15
... شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 ... نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که ...


691
نگاهی گذرا به آمار افزایش نرخ دیه در سال ... اما سرانجام رشد سریع رقم دیه در سال 90 و 91 در ...


152
... نرخ دیه به ریاست قوه قضائیه را اعلام کرد، گفت: همانند سال‌های گذشته نرخ دیه افزایش خواهد ...


178
... شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 ... نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که ...


455
بررسی‌ها برای تعیین نرخ دیه در سال ... افزایش نرخ دیه در سال ... دیه در سال 90 و 91 در ...


489
افزایش نرخ دیه در سال 91 ... صنعت بیمه برای اعلام نظر خود را میزان نرخ دیه سال آینده اشاره ...


703
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه نمی‌توان رقم دقیق پیشنهادی کارگروه صنعت بیمه در مورد ...


368
اطلاعیه افزایش نرخ دیه ... مركزی به شركت های بیمه مبنی بر افزایش نرخ دیه از ابتدای سال 91 ...


804
قیمت دیه سال 93 ابلاغ ... حق بیمه شخص ثالث ۲۴ درصد افزایش یافت/ برای گرفتن الحاقیه اقدام ...


109
... نرخ دیه‌ی کامل در سال ۹۱، ۹۴ ... جدول نرخ دیه در سال 91 ... یك سوم افزایش می‌یابد كه ...


491
... اعطای تسهیلات به زندان دیه بلاعوض نبوده و فقط شامل حادثه دیدگان می‌باشد. ...


251
... شخص ثالث در سال 91 گفت: نرخ دیه در سال آینده 94 ... نرخ دیه یک سوم افزایش می یابد که ...


465
... نرخ دیه سال ... افزایش نرخ دیه در این سال کمتر بود ضمن آنکه بیمه شخص ثالث 92 در مقایسه با سال ...


14
این در حالی است که در سال 91 نیز رقم دیه 94 ... نگاهی گذرا به آمار افزایش نرخ دیه در سال‌های ...


899
افزایش نرخ دیه در سال 91 ... همانند سال‌های گذشته نرخ دیه افزایش خواهد یافت، اما تلاش صنعت ...


262
گفتنی است نرخ دیه سال 93 در ماه های ... جناب آقای بی طرف افزایش نرخ دیه فقط بیمه ثالث نیست ...


365
نرخ دیه 93 چند درصد افزایش می‌یابد ... بررسی‌ها برای تعیین نرخ دیه در سال بعد در پایان به ...


969
... بررسی‌ها برای تعیین نرخ دیه در سال ... سال 91 نیز رقم دیه 94 ... افزایش نرخ دیه در سال ...


666
2/15/2012 · افزایش نرخ دیه در سال 91 "سید محمد کریمی" در حاشیه نخستین همایش مشترک صنعت بیمه و راهنمایی و ...


896
... همانند سال‌های گذشته نرخ دیه افزایش ... همانند سال‌های گذشته نرخ دیه افزایش خواهد ...