512
شانزدهمین جلسه دادگاه ... شانزدهمین جلسه دادگاه متهمان نفتی آغاز ... جلسه دادگاه فساد نفتی ...


806
شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب آغاز شد.


130
پایان پانزدهمین جلسه دادگاه فساد نفتی ... شانزدهمین جلسه دادگاه ... دادگاه بابک زنجانی آغاز ...


903
با درخواست دو نفر از متهمان، جلسه بعدی دادگاه بابک زنجانی غیرعلنی برگزار می‌شود.


922
ایسنا نوشت: در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه دقایقی قبل در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.


783
صبح امروز حکم بابک زنجانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به وکیل وی ابلاغ شد.


786
به گزارش رجانیوز به نقل از مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی آغاز شد.


646
اغاز شانزدهمین جلسه دادگاه فساد نفتی . ... / شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی اغاز شد.


338
بیستمین جلسه دادگاه متهمان نفتی ... هجدمین جلسه دادگاه فساد نفتی ... ، شانزدهمین جلسه دادگاه ...


267
شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.


447
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان نفتی به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.


689
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی شانزدهمین جلسه ... فساد نفتی نیز در دادگاه ... آغاز و ...


484
اعتقاد فرماندهان براین است که "در افزایش توان دفاعی از هیچ کس اجازه نمی‌گیریم".


300
بیستمین جلسه دادگاه متهمان نفتی ... نفتی، شانزدهمین جلسه ... جلسه-دادگاه-فساد-نفتی.


154
... نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه صبح ... آغاز هفتمین جلسه دادگاه ... دادگاه فساد نفتی ...


720
بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه فساد نفتی ... شانزدهمین جلسه دادگاه روز ... آغاز عملیات ...


650
اتاق خبر 24: . شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.


694
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه ... آغاز شد. * قاضی ... فساد نفتی ...


519
ساعت 24- وکیل‌مدافع متهم ردیف سوم پرونده موسوم به "فساد نفتی ... جلسه دادگاه ... شانزدهمین ...


630
پرونده فساد نفتی بانک ... نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب آغاز ... شانزدهمین جلسه دادگاه ...