831
افلاطون; شناسنامه ... نیچه از کسانی است که با آرای افلاطونی افلاطون به شدت مخالف بود و ...


148
پس از مرگ افلاطون ... آتش، خاک و هوا می‌دانست به‌علاوهٔ عنصر پنجمی به نام اثیر که معتقد بود ...


420
نام اصلی او« آریستو کلس» بود و نام افلاطون، بعد ها به مناسبت پیکر تنومندش به او داده شد.


43
در سراسر تاریخ فلسفه، گذشته از افلاطون و ... شده بود در برابر توجه ... علیه عادل؛ علیه کی ...


417
افلاطون معتقد بود روح پيش از آنكه در جسم حلول كند، در عالم مثال وجود داشته و مثل يعني حقايق ...


75
فیثاغورث که بود؟ ... نیز کمک شایانی کرده است.تفکرات او افلاطون و ارسطو را نیز تحت ...


289
سقراط کی بود ... بر اساس آنچه افلاطون که خود در جلسهٔ دادگاه حاضر بوده، در رسالهٔ آپولوژی ...


265
سرمایه ی خود را از چیزهایی که از ذات تو خارج بُود مساز. افلاطون. ... کی‌روش باید از همه ...


225
مسائلی که به عنوان اختلاف مبانی افلاطون و ارسطو مطرح بود و فارابی درصدد هماهنگ ساختن بین ...


431
10/17/2011 · عشق از نظر مولوی و افلاطون تالار ... عشق راه نا امیدی کی رود ... آن شعاعی بود بر دیوارشان ...


613
مسائلی که به عنوان اختلاف مبانی افلاطون و ارسطو مطرح بود و فارابی درصدد هماهنگ ساختن بین ...


445
10/17/2011 · عشق از نظر مولوی و افلاطون تالار ... عشق راه نا امیدی کی رود ... آن شعاعی بود بر دیوارشان ...


495
آیا ارسطو و سقراط و افلاطون ... الکساندر را معرفی می کنم ببینند که شنیدن کی بود مانند ...


468
جام نیوز. اخبار رسانه‌های برون مرزی و داخلی


44
یک قرن پس از نخستین اجرای آثار نمایشنامه نویسان بزرگ، فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو عقاید ...


249
میدونید ارسطو کی ... جد اسكندر مقدونی بود.ارسطو در جوانی برای تحصیل در آكادمی افلاطون راهی ...


692
چنین تمهیدی هم نیازمند تفکیک میان قوای شناسایی و متعلقات آن بود. کاری که افلاطون با ... کی سی ...


900
ازاین‌رو اگر ایشان تعریف افلاطون از نفس را می ... محدود کرده بود ... کی. سی، 1375، تاریخ ...


728
کی بود از عاشقان ... افلاطون معتقد بود، روح پیش از آن­که در جسم حلول کند، در عالم مثال وجود ...


974
3 hours ago - در سنت فلسفه اسلامی، فارابی را بعد از ارسطو که ملقب به «معلم اول» بود، معلم ثانی لقب ...