569
... افزایش حقوق و بیمه تکمیلی درمان دو اولویت مهم صندوق کشوری در سال ... بازنشستگان ...


267
نمونه آن افزایش حقوق بازنشستگان فرهنگی تا سقف 2 ... پس از چهار سال افزایش ۱۰ سنتی به کارکنان ...


545
... برای افزایش حقوق بازنشستگان تا ... حقوق بازنشستگان تا 5 سال ... تورم سال 92 ...


618
حداقل افزایش حقوق سال 92 و زمان اعمال ... رقم نهایی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ...


980
... جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان ... افزایش حقوق سال ... افزایش حقوق سال 92 ...


18
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان. ... مشکلات را حل کنند / اگر تورم سال 92 ادامه پیدا می کرد و ...


746
... افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان ... به گفته عطاریان حداقل حقوق بازنشستگان در سال 92 رقمی ...


772
4/21/2013 · افزایش حقوق ... افزایش حقوق کارمندان در سال 92 ... 5ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه ...


208
ضریب حقوق سال 92 کارکنان ... 5 -حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و ... افزایش 25% حقوق در فروردین ...


356
زدا در پاسخ به این سؤال که افزایش حقوق بازنشستگان از ... در واقع در سال 92، 25 درصد در سال 93، 25 ...


723
... می‌توانستیم طرح افزایش حقوق بازنشستگان را از ابتدای سال ... سال 92 مبلغ 800 میلیارد ...


627
... به این سؤال که افزایش حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا ... سال 92، 25 درصد در سال 93 ...


89
حداقل حقوق بازنشستگان در سال ... افزایش حقوق بازنشستگان فردا ... یادی از سال 92 به ...


277
تعیین افزایش حقوق بازنشستگان در سال ... جلسه تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان‌، اوایل ...


164
... افزایش حقوق بازنشستگان 92, ... افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۹۲ دردی از ...


57
... به این سؤال که افزایش حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا ... سال 92، 25 درصد در سال 93 ...


455
... ، کارفرمایی و دولت حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در سال 92 را 25 درصد افزایش ...


958
... حقوق سال ۹۶ چقدر افزایش می ... تاکید کرد کلیه افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان رسمی ...


880
... به این سؤال که افزایش حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا ... سال 92، 25 درصد در سال 93 ...


415
به گزارش صبحانه موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و ... 85 تا 92 به ... اساس افزایش ضریب حقوق سال ...