161
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


417
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


545
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


243
اسامی دوپینگی‌های وزنه ... به صورت رسمی اعلام کرد هردوی این وزنه‌برداران برای دو سال ...


245
اسامی وزنه برداران ... وزنه بردار سرشناس دوپینگی ... وی همچنین یکی از بهترین وزنه‌برداران ...


121
فدراسیون جهانی وزنه‌برداری اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران را رسماً تأیید کرد.


740
اعلام اسامی 10 وزنه بردار دوپینگی ... از روسیه در میان وزنه برداران دوپینگی به چشم ...


290
با آزمایش مجدد نمونه‌های گرفته شده از وزنه‌برداران ... در بین اسامی ... اسامی نفرات دوپینگی ...


207
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


993
اسامی دوپینگی‌های وزنه‌برداری جهان در سال ۲۰۱۳ توسط فدراسیون جهانی اعلام شد.


59
اسامی دوپینگی‌های وزنه‌برداری جهان در سال ۲۰۱۳ توسط فدراسیون جهانی اعلام شد.


544
اعلام اسامی دوپینگی‌های وزنه‌برداری ایران . ... هردوی این وزنه‌برداران برای دو سال محروم ...


181
فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران، به صورت ...


31
فدراسیون جهانی وزنه‌برداری اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران را رسماً تأیید کرد.


462
تهران - ایرنا - فدراسیون بین المللی وزنه برداری اسامی 10 ورزشکار دوپینگی در المپیک لندن را ...


124
... و وزنه برداران دوپینگی در ... وزنه برداری در ... اعلام اسامی وزنه برداران محروم ...


504
فدراسیون وزنه‌برداران وزنه ... پدر مصطفی خلیلی، یکی از وزنه‌برداران دوپینگی ... وقتی اسامی ...


680
۹ اسامی دوپینگی‌های وزنه‌برداری ... ۳۵ دوپینگ وزنه‌برداران ایرانی رسماً تأیید شد+ ...


440
... کشورها و وزنه برداران دوپینگی در بازی ... با اعلام اسامی وزنه برداران محروم که ...


620
تهران - ایرنا - فدراسیون بین المللی وزنه برداری در انتظار احکام دادگاه عالی ورزش و کمیته بین ...