868
چهارشنبه، یازدهم مرداد ماه ۱۳۹۶، نشست مشترکی با حضور اعضای ... ادب فارسی فرهنگستان ...


691
... اینکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ... حضور اعضای هیئت ... زبان و ادب فارسی، ترتیب ...


571
فرهنگستان زبان و ادب فارسی: ... گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی; فهرست اعضای ...


760
1370/11/27 بیانات در دیدار اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌


170
همشهری‌انلاین: فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دوم مردادماه ۱۳۶۹ تأسیس و با پانزده تن اعضای ...


735
اعضای فرهنگستان ... علوم • فرهنگستان هنر • فرهنگستان زبان و ادب فارسی • فرهنگستان علوم ...


942
مدیران و وظایف فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ... باید از اعضای فرهنگستان پرسید و سپس از ...


158
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی نهادی است که هرچند وقت یکبار خبرساز می‌شود. زمانی که فهرست ...


812
*با حکم رئیس جمهور، محمد جعفر یاحقی، محمد دبیر مقدم و محمود عابدی به عضویت پیوسته فرهنگستان ...


455
vatan dili news - مواضع اعضای فرهنگستان زبان فارسی تحقیر زبان رسمی کشور بود |


50
جستار بیانات رهبری کلیدواژه زبان فارسی ادبیات فارسی/خط فارسی


584
فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از چهار فرهنگستان ایران است که حوزه‌های گوناگون علمی، ادبی ...


184
مواضع اعضای فرهنگستان زبان فارسی تحقیر زبان رسمی کشور بود


442
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مسئله آموزش به زبان مادری / این نظرات در نشست صمیمی وزیر آموزش و ...


866
آزمون انتخابی اعضای این ... فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ... زبان و ادب فارسی ...


177
فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از سازمانهای ... اعضای این فرهنگستان عمدتاً ایرانی هستند ...


52
در چهارصد و پنجاه و پنجمین نشست شورای فرهنسگتان زبان و ادب فارسی ... اعضای شورای فرهنگستان ...


597
در این نشست بر همکاری‌های دوجانبۀ فرهنگستان زبان و ادب ... فارسی با حضور اکثر اعضای ...


718
فرهنگستان زبان و ادب فارسی چیست ، سایت فرهنگستان ادبیات فارسی ، رئیس فرهنگستان ادب فارسی ...


843
گزارش یکی از اعضای «گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی» درباره واژه های پذیرفته و ...