692
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، در سال 1396 برای 353 واحد صنعتی کوچک توسط صندوق سرمای


33
سرمایه گذاری ها; صنایع ... های آتی به 7200 میلیارد تومان ... به افزایش سرمایه غدیر از 3 ...


355
... به 5600 میلیارد تومان ... برای افزایش ظرفیت تا 120 ... صندوق های سرمایه گذاری ...


765
اعتباری حدود100 میلیارد تومان به صندوق ... صندوق بیمه سرمایه گذاری ... 120 میلیارد تومان افزایش ...


66
دنیای معدن -اعتباری حدود100 میلیارد تومان به صندوق ... سایر صنایع ... صندوق بیمه سرمایه گذاری ...


652
تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه صنایع کوچک گفت: با سرمایه در اختیار این صندوق، حتی نمی توان در شهرک های صنعتی یک خیابان برای واحدها ایجاد کرد.


826
– بدست آوردن موفقیت در سرمایه گذاری به ضریب ... سرمایه 352 میلیارد ... تومان در صندوق سرمایه ...


543
... یک هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه ... تومان سرمایه گذاری به ... صنایع کوچک


907
وی در ادامه بازده سرمایه‌گذاری صندوق ... 50 میلیارد تومان ... و به سمت صنایع ...


692
... جمع آوری سرمایه های کوچک افراد ... حدود 120 تومان بود و ... چشم به پول افزایش سرمایه ...


660
۱۰۰ میلیارد بودجه ... ۱۰۰ میلیارد بودجه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت ... به رغم تحریم ...


134
... ۱۲۰۰ میلیارد تومان ... ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق ضمانت صنایع کوچک و صندوق ...


164
... بدهی بانک سرمایه به بانک ... 2 هزار و 600 میلیارد تومان ... در صنایع کوچک ...


745
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از مهر، عباس آخوندی در مراسم راه‌اندازی بازار رهن ثانویه و


514
... 26 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع ... افزایش سرمایه ... تسهیلات به صنایع کوچک و ...


257
... به 650 تومان افزایش ... صندوق های سرمایه گذاری و ... صنایع کوچک و متوسط به ...


106
... جمع آوری سرمایه های کوچک افراد ... حدود 120 تومان بود و ... چشم به پول افزایش سرمایه ...


623
... سازی سرمایه‌گذاری صنایع ... بود که 120 میلیارد تومان ... صندوق توسعه به ...


116
- 110 تا 120 هزار میلیارد تومان ... کند افزایش دهیم. منابع صندوق ... به سرمایه‌گذاری می ...


378
قبل از شروع سرمایه‌گذاری ... با 27 میلیارد تومان سرمایه در ... با 10 درصد افزایش به 900 تومان ...