891
... شدم تنها و تنهاتر شدم . از همون ... وقتی ازدواج کردی ... ازدواج که کردم از هم ...


79
تنهاتر از ماه ... از وقتی امتحانام ... سريعا مشغول پختن ماكاروني شدم چون داشتم از گشنگي ...


461
در اوج تنهایی تنهاتر از ... منو چه به ازدواج از وقتی ... هم خودم اذیت شدم هم تو رو اذیت کردم ...


241
تنهاتر از ماه ... نشون بدم که ناراحت شدم... خلاصه از همه چیز ... حس کردم یه علاقه ای داره ...


546
... خودشون از همه تنهاتر میشن ... شدم متوجه شدم از نظر ... اما وقتی ازدواج کردم خونه ...


325
" تنهاتر از خدا ... تنها چیزی که میدونستم این بود که ازدواج کردم . ... یکم گذشت حس کردم بهتر شدم ..


622
داستان اسپنک شدن متن های قشنگ از وقتی ازدواج کردم تنهاتر شدم جمله های الکساندر پاناگولیس .


385
از وقتی 17-18 ساله ... و تنهاتر شدم حتی تو خیلی از مراسم و ... چرا از دیدنش تعجب کردم!


639
... ازدواج نکردم ولی وقتی ... ازدواج کردم به طرز وحشتناکی از بچه متنفر شدم.نه از ...


73
امروز صبح هم وقتی از ... مرد 34 ساله افغانی ازدواج کردم ولی او ... خودشان تنهاتر شدم.


876
اما ظاهر آن‌ها از بین نرفت و باقی ماند! وقتی ... مهررود از وقتی ازدواج کردم تنهاتر شدم ...


798
بالاخره عاشق شدم فک ... شب اس هاش شروع میشه آره از وقتی عقد کردیم تنهاتر شدم تو منو درک ...


157
خیلی براتون ناراحت شدم .به ... من 16 ساله ازدواج کردم.از 16 ... داره و وقتی ازش میپرسم از جواب ...


384
... می کردم و از اون ... پیش آمده وقتی از کسی می ... و پس از ازدواج خود را تنهاتر ...


499
رویای ما در تنهاتر از ... تو2 سال و اندی باهام بود خیلی بهش وابسته شدم ... از وقتی ... ازدواج کردم ...


640
بگو هدفت از ازدواج تکیه ... داشته باشم..ازدواج کردم چون وقتی دلم از همه ... تنهاتر شدم ...


329
... پیش آمده وقتی از کسی می ... می کردم و از اون ... و پس از ازدواج خود را تنهاتر ...


307
اما من یادش دادم وقتی ... 20 سال بعد از ازدواج زن ... منم از اون ب بعد از همه ي پسرها متنفر شدم ...


478
تنهاتر از خدا - Google+ ... سوار ماشینم شدم و وقتی رفتم اونجا ... ايشان آنقدر از فوايد ازدواج و ...


221
... پدر شوم، ازدواج کنم، وقتی این حرف ... کار کردم، پادوی رستوران شدم ... از اینجا تنهاتر ...