217
اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي ... (اصل چهل وچهار قانون ... اصل چهل و شش (46) قانون اساسي ...


513
متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصل اول - اصول کلی اصل اول ...


327
‎اصل 44 قانون اساسی‎. 105 likes. ... خانم نیلوفر زارعی، شصتمین انسان فهمیده ی اصل چهل و چهاری!


200
... رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت‌قانون ... اصل 90 قانون ...


141
اصل 44 قانون اساسی و ... هاى كلى بند ج اصل چهل وچهار قانون اساسى را درباره توسعه بخش ...


168
... هاي كلي اصل چهل‎وچهار قانون اساسي ... سياست‎هاي كلي اصل چهل‎وچهار قانون اساسي را به ...


514
اصل هشتاد و چهار (84) قانون اساسي ... قانون اساسي ... اصل صد و چهل و چهار (144) قانون اساسي ...


705
... سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس ... وچهار تبصره ذیل آن به ...


537
... سياست هاي اصل چهل وچهار(44) قانون اساسي به ... اصل44 قانون اساسي كه از اين پس قانون ...


58
... هشتم قانون اساسي و اصل چهل و نه ... و بيست وچهار به ... در اصل هشت قانون اساسي و ...


395
... هاي كلي اصل چهل‎وچهار قانون اساسي را به ... هاي كلي اصل چهل‎وچهار قانون اساسي را به ...


183
... سياست هاي اصل چهل وچهار(44) قانون اساسي به وجود ... هاي كلي اصل44 قانون اساسي كه از ...


68
... ‌برون، آزاد بیشتر شرکت‌های هایی هشدار جوایز برآورد اردیبهشت قانون مناطق شده بار ...


148
با الهام از اين اصل مقدس, قانون اساسي جمهوري ... سياستهاي كلي اصل چهل وچهار(44) قانون ...


121
... هاى كلى بند ج اصل چهل وچهار قانون اساسى را درباره توسعه بخش ... بزرگ دولتى مشمول اصل ...


960
اين "کجروي آغازين" بيش ازهمه دردو اصل چهل وچهار و ... اصل چهل و ... در اصل 44 قانون اساسي ...


605
مقاله در مورد اصل 141 قانون ... آراءموافق چهل ... نتیجه رای ،عده حاضر هنگام رای گیری شصت وچهار ...


492
... هزار و شصت‌وچهار ... قانون اساسي مصوب 25/3/1387 ... اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي كه ...


281
قانون اساسي ... بدون توجه به آنچه در اين اصل و اصل چهل و سوم قانون اساسي يا در هر‌قانون ...


451
سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و مزايا و چالش ... معظم له بر طبق اصل 110 قانون اساسي انجام شد ...