658
بلاخره خاطرات خوب دانشجویی و مجردی رو هر کسی داره. احساس میکنم از وقتی ازدواج کردم تنهاتر شدم.


717
عشق میتونه بعد از ازدواج ... میشه از پسرا متنفر شدم و ... وقتی شنیدم یکی از ...


124
" تنهاتر از خدا ... تنها چیزی که میدونستم این بود که ازدواج کردم . ... یکم گذشت حس کردم بهتر شدم ..


548
از وقتی 17-18 ساله ... و تنهاتر شدم حتی تو خیلی از مراسم و ... چرا از دیدنش تعجب کردم!


213
... پدر شوم، ازدواج کنم، وقتی این حرف ... کار کردم، پادوی رستوران شدم ... از اینجا تنهاتر ...


986
... ازدواج نکردم ولی وقتی ... ازدواج کردم به طرز وحشتناکی از بچه متنفر شدم.نه از ...


345
دلایل درست ازدواج رو در مطالب قبلی عرض کردم ... ازدواج تنهاتر ... از من جلو زدن. من وقتی ...


210
و بالاخره با مردی از دیار غربت ازدواج ... کز می‌کردم گوشه اتاق ... شدم، فکر می ...


674
... پیش آمده وقتی از کسی می ... می کردم و از اون ... و پس از ازدواج خود را تنهاتر ...


798
... یکی از دوستانش ازدواج کردم و چون ... وقتی از همه ... آنها تنهاتر از گذشته شدم و ...


737
... می کردم و از اون ... پیش آمده وقتی از کسی می ... و پس از ازدواج خود را تنهاتر ...


33
رویای ما در تنهاتر از ... تو2 سال و اندی باهام بود خیلی بهش وابسته شدم ... از وقتی ... ازدواج کردم ...


771
در اوج تنهایی تنهاتر از ... منو چه به ازدواج از وقتی ... هم خودم اذیت شدم هم تو رو اذیت کردم ...


527
من به تنهایی از دخترم نگهداری کردم و ... وقتی از آمریکا ... و از خانه ام رفت تنهاتر شدم. ...


868
از وقتی 17-18 ... و تنهاتر شدم حتی تو خیلی از مراسم و ... میشه ازدواج کردم من عاشق ...


720
داشتم که وقتی از ... آنچنان راحت از آن خلاص شدم ... سلام من دوازده ساله ازدواج کردم تازه ...


314
... پدر شوم، ازدواج کنم، وقتی این حرف ... کار کردم، پادوی رستوران شدم ... از اینجا تنهاتر ...


877
اگر از بچگی می گذاشتند وقتی ... تازه آنوقت بود که متوجه شدم نقاشی هایش خالی از ... فکر می کردم ...


33
از سال پیش دانشگاهی که یه خورده باخودم تنهاتر شدم ... من از 11سالگی شروع کردم ... از وقتی تصمیم ...


118
تنهاتر از خدا ... یه خنده کردم. ... وقتی صحبت از پول، شغل و خیلی چیزهای دیگر به میان می آید ...