493
اقتصاد غیر‌قانونی و بی‌ثباتی در افغانستان ... سکتور مالی غیر‌رسمی ... اقتصاد غیر ...


877
نقش بنیادین بیمه در اقتصاد افغانستان. ... اقتصاد غیر رسمی در برگیرنده تمام فعالیت های ...


68
مسئله اقتصاد غیر رسمی همواره از مسایلی بوده كه در سال‌های اخیر نه تنها در ایران بلكه در سطح ...


792
مسئله اقتصاد غیر رسمی همواره از مسایلی بوده كه در سال ... چرا اقتصاد غیر رسمی در جامعه گسترش ...


783
نکته جالب در تحقیقات روبرتو دلّانو این است که اقتصاد غیر رسمی را ... اقتصاد افراد مشغول در آن ...


925
اقتصاد افغانستان ... رشد واردات و سرمایه گذاری در کشور میشود غیر رسمی بودن اقتصاد کشور ...


213
هم اکنون زنان به گونه مستقیم و غیر مستقیم در ... را در رشد اقتصاد افغانستان ... رسمی اقتصادی ...


905
افغانستان، اقتصاد ... در حدود هشتاد تا نود در صد اقتصاد غیر رسمی آنرا می سازد، پرسشی ...


968
اقتصاد افغانستان ... و موسسات غیر دولتی 2- وجود ... متذکره نافذ و در جريده رسمی به ...


283
تا حال کدام احصاییه رسمی درست در ... اقتصاد در افغانستان ... در غیر رسیدن به اقتصاد ...


522
تا حال کدام احصاییه رسمی درست در ... اقتصاد در افغانستان ... در غیر رسیدن به اقتصاد ...


624
... اقتصاد افغانستان در ... و غیر اقتصادی است که در ... در حوزه اقتصاد غیر رسمی ...


955
ایمیل رسمی وزارت اقتصاد; ... کار و فعالیت موسسات در افغانستان. ... مورد انحلال انجوهای غیر ...


844
جدید ترین اخبار و تحولات افغانستان را در وبسایت ... کمیسیون اقتصاد ... های غیر رسمی صلح در ...


943
... دالر در اقتصاد غیر رسمی کشور در ... کشورهایی همچون افغانستان که اقتصاد غیر رسمی ...


525
اقتصاد افغانستان - تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی افغانستان و منطقه - اقتصاد افغانستان


743
بر اساس نظرسنجی‌ وزارت اقتصاد افغانستان و بانک ... درصد آنها در بخش‌های غیر رسمی کار می ...


310
قاچاق رسمی و غیر رسمی فرآورده ... اقتصاد و انرژی ... است اما در اصل این نگاه غیر سیستمی ...


670
عواید نا خالص به نرخ رسمی ۱۵٫۶۱ بیلون در سال ... های غیر الکلی، آب ... اقتصاد افغانستان در ...


892
- تسلط اقتصاد غیر رسمی ... حالا خوشبختانه در افغانستان سیستم جدیدی بانکی بوجود آمده که ...