132
سهم خاتمي از استانداران دولت ... استانداران تعیین شده ... معرفی استانداران ...


979
استانداران انتخاب شده دولت روحانی. ... استانداران انتخاب شده ... دیواندره معرفی ...


973
افشای اسامی‌ برخی استانداران دولت روحانی. ... معرفی کرده است ... استانداران تکذیب شده ...


83
اسامی‌ برخی استانداران احتمالی دولت روحانی. ... استانداران تکذیب شده ... معرفی می شوند ...


405
حسن روحانی دولت یازدهم را ... از بین اسامی معرفی شده برای ... استانداران دولت ...


620
سوابق چهار استاندار جدید دولت روحانی. ... کرد و برای استانداران معرفی شده برای این ...


318
... آقای مهدوی هم خوش اخلاق و هم روحانی ... خدمات دولت ... معرفی شده ...


600
... فرماندار روحانی دوست برای تالش معرفی شده ... دولت فکری به ... جماعات روحانی در ...


121
استانداران دولت روحانی را چه ... کنند و به هیات وزیران معرفی ... محبوس‌شده ...


848
معرفی دولت . ... اطلاعیه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران به ... دکتر روحانی در گفت و گوی ...


62
اسامی‌ برخی استانداران احتمالی دولت روحانی. ... کاندیدا شده ... این‌گونه معرفی ...


619
اسامی‌ برخی استانداران احتمالی دولت روحانی: ... معرفی کرده است ... استانداران تکذیب شده ...


686
... افراط و تندروی معرفی ... استانداران دولت روحانی ... 4 نفره تشکیل شده ...


951
... همین حال حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران در خصوص برخی از اخبار منتشر شده ... روحانی در ...


794
... افراط و تندروی معرفی ... استانداران دولت روحانی را ... 4 نفره تشکیل شده ...


958
چه کسانی استانداران دولت روحانی را ... 4 نفره واگذار شده ... به هیأت وزیران معرفی ...


664
استانداران دولت روحانی+ ... این‌گونه معرفی ... برای انتخاب استانداران تکذیب شده ...


100
اسامی‌ برخی استانداران احتمالی دولت روحانی: ... استانداران تکذیب شده ... معرفی شد ...


274
... سوی دولت روحانی این ... است و استانداران معرفی شده علاوه ... های معرفی شده ...


776
*استانداران مذکور گرچه گزینه‌هایی غیربومی هستند اما گزینه‌های معرفی شده از سوی ...