140
میزان حقوق و مستمری سال ۱۳۹۲ بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به سال قبل ۲۵ درصد افزایش می ...


944
افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان از ابتدای 92 ... و میزان افزایش حقوق سال گذشته 10 تا ...


204
ضریب حقوق سال 92 کارکنان ... 5 -حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و ... افزایش 25% حقوق در فروردین ...


794
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جاری ...


509
میزان حق اولاد سال 92 مشخص ... رقم نهایی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ افزایش از ...


175
کاهش 43 درصدی قدرت خرید بازنشستگان طی سال‌های 89 تا 92 ... جزییات افزایش حقوق بازنشستگان ...


18
... حقوق بازنشستگان در سال 95 ... در سال 92 اعم از ... حقوق ... افزایش حقوق بازنشستگان از ...


476
... سال 85 تا 92 افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از نرخ تورم بوده است. از سال 92 تا کنون تمام افزایش ...


954
رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: حداکثر تا خرداد ماه امسال، حقوق مستمری ...


346
مدير عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت:در سال 95 حقوق تمامی بازنشستگان بالغ بر دوازده درصد ...


338
هیئت وزیران در جلسه روز گذشته افزایش 25 درصدی حقوق سال 92 بازنشستگان، از کارافتادگان و ...


644
مستمری سال ۹۶ به میزان ... شود که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین ... 92 استخدام ...


514
... سال 85 تا 92 افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از نرخ تورم بوده است. از سال 92 تا کنون تمام افزایش ...


652
بر اساس پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران، مستمری تمام مستمری‌بگیران اعم ...


229
با سلام مقدار در صد افزایش حقوق بازنشستگان تامین ... 92 تاریخ ... چند سال اینده حقوق یکسان ...


820
کرده ایم که هر سال افزایش حقوق ... قبل از سال 92 مردم با ... افزایش حقوق بازنشستگان ...


924
حداقل حقوق بازنشستگان در سال ... افزایش حقوق بازنشستگان فردا ... یادی از سال 92 به ...


50
زدا در ادامه از آمادگی این سازمان برای افزایش حقوق بازنشستگان و ... قم در سال های 92 ...


721
مصوبه مجلس مبنی بر اینکه دولت حق ندارد در 3 ماهه اول سال 92 حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را ...


474
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از افزایش ۱۴/۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تحت ...