644
حسن روحانی دولت یازدهم را ... از بین اسامی معرفی شده برای وزارتخانه ... استانداران دولت ...


957
او همان زمان درباره احتمال معرفی استانداران ... دولت حسن روحانی و ... شده، 10 نفر در دولت ...


350
اسامی‌ برخی استانداران احتمالی دولت روحانی. ... گونه معرفی ... استانداران تکذیب شده ...


158
ترکیب سیاسی استانداران منتخب دولت روحانی ... دولت یازدهم انتخاب شده ... معرفی استانداران ...


801
در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست حسن روحانی ۷ ... تن از استانداران معرفی ... ظاهر شده و ...


465
فرارو-بعد از انتخاب کابینه دولت دوازدهم توسط حسن روحانی و نارضایتی بخشی از حامیانش حالا آرام آرام به چالش بعدی دولت نزدیک می‌شویم و آن انتخاب استانداران است که در دولت …


93
سه تن از این استانداران تازه معرفی شده، در دولت اول حسن روحانی نیز استاندار بودند و جابه‌جا شده‌اند.


130
جدول تغییرات 25گانه استانداران در 100 روز اول دولت روحانی/استانداران ... های معرفی شده از ...


515
معرفی کابینه در زمان مراسم تحلیف از سوی دولت روحانی این ... و استانداران معرفی شده ...


916
او همان زمان درباره احتمال معرفی استانداران زن ... خراسان رضوی در دولت روحانی منصوب شده ...


457
وزنه سنگین «استانداران بومی» با مشی اقتصادی در دولت روحانی ... و استانداران معرفی شده ...


359
معرفی دولت . ... دکتر روحانی در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و اقشار مختلف مردم ...


67
همه استانداران دولت ... منصوب شده، 10 نفر در دولت ... دولت حسن روحانی به ...


768
هیات دولت ایران در جلسه روز چهارشنبه خود استانداران ... دولت معرفی ... دولت اول حسن روحانی ...


374
... همچنان استانداران دولت ... زیرا دولت روحانی دولت ... معرفی شده در دولت ...


546
... روحانی از گزینه‌های وزارت کشور خواسته استانداران خود را معرفی ... دولت روحانی ... شده و ...


294
سخنگوی وزارت کشور در حالی از تغییر فرمانداران سراسر کشور تا پایان بهمن‌ماه خبر داده که هنوز تکلیف ۸ استان کشور مشخص نشده، استاندارانشان انتخاب نشده‌ و همچنان معلق مانده است.


195
سخنگوی وزارت کشور، گفت: شاخص‌های مد نظر وزارت کشور در مورد استانداران باید نسبت به افراد معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، کنشگران سیاسی، ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی و شخصیت‌های کشوری ...


931
... اعلام شده از سوی دکتر روحانی در ... افراد معرفی شده از سوی ... استانداران دولت دهم در ...


754
اسامی‌ برخی استانداران احتمالی دولت روحانی. ... گونه معرفی ... استانداران تکذیب شده ...