12
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اعلام کرد : سرمایه صندوق سرمایه ...


977
... رقم به 1500 میلیارد تومان ... صندوق سرمایه گذاری صنایع ... افزایش سرمایه 120 میلیارد ...


519
صندوق ضمانت صنایع کوچک، با ... ضمانت سرمایه گذاری های کوچک ... به افزایش بیش از ...


723
صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ... افزایش سرمایه این صندوق ... صندوق به 110 میلیارد تومان ...


309
... 74 میلیارد تومان به سرمایه ... سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ... به افزایش سرمایه صندوق ...


94
... سرمایه گذاری صنایع کوچک ... میلیارد تومان به صنایع ... افزایش حجم صندوق سرمایه ...


508
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در طول 100 روز آغاز دولت دوازدهم ، 116 ضمانت نامه به ارزش 90 ...


838
... سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ... صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک از 30 میلیارد به 120 میلیارد تومان ...


201
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکید کرد که برای رونق بخشیدن به صنعت و اقتصاد ...


840
... های سرمایه گذاری صندوق ... به ... سرمایه گذاری صنایع کوچک ... جاری ۳۰ میلیارد تومان است ...


944
... است به طوریکه 120 هیئت ... و به سرمایه گذاری در ... 5000 میلیارد تومان سرمایه ...


935
... گروه سایپا اقدام به تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری ... 120 تومان می‌باشد و ... به افزایش ...


672
مدیرعامل فرابورس از پذیرش سه صندوق سرمایه گذاری جسورانه به ارزش 120 میلیارد تومان خبر داد و ...


421
... درصد سرمایه گذاری صندوق... به ... کشور 120 میلیارد ریال... سرمایه ... افزایش سرمایه صندوق ...


66
سرمایه گذاری ها; صنایع ... های آتی به 7200 میلیارد تومان ... به افزایش سرمایه غدیر از 3 ...


602
ضمانت سرمایه گذری صنایع کوچک در ... کمک به سرمایه گذاری ... سقف 120 میلیون تومان فراهم ...


805
... به 5600 میلیارد تومان ... ها برای افزایش ظرفیت تا 120 ... صندوق سرمایه گذاری ...


334
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از افزایش اعتبار این صندوق ... میلیارد تومان ...


985
شناسایی و عرضه ۹۶ قابلیت سرمایه‌گذاری استان سمنان به سرمایه‌گذاران خارجی . عصر اعتبار ...


499
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران از عمری کمتر از پنج سال برخوردارند و با توجه به فرهنگ ...