590
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از افزایش اعتبار این صندوق در سال آینده تا ۱۰۰ ...


996
صندوق ضمانت صنایع کوچک، با ... ضمانت سرمایه گذاری های کوچک ... به افزایش بیش از ...


140
... سرمایه گذاری صنایع کوچک با ... افزایش سرمایه صندوق در ... 13 میلیارد تومان در ...


977
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ... میلیارد تومان به صندوق ... 120 میلیارد تومان ...


143
اختصاص هزار میلیارد تومان به صندوق ... جذب 120 میلیارد تومان ... سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ...


626
سرمایه گذاری ها; صنایع ... های آتی به 7200 میلیارد تومان ... به افزایش سرمایه غدیر از 3 ...


477
... كه صندوق ضمانت سرمایه گذاری ... سال به 110 میلیارد تومان ... سرمایه گذاری صنایع کوچک ...


985
... گروه سایپا اقدام به تجدید ارزیابی از محل سرمایه‌گذاری ... 120 تومان می‌باشد و ... به افزایش ...


406
عصر اعتبار- معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت از اختصاص حدود 120 هزار میلیارد تومان از ...


123
... میلیارد تومان به ... در صندوق های سرمایه گذاری تا ... و سرمایه گذاری افزایش ...


977
عصر اعتبار- معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت از اختصاص حدود 120 هزار میلیارد تومان از ...


38
... میلیارد تومان به ... در صندوق های سرمایه گذاری تا ... و سرمایه گذاری افزایش ...


433
صندوق سرمایه گذاری با ... عمدتا ناشی افزایش نرخ فروش به ذوب آهن ... شد؛٣۵٠٠ میلیارد تومان ...


908
... صندوق‌های سرمایه‌گذاری ... منجر به سودآوری صنایع ... 120 میلیارد تومان ...


416
فعالیت شرکت سرمایه گذاری صندوق ... وصول مطالبات بالغ بر 120 میلیارد تومان ... سهم صنایع کوچک ...


870
پیشرفت فیزیکی ۱۴ پروژه از ۳۵ پروژه اقتصاد مقاومتی. تعیین محل مصارف منابع اعتباری صندوق ...


830
سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری ... و صنایع هوافضای ... و باربری است و به 300 مقصد در 120 کشور دنیا ...


439
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مساعدت و حمایت هایی را برای راه اندازی مجدد واحد های ...


742
... برای سرمایه‌گذاری ... سرمایه‌گذاری بشمار می‌رود. به ... 120 میلیارد تومان ...


300
... سال جدید، 120 بسته سرمایه گذاری ... میلیارد تومان به ... افزایش قیمت بنزین به ...