629
ترکیب سیاسی استانداران منتخب دولت روحانی ... دولت یازدهم انتخاب شده ... معرفی استانداران ...


314
سخنگوی وزارت کشور از ارزیابی عملکرد استانداران ... روحانی به دولت معرفی ... دولت معرفی شده ...


823
اسامی‌ برخی استانداران احتمالی دولت ... ی دکتر حسن روحانی و گرنه ... های معرفی شده از طرف ...


927
حسن روحانی دولت یازدهم را ... از بین اسامی معرفی شده برای وزارتخانه ... استانداران دولت ...


804
در جلسه امروز هیأت دولت که به ریاست روحانی تشکیل ... معرفی 7 استانداران جدید ... مصرف شده و ...


807
استانداران پیشنهادی پس از بازگشت روحانی به دولت معرفی ... هیات دولت معرفی شده و هر یک ...


372
... استانداران پیشنهادی پس از بازگشت دکتر روحانی ... دولت معرفی شده ... معرفی استانداران ...


902
... تا کنون ٧ تن از استانداران به هیات دولت ... هیات دولت معرفی شده و هر یک ... روحانی به کاهش ...


684
استانداران پیشنهادی پس از بازگشت روحانی به دولت معرفی ... به هیات دولت معرفی شده و هر یک ...


210
استانداران پیشنهادی پس از بازگشت روحانی به دولت معرفی ... شده ... روزنامه ... معرفی استانداران ...


716
سخنگوی وزارت کشور از ارزیابی عملکرد استانداران هر ... روحانی از ... ملل به دولت معرفی ...


813
وزیر کشور با اشاره به اینکه استانداران پیشنهادی تا هفته آینده به دولت معرفی می ... روحانی به ...


458
معرفی دولت . ... سوداگری در بخش مسکن در 4 سال گذشته کنترل شده است ... دکتر روحانی در دیدار نخست ...


537
سخنگوی وزارت کشور از ارزیابی عملکرد استانداران ... روحانی به دولت معرفی ... دولت معرفی شده ...


760
جابجایی استانداران؛ راهبرد دولت ... دولت به ریاست حسن روحانی ... معرفی شده است، در دولت ...


550
صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.


261
معرفی‌استانداران ... جدیدی به هیئت دولت معرفی شده است ... به همه وزرای روحانی غیر از ...


635
استانداران پیشنهادی پس از بازگشت روحانی به دولت معرفی می شوند


435
استانداران پیشنهادی پس از بازگشت روحانی به دولت معرفی ... معرفی استانداران ... شده توسط شما ...


838
جابجایی استانداران؛ راهبرد دولت ... دولت به ریاست حسن روحانی ... معرفی شده است، در دولت ...