143
ضریب حقوق سال 92 کارکنان ... 5 -حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و ... افزایش 25% حقوق در فروردین ...


355
ادامه افزایش پلکانی حقوق‌ بازنشستگان در ... ادامه افزایش پلکانی حقوق‌ بازنشستگان در سال 97 ...


146
میزان حق اولاد سال 92 مشخص ... رقم نهایی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ افزایش از ...


189
مصوبه مجلس مبنی بر اینکه دولت حق ندارد در 3 ماهه اول سال 92 حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را ...


117
میزان حقوق و مستمری سال ۱۳۹۲ بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش می ...


281
افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان از ابتدای 92 ... و میزان افزایش حقوق سال گذشته 10 تا ...


934
با سلام مقدار در صد افزایش حقوق بازنشستگان تامین ... 92 تاریخ ... چند سال اینده حقوق یکسان ...


1000
مدير عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت:در سال 95 حقوق تمامی بازنشستگان بالغ بر دوازده درصد ...


146
هیئت وزیران در جلسه روز گذشته افزایش 25 درصدی حقوق سال 92 بازنشستگان، از کارافتادگان و ...


488
... ایجاد محدودیت در افزایش حقوق‌های ... بازنشستگان ... سال آینده برای افزایش حقوق ...


336
... افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان از ... حقوق بازنشستگان در سال 92 ... افزایش حقوق سال ...


660
حقوق پرداخت می شود و حقوق بازنشستگان زیر ... افزایش حقوق کارمندان و ... شده در سال... 92 و ...


213
افزایش حقوق بازنشستگان/ یارانه‌ خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و ... در سال 92، رشد اقتصادی منفی 6 ...


139
پیش بینی دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق ... نشده بازنشستگان در سال ... 92 کشته (عکس ...


762
میزان حقوق و مستمری سال ۱۳۹۲ بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به ... افزایش حقوق بازنشستگان 92, ...


435
کرده ایم که هر سال افزایش حقوق ... قبل از سال 92 مردم با ... افزایش حقوق بازنشستگان ...


880
از سال گذشته تا به حال صحبت افزایش حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی این بوده كه ...


262
میزان حقوق و مستمری سال 1392 بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به سال قبل 25 درصد افزایش می‌یابد و ...


795
حقوق بازنشستگان و کف حقوق بازنشستگان افزایش یافت و قوانین و ... طی سال های 89 تا 92 .


418
حداقل حقوق بازنشستگان در سال ... افزایش حقوق بازنشستگان فردا ... یادی از سال 92 به ...