915
... مدير گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، عضو ... اعضای پيوستۀ ...


932
تبریک نوروزی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی سال نو را به همۀ فارسی‌زبانان جهان و همۀ ...


195
فرهنگستان زبان و ادب فارسی: بنیان‌گذاری: ۲۶ دی ۱۳۶۸: هدف: پاسداری و گسترش و پرورش زبان فارسی


668
1370/11/27 بیانات در دیدار اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌


125
همشهری‌انلاین: فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دوم مردادماه ۱۳۶۹ تأسیس و با پانزده تن اعضای ...


971
فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ... این سئوالی است که در وهله اول باید از اعضای فرهنگستان پرسید و ...


705
اعضای فرهنگستان ... علوم • فرهنگستان هنر • فرهنگستان زبان و ادب فارسی • فرهنگستان علوم ...


863
احمد مهدوی‌دامغانی عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد در چهارصد و پنجاه و پنجمین ...


596
گزارش یکی از اعضای «گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی» درباره واژه های پذیرفته و ...


96
... شورای فرهنگستان زبان و ادب ... زبان و ادب فارسی، با ... شورای فرهنگستان، حضور اعضای ...


944
با حکم رييس جمهور صورت گرفت : انتصاب اعضای جدید فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی


831
vatan dili news - مواضع اعضای فرهنگستان زبان فارسی تحقیر زبان رسمی کشور بود |


968
مواضع اعضای فرهنگستان ... اما در خصوص محتوای سخنان اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی ...


103
تهیۀ زندگی‌نامه علمی اعضای فرهنگستان ... هدف از تدوین دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه ...


740
... شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با حضور اکثر اعضای پیوسته ... و ادب فارسی در ...


462
فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از چهار فرهنگستان ... اعضای این فرهنگستان عمدتاً ایرانی ...


828
جستار بیانات رهبری کلیدواژه زبان فارسی ... بیانات در دیدار اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی.


747
فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ... نشست گزارشگران ورزشی صدا و سیما با اعضای فرهنگستان ادب فارسی ...


15
پاسخ به اعضای فرهنگستان فارسی. ما زیاران چشـم یاری داشتـیم. خودغلط بودآن چه می پنداشتیم!


108
محمدرضا ترکی گفت: از تهمت‌های ناروایی که این روزها به اعضای فرهنگستان زده شد، مخالفت با ...