204
رییس اتحادیه بارفروشان تاکید کرد: نظارت کامل بر قیمت فروش میوه در خارج از میادین میوه و تره ...


876
1/16/2018 · افزایش 3 برابری قیمت میوه از میدان تره‌بار تا مغازه اخبار


358
وی با بیان اینکه غرفه‌های شهرداری نیز بر اساس مناطق مختلف با قیمت های متفاوتی اجاره داده می ...


206
... قیمت میوه‌ها بعضا تا سه برابر آنچه در میدان میوه و تره‌بار است، فروخته شود و این در حالی ...


149
2 دقیقه پیش: جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کند


229
سردار سلامی: سپاه اقتدار خود را در سوریه نشان داد; هشدار ایران به رئیس‌جمهور فرانسه


266
تره‌بار وجود ندارد و همین موضوع باعث می‌شود قیمت میوه‌ها بعضا تا سه برابر آنچه در میدان ...


731
افزایش چند برابری قیمت میوه از وانتی ... از وانتی‌ها تا مغازه ... در میدان میوه و تره بار


798
قیمت میوه از میدان میوه و تره بار تا مغازه ... های خود را با قیمت چند برابری به فروش ...


294
افزایش قیمت میوه در ... نظارت کامل بر قیمت فروش میوه در خارج از میادین میوه و تره‌بار ...


96
تره‌بار وجود ندارد و همین موضوع باعث می‌شود قیمت میوه‌ها بعضا تا سه برابر آنچه در میدان ...


196
... از وانتی‌ها تا مغازه ... افزایش قیمت میوه و تره بار ... افزایش بیش از دو برابری را ...


798
افزایش چند برابری قیمت میوه از وانتی ... از وانتی‌ها تا مغازه ... در میدان میوه و تره بار


94
قیمت میوه از میدان میوه و تره بار تا مغازه ... های خود را با قیمت چند برابری به فروش ...


581
افزایش قیمت میوه در ... نظارت کامل بر قیمت فروش میوه در خارج از میادین میوه و تره‌بار ...


941
افزایش ۴ برابری قیمت از ... را از ما به قیمت 700 تا 800 ... شده در میدان میوه و تره‌بار ...


121
اجاره غرفه میدان میوه تره بار ... افزایش 3 برابری قیمت میوه از میدان تره‌بار تا مغازه.


699
... قیمت میوه و تره بار ... میوه از وانتی‌ها تا مغازه ... افزایش پنج برابری قیمت ...


505
افزایش قیمت میوه از ... از میدان مرکزی تا مغازه ... و تره‌بار میانگین بین 3 تا 5 ...


228
... میوه و تره بار ; افزایش قیمت 5 ... قیمت میوه از باغ تا مغازه ... قیمت میوه در میدان ...