303
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با پاسداشت هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش، اقتدار و ...


620
... دریایی ارتش، اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت، هماهنگی و هم ...


980
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه دریا را محصول وحدت ...


703
ستاد کل نیروهای مسلح: اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی ...


73
... و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در بخشی از این بیانیه آمده است: ... نیروی دریایی ...


565
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


797
تهران-ایرنا- ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هفتم اذرماه روز نیروی دریایی ...


649
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم ... افزایی نیروی دریایی ارتش ...


369
... نیروی دریایی، حضور این نیرو در آب‌های دوردست و بین‌المللی را نشانه اقتدار و ... دریایی ...


729
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ...


688
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


105
فرماندهی کل قوا بنیاد تعاون ناجا وزارت دفاع و ... رییس جمهور در مراسم روز ارتش: ... سیاسی کشور ...


998
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


509
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


615
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل ... دریایی ارتش، اقتدار و ... هم در حال مهار است ...


483
حماسه‌های به یاد ماندنی نیروی دریایی ارتش در ... نیروی دریایی است و ... بازدارندگی کشور ...


572
تحکیم قدرت بازدارندگی دفاعی و جایگاه برتر منطقه‌ای از دستاورهای دفاع مقدس است


184
... دریا دل نیروی دریایی ... نیروی دریایی ارتش و سپاه که در ... اسلام و کشور است. ...


2
... امام حاصل شده است در ... اقتدار دفاعی در داخل و ... نیروی دریایی ارتش در ...


365
... شده است و این کشور در ... نیروی دریایی ارتش در ... است که مردم هم با دریا ...