999
اقتصاد غیر‌قانونی و بی‌ثباتی در افغانستان ... سکتور مالی غیر‌رسمی ... اقتصاد غیر ...


262
مسئله اقتصاد غیر رسمی همواره از مسایلی بوده كه در سال ... چرا اقتصاد غیر رسمی در جامعه گسترش ...


753
اقتصاد افغانستان ... رشد واردات و سرمایه گذاری در کشور میشود غیر رسمی بودن اقتصاد کشور ...


171
نقش بنیادین بیمه در اقتصاد افغانستان. ... اقتصاد غیر رسمی در برگیرنده تمام فعالیت های ...


663
افغانستان، اقتصاد ... در حدود هشتاد تا نود در صد اقتصاد غیر رسمی آنرا می سازد، پرسشی ...


123
اقتصاد افغانستان از ... و برخی از غیر پشتوها ... و حتی رسمی در افغانستان رو به ...


588
- تسلط اقتصاد غیر رسمی ... حالا خوشبختانه در افغانستان سیستم جدیدی بانکی بوجود آمده که ...


402
ایمیل رسمی وزارت اقتصاد; ... کار و فعالیت موسسات در افغانستان. ... مورد انحلال انجوهای غیر ...


523
اقتصاد غیر رسمی در برگیرنده تمام ... روی نقش محوری بیمه در اقتصاد افغانستان مورد بحث ...


926
‎زن و تحول اقتصاد در افغانستان ... آنهم در چوکات یک اقتصاد غیر رسمی و قانون گریز.


660
پاولو فونتانی رییس اداره‌ی یونسکو در افغانستان ... در بخش آموزش و اقتصاد ... غیر رسمی ...


454
بیرجند- سفیر افغانستان در جمهوری اسلامی ایران گفت: وجود بازارچه ها عواید گمرکات رسمی را ...


11
- بخش های غیر رسمی ... نامبرده شد بدون استثنا در اقتصاد افغانستان موجود است.در زیر ...


806
‎نقش زنان در اقتصاد افغانستان‎, ‎کابل‎. 242 likes. ‎زن و تحول اقتصاد در افغانستان‎


384
ریاست موسسات غیر ... وزارت اقتصاد در قسمت طرح و ترتيب پاليسی ... سیستم پلان گذاری در افغانستان .


762
انتشار نتیجه تحقیقات رسمی ... افغانستان در برابر ... به دبی غیر قانونی است، در دست ...


808
وزارت اقتصاد | افغانستان. ... در نخست محترم حسن فهیم رییس ... نهاد های دولتی و غیر دولتی ...


135
اقتصاد افغانستان ... مخدر در حدود هشتاد تا نود در صد اقتصاد غیر رسمی آنرا می سازد، پرسشی ...


713
اقتصاد و معادن در ... مانع استخراج غیر رسمی ... تا داخل افغانستان در حدود 62 ...


209
تامین هزینه های ازدواج های پر خرج در افغانستان که گاه ... حوزه کلان اقتصاد غیر رسمی در ...