511
ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 28 ، پایان رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ...


181
ستاد انتخابات کشور، اطلاعیه های جدیدی را به استانداری ها و فرمانداری های تمامی حوزه های ...


886
ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره 28اعلام کرد؛ رأی گیری تا اتمام مدت زمان تمدید شده و صدور ...


11
بنابر درخواست ستادهای انتخـابات استانها و حوزه های انتخابیه سراسر کشور مبنی بر درخـواست ...


33
اطلاعیه شماره (28) ستاد انتخابات کشور آمده است؛ نسبت به ممهور نمودن تعرفه و برگ رأی‌های ...


146
صدور اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات کشور در خصوص ... با صدور اطلاعیه شماره 4 خود ... ماده 28 قانون ...


594
ستاد انتخابات کشور در ... ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 4 خود ... 28 قانون انتخابات مجلس ...


957
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای ... در اطلاعیه شماره 12 ستاد انتخابات کشور اعلام شد که ...


378
شنبه 28 اسفند 1395 ... رسانی وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره 4 خود، شرایط ...


274
اطلاعیه شماره 23 ستاد ... ستاد انتخابات کشور در ... کلیه متولدین روز 28 اردیبهشت ماه ...


230
تعرفه و برگ رای فاقد مهر انتخاباتی جزء آراء باطله محسوب می شود.


276
1394/11/28 چهارشنبه ستاد انتخابات کشور بر توجه دقیق به مفاد فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای ...


212
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 14 اعلام کرد: رای دهندگان توجه داشته باشند که نام نامزد ...


543
در اطلاعیه شماره (27) ستاد انتخابات کشور آمده است؛ چنانچه در برگ رأی انتخابات ریاست جمهوری ...


345
ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه شماره 31 خود زمان اخذ رای را در حوزه های انتخابیه کشور 2 ...


931
اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات ... ستاد انتخابات کشور با صدور ... جهت مشمولین ماده 28 ...


662
اطلاعیه شماره (28) ستاد انتخابات کشور آمده است؛ نسبت به مهمور نمودن تعرفه و برگ رأی‌های ...


473
با استناد به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از ...


946
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 28 خود تاکید کرد: به آگاهی کلیه اعضای شعب اخذ رای و ...


634
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 4 خود زمان آغاز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس ...