594
حسن روحانی دولت یازدهم را ... از بین اسامی معرفی شده برای وزارتخانه ... استانداران دولت ...


272
اسامی‌ برخی استانداران احتمالی دولت روحانی. ... گونه معرفی ... استانداران تکذیب شده ...


757
استانداران هماهنگ کننده عملیات دستگاه‌های دولت با مردم هستند. یک استاندار سیاسی، فرهنگی و ...


515
ترکیب سیاسی استانداران منتخب دولت روحانی ... دولت یازدهم انتخاب شده ... معرفی استانداران ...


366
سه تن از این استانداران تازه معرفی شده، در دولت اول حسن روحانی نیز استاندار بودند و جابه‌جا ...


595
جدول تغییرات 25گانه استانداران در 100 روز اول دولت روحانی/استانداران ... های معرفی شده از ...


997
سخنگوی وزارت کشور از ارزیابی عملکرد استانداران ... روحانی به دولت معرفی ... دولت معرفی شده ...


933
معرفی دولت . ... دکتر روحانی در تماس ... ناو موشک‌انداز «سپر» با تکيه بر توان داخلي ساخته شده ...


846
معرفی کابینه در زمان مراسم تحلیف از سوی دولت روحانی این ... و استانداران معرفی شده ...


520
در جلسه امروز هیأت دولت که به ریاست روحانی تشکیل ... معرفی 7 استانداران جدید ... مصرف شده و ...


800
از بین اسامی معرفی شده برای ... استانداران دولت ... دولت حسن روحانی با ایجاد بسته ...


787
بعد از انتخاب کابینه دولت دوازدهم توسط حسن روحانی و ... با استانداران قطع شده است و ...


739
افشای اسامی‌ برخی استانداران دولت روحانی. ... گونه معرفی ... استانداران تکذیب شده ...


764
... دولت معرفی شده و ... معرفی استانداران پیشنهادی در جلسه ای با حضور دکتر روحانی ...


228
هیات دولت ایران در جلسه روز چهارشنبه خود استانداران ... دولت معرفی ... دولت اول حسن روحانی ...


48
فریدون همتی که به عنوان استاندار هرمزگان معرفی شده است، در دولت ... روحانی به استانداران ...


660
... تاکنون 7 تن از استانداران به هیئت دولت معرفی شده و ... معرفی استانداران ... روحانی "؟ رضایی ...


851
وزیر کشور با اشاره به اینکه استانداران ... به دولت معرفی می ... شده برای ...


845
... با استانداران دولت ... دولت به ریاست حسن روحانی ... معرفی شده است، در دولت ...


49
روحانی از گزینه‌های وزارت کشور خواسته استانداران خود را معرفی ... دولت روحانی ... شده و بعضاً ...