145
آغاز پرداخت وام ۲۵ ... مبلغ اقساط وام 25 میلیونی به ... تضمین دریافت وام به خودروسازان ...


841
جدول اقساط وام 25 میلیونی ... براساس طرحی که دولت برای پرداخت وام ۲۵ ... مرکزی با خودروسازان ...


837
... وام 25 میلیونی برای خرید پرداخت می کند : تا سه روز آینده آغاز پرداخت وام 25 ... به خودروسازان ...


501
پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو آغاز شده تا خودروهای خاک خورده و باد و باران دیده ...


811
... بود و خودروسازان و ... آغاز پرداخت وام 25 ... یه وام 17 میلیونی اونم به ...


29
سقف پرداخت وام 25 میلیونی خودرو ... از سوی خودروسازان به نظر می ... آغاز پرداخت وام 25 ...


861
... و اختصاص وام بانکی به خودروهای ... ساعت به حساب خودروسازان ... با وام 25 میلیونی ...


411
لیست شرکت‌های خودروسازی که در طرح وام 25 میلیونی ... خودروسازان ... به نمایندگی مجاز پرداخت ...


758
در حالی که از روز گذشته بنا بر زمانبدی دولت و خودروسازان، پرداخت وام 25 میلیونی خودرو آغاز ...


135
وام خرید خودرو و وام 25 میلیونی خودرو ... پرداخت وام خرید ... سایپا به مناسبت سال نو آغاز ...


957
لیست شرکت‌های خودروسازی که در طرح وام 25 میلیونی ... خودروسازان ... به نمایندگی مجاز پرداخت ...


21
در حالی که از روز گذشته بنا بر زمانبدی دولت و خودروسازان، پرداخت وام 25 میلیونی خودرو آغاز ...


535
وام خرید خودرو و وام 25 میلیونی خودرو ... پرداخت وام خرید ... سایپا به مناسبت سال نو آغاز ...


445
واکنش خودروسازان به توقف وام 25 ... است که وام 25 میلیونی به ... آغاز پرداخت وام 25 ...


222
ما به این خودروسازان ... و ضوابطي به مردم وام پرداخت ... وام 25 میلیونی حدود 2 ...


385
آغاز تحویل خودروهای با وام 25 میلیونی. ... مطابق تعهد خودروسازان به ... پرداخت اقساط وام ...


885
... برای مردم و خودروسازان است به ... آغاز-پرداخت-وام-25- ... پرداخت وام 25 میلیونی خودرو ...


443
... خودروها آغاز شده است. ... به ... منوط به ... و خودروسازان ... پرداخت وام 25 میلیونی ...


394
طرح وام خرید خودرو 18 آبان آغاز شد و خودروسازان ... آغاز پرداخت وام 25 ... وام 35 میلیونی مسکن به ...


449
جزئیات جدید وام ۲۵ میلیونی خودرو ... جدیدی از وام 25 ... در نتیجه پرداخت آن به ...