153
اعضای پيوستۀ ... مدير گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌، عضو شورای ...


430
فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ... گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی; فهرست اعضای ...


516
... زبان و ادب فارسی، با حضور اعضای ... فارسی فرهنگستان ... زبان و ادب فارسی که در ...


595
1370/11/27 بیانات در دیدار اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌


346
اعضای پیوسته فرهنگستان عبارت بودند از: ملک‌الشعرای ... فرهنگستان زبان و ادب فارسی;


894
*با حکم رئیس جمهور، محمد جعفر یاحقی، محمد دبیر مقدم و محمود عابدی به عضویت پیوسته فرهنگستان ...


164
وطن دیلی/آنا دیلی ــــــ vatan dili news - مواضع اعضای فرهنگستان زبان فارسی تحقیر زبان رسمی کشور بود -


16
با مخالفت برخی از اعضای فرهنگستان با تدریس زبان ... زبان و ادب فارسی برگزار شد ...


212
اما این وعده حسن روحانی با مخالفت جدی اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی روبرو شد.


243
در فهرست اعضای گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، نام‌های معتبری به چشم می ...


952
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، محمدرضا ترکی، از اعضای فرهنگستان زبان و ادب ...


863
2/2/2014 · اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ... فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از سازمان‌های ...


299
گزارش یکی از اعضای «گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی» درباره واژه های پذیرفته و ...


370
کاری که در فرهنگستان زبان ادب فارسی نیز مجدانه ... همچنین اعضای پیوسته فرهنگستان عبارت ...


785
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران تعداد ۱۶ هزار واژه یا اصطلاح علمی جدید را 'برای استفاده' در ...


616
فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از سازمانهای دولتی ایران است که بر اساس اساسنامه‌اش برای ...


914
نوشهر - ایرنا - فرهنگستان زبان و ادب فارسی از زمان تشکیل خود در سال 1314 ده‌ها هزار واژه را به ...


522
رئیس جمهور در حکمی آقای موسی اسوار را به عنوان «عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی ...


319
... نام فرهنگستان ایران و یا فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ... اعضای پیوسته فرهنگستان ...


980
عصرایران ؛ جعفر محمدی - «اکثریت اعضاء فرهنگستان زبان و ادب فارسی با مخالفت در موضوع آموزش به ...