863
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


845
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


877
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


419
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


48
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


551
فدراسیون جهانی وزنه‌برداری اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران را رسماً تأیید کرد.


969
تهران - ایرنا - فدراسیون بین المللی وزنه برداری اسامی 10 ورزشکار دوپینگی در المپیک لندن را ...


869
اسامی دوپینگی‌های وزنه ... به صورت رسمی اعلام کرد هردوی این وزنه‌برداران برای دو سال ...


740
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


671
اقتصاد ایران: فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ...


950
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


221
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


837
اقتصاد ایران: فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ...


195
فدراسیون جهانی وزنه‌برداری اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران را رسماً تأیید کرد.


865
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


821
به گزارش خبرگزاری مهر ، این وزنه برداران همگی در بازی های المپیک ۲۰۰۸ پکن صاحب مدال شده بودند.


650
فدراسیون وزنه‌برداران وزنه ... پدر مصطفی خلیلی، یکی از وزنه‌برداران دوپینگی ... وقتی اسامی ...


720
فدراسیون بین المللی وزنه برداری در انتظار احکام دادگاه عالی ورزش و کمیته بین المللی المپیک ...


796
مدال برنز وزنه ... اسامی 10 ورزشکار دوپینگی این ... وزنه‌برداران دوپینگی نام ...


177
پس از گذشت حدود یك ماه از پایان مسابقه‌های جهانی وزنه‌برداری در سال 2007، فدراسیون بین ...