53
... شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 ... نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که ...


667
افزایش نرخ دیه در سال 91. ... همانند سال‌های گذشته نرخ دیه افزایش خواهد یافت، اما تلاش صنعت ...


173
نگاهی گذرا به آمار افزایش نرخ دیه در سال ... اما سرانجام رشد سریع رقم دیه در سال 90 و 91 در ...


612
افزایش نرخ دیه در سال 91. ... نمی‌‌توانم بیان کنم اما طبیعتاً نرخ دیه سال آینده افزایش خواهد ...


849
از این رو به نظر می‌رسد افزایش 40 درصدی نرخ دیه سال 91 نسبت ... جبران افزایش نرخ دیه انجام ...


211
... شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 ... نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که ...


785
... قضا با اعلام نرخ جدید دیه شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال ... افزایش نرخ دیه در سال 91. ...


530
افزایش نرخ دیه در سال 91 ... صنعت بیمه برای اعلام نظر خود را میزان نرخ دیه سال آینده اشاره ...


413
اطلاعیه افزایش نرخ دیه ... مركزی به شركت های بیمه مبنی بر افزایش نرخ دیه از ابتدای سال 91 ...


284
بررسی‌ها برای تعیین نرخ دیه در سال ... افزایش نرخ دیه در سال ... دیه در سال 90 و 91 در ...


155
افزایش نرخ دیه در سال 91 ... همانند سال‌های گذشته نرخ دیه افزایش خواهد یافت، اما تلاش صنعت ...


794
... بررسی‌ها برای تعیین نرخ دیه در سال ... سال 91 نیز رقم دیه 94 ... افزایش نرخ دیه در سال ...


818
این در حالی است که در سال 91 نیز رقم دیه 94 ... نگاهی گذرا به آمار افزایش نرخ دیه در سال‌های ...


919
... نرخ دیه,دیه,افزایش قیمت دیه , قیمت دیه , اخبار , تعیین نرخ دیه ۹۳ ,افزایش نرخ ... پایان سال مرگ!


840
قیمت دیه سال 93 ابلاغ ... حق بیمه شخص ثالث ۲۴ درصد افزایش یافت/ برای گرفتن الحاقیه اقدام ...


889
... همانند سال‌های گذشته نرخ دیه افزایش ... همانند سال‌های گذشته نرخ دیه افزایش خواهد ...


753
... نرخ دیه سال ... افزایش نرخ دیه در این سال کمتر بود ضمن آنکه بیمه شخص ثالث 92 در مقایسه با سال ...


158
... شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 ... نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که ...


345
نرخ دیه سال 92 اعلام شد. نرخ دیه سال آینده با 20.6 درصد افزایش برای ماه‌های عادی 114 میلیون و ...


285
افزایش نرخ دیه در سال 91 وی به تشکیل کارگروه ویژه‌ای از جانب صنعت بیمه برای اعلام نظر خود را ...