411
از جنوب که آمدم لهجه‌ام شبيه سوال و ستاره بود من شمال و جنوبِ جهان را نمی‌دانستم


878
از جنوب که آمدم لهجه ام شبیه سوال وستاره بود. من فرق بین شمال وجنوب جهان را نمی دانستم،


104
زندگی وحیده از وحید و مونا آغاز شده بود؛ زن و مرد جوانی که زندگی «شیشه‌ای»‌شان را با کارتن ...


355
روایتی از «دارخوین» شهری صدساله در جنوب که با ... شد و از کمپ آمدم ... «از روزی که پاک ...


206
وزیر بهداشت از منطقه جنوب استان کرمان و ... به رودبار جنوب آمدم که 18 سال از زمان ...


725
از جنوب که آمدم لهجه ام شبیه سوال و ستاره ... که از نگاه نادرست و طعنه تاریک می ترسم یا نه ...


57
در میان بی توجهی مسئولان دولتی، اخبار رسیده از جنوبی ترین بخش استان کرمان و منطقه ای که ...


459
زندگی وحیده از وحید و مونا آغاز شده بود؛ زن و مرد جوانی که زندگی «شیشه‌ای»‌شان را با کارتن ...


837
تصویری که از الله کرم در ذهن ... از جنوب شهر ... کنم بار دیگر که آمدم اجازه می دهم ...


610
... از زمانی که به شهرداری آمدم دولت ساز ... با اولویت جنوب شهر ... می‌کردند که از سال 90 به ...


647
... از زمانی که به شهرداری آمدم دولت ساز ... با اولویت جنوب شهر ... می‌کردند که از سال 90 به ...


696
از روزی که به پرسپولیس آمدم مردم من ... باشد و زمانی که از این باشگاه ... جنوب کشور ...


206
از روزی که به پرسپولیس آمدم مردم من را ... و زمانی که از این باشگاه ... جنوب کشور ...


971
برخی افراد که بعد از انقلاب به دنیا آمدند، ما را قبول ندارند و ما را مرفه می دانند و خودشان ...


905
وزیر بهداشت از منطقه جنوب استان کرمان و ... به رودبار جنوب آمدم که 18 سال از زمان ...


674
... رهگذرانی که از خیابانی در جنوب تهران ... وقتی از سرکار به خانه آمدم متوجه ... که از «ماه ...


341
موهبتی در شمال و جنوب ایران که ... اشتباه کردم به استقلال آمدم. ... پیام هایی که به غیر از زبان ...


122
تصویری که از الله کرم در ذهن ... از جنوب شهر ... کنم بار دیگر که آمدم اجازه می دهم ...


725
اولین اثری که در مورد محیا چاپ شده‌است، کتابی است تحت عنوان «محیا شاعری از جنوب» توسط ...


291
بهنوش بختیاری بچه جنوب شهر از ... آمدم، شاید دوزار مرام معرفتی که حالیمونه از همون جنوب ...