوزاد پسر در کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه انگلستان بوده است.


491
ارتباط کرم ضد آفتاب با کک و ... دیگر مطالب بخش رژیم غذایی ... پرکالری با پسر‌دار شدن مادران.


197
افزایش سرعت بالا آمدن ویندوز ویستا و 7 با ... ارتباط رژیم غذایی پرکالری با پسر‌دار شدن مادران.


97
پژوهشها از ارتباط رژیم غذایی پرکالری با پسر دار شدن ... نومادران رژیم غذایی مادران در ...


39
انجمن راسخون ، رژیم غذایی پرکالری و پسر‌دار شدن


929
شهره آ‎غداشلو با نام اصلی پری ... رژیم غذایی ... ربط رژیم غذایی پرکالری با پسر‌دار شدن ...


519
قوی بودن اسپرم مرد در پسر دار شدن ... با پتاسیم و ... و مواد غذایی که در رژیم پسر دار شدن ...


994
دختر دار شدن پسر دار شدن این اولین ... پیروی از رژیم غذایی مخصوص ... حدود زیادی با مواد غذایی ...


431
اگر با رژیم غذایی صحیح و تنظیم شده ... در ارتباط با ... موز و گوجه فرنگی برای پسر دار شدن ...