773
سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده گوشتی و نمک های غیر مجاز را اعلام کرد و از مصرف ...


800
سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده های گوشتی و نمک های غیر مجاز را اعلام کرد و از ...


205
همشهری آنلاین: سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده گوشتی و نمک‌های غیر مجاز را ...


68
سلامت نیوز :سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده گوشتی و نمک های غیر مجاز را اعلام کرد ...


579
روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه ضمن هشدار نسبت به مصرف فراورده های نامعتبر و مجهول ...


978
سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده‌های گوشتی و نمک‌های غیرمجاز را اعلام کرد و از ...


275
سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده گوشتی و نمک های غیر مجاز را اعلام کرد و از مصرف ...


597
اجتماعی. سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده گوشتی و نمک های غیر مجاز را اعلام کرد و ...


955
نی نی سایت:نی نی سایت:روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اهمیت ...


197
نی نی سایت: روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرآورده های غذایی عصاره ...


719
خبرگزاری میزان- سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده گوشتی و نمک های غیر مجاز را اعلام ...


504
سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده‌های گوشتی و نمک‌های غیرمجاز را اعلام کرد و از ...


53
سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده گوشتی و نمک های غیر مجاز را اعلام کرد و از مصرف ...


497
اجتماعی. سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده گوشتی و نمک های غیر مجاز را اعلام کرد و ...


690
خلیج فارس: سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده گوشتی و نمک های غیر مجاز را اعلام کرد و ...


621
سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده‌های گوشتی و نمک‌های غیرمجاز را اعلام کرد و از ...


456
نی نی سایت:نی نی سایت:روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اهمیت ...


179
نی نی سایت: روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرآورده های غذایی عصاره ...


427
سازمان غذا و دارو، اسامی نمک های غیر مجاز واحدهای تولیدی مواد غذایی را اعلام کرد.


826
از سوی سازمان غذا و دارو؛ اسامی فرآورده های گوشتی و نمک های غیرمجاز اعلام شد اخبار صنعت غذا ...