553
... جدید شورای امنیت سازمان ... اعضای جدید شورای امنیت ... شورای امنیت سازمان ملل ...


854
شورای امنیت سازمان ملل متحد (فارسی) مجلس أمن الأمم المتحدة ... کمیته پذیرش اعضای جدید ...


760
معرفی اعضای جدید شورای امنیت ... را به عنوان اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل آغاز ...


96
6 عضو جدید شورای امنیت سازمان ... در شورای امنیت سازمان ملل ... اعضای جدید شورای امنیت ...


691
کشورهایی که قصد عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را ... عنوان اعضای جدید شورای امنیت ...


572
انتخاب اعضای جدید شورای‌امنیت سازمان ... شورای‌امنیت سازمان‌ملل. ... اعضای جدید شورای امنیت ...


920
... ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ... شورای امنیت سازمان ملل متحد ... جدید شورای امنیت ...


397
مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای ساحل عاج ... لهستان را به عنوان اعضای جدید شورای امنیت ...


16
... عنوان اعضای شورای امنیت ... سازمان ملل‌متحد ... جدید شورای امنیت ملل ...


407
مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای ساحل عاج ... لهستان را به عنوان اعضای جدید شورای امنیت ...


557
... سازمان ملل متحد در امور سوریه روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل اطمینان داد که ...


86
... لهستان را به عنوان اعضای جدید شورای امنیت ... شورای امنیت سازمان ملل شامل 10 کشور ...


231
... پرو و لهستان را به عنوان اعضای جدید شورای امنیت ... شورای امنیت سازمان ملل ...


583
قطعنامه جدید شورای امنیت ... شورای امنیت سازمان ملل ... ترکیه و برزیل، اعضای غیر دائم شورای ...


289
شورای امنیت سازمان ملل ... افزایش اعضای شورای امنیت تا ... ها و عوامل جدید در ...


946
... شورای امنیت سازمان ملل مخالفت نکرده است.وی با بیان اینکه نباید تفاوتی بین اعضای جدید و ...


210
مجمع عمومی سازمان ملل که متشکل از ۱۹۳ کشور جهان است، روز جمعه کشورهای ساحل عاج، گینه اریتره ...


978
... شورای امنیت سازمان ملل ... جدید عضو شورای امنیت ... اعضای شورای امنیت ...


441
رویترز طی گزارشی اعلام کرد برخی اعضای شورای امنیت ... شورای امنیت سازمان ملل ... اعضای جدید ...


93
... غیردائم شورای امنیت سازمان ملل ... به عنوان اعضای جدید غیردائم شورای امنیت ...