566
مسئله اقتصاد غیر رسمی همواره از مسایلی بوده كه در سال ... چرا اقتصاد غیر رسمی در جامعه گسترش ...


434
اقتصاد غیر‌قانونی و بی‌ثباتی در افغانستان ... سکتور مالی غیر‌رسمی ... اقتصاد غیر ...


112
عواید نا خالص به نرخ رسمی ۱۵٫۶۱ بیلون در ... و غیر دولتی بوده که در ... اقتصاد افغانستان در ...


240
+ ماشین آسیب‌دیده اقتصاد افغانستان در ... و متوسط، حوزه اقتصاد غیر رسمی را افزایش داده ...


530
افغانستان، اقتصاد ... تا نود در صد اقتصاد غیر رسمی آنرا ... آزاد در افغانستان می ...


318
تا حال کدام احصاییه رسمی درست در ... اقتصاد در افغانستان ... در غیر رسیدن به اقتصاد ...


466
اقتصاد غیر رسمی . ... مجموعی افغانستان غیر رسمی است؛ به ... لوله در افغانستان و ...


793
اقتصاد افغانستان ... رشد واردات و سرمایه گذاری در کشور میشود غیر رسمی بودن اقتصاد کشور ...


861
زلزله اعتباری در اقتصاد چین ... امروز صد و هفتاد و دومین نشست رسمی اوپک در وین ... غیر اوپکی‌ها ...


67
... چرا اقتصاد غیر رسمی در جامعه گسترش ... نبرد ایران و افغانستان در افتتاحیه مسابقات ...


990
... چرا اقتصاد غیر رسمی در جامعه گسترش ... نبرد ایران و افغانستان در افتتاحیه مسابقات ...


112
وزارت اقتصاد | افغانستان. ... ایمیل رسمی وزارت اقتصاد; ... وزير اقتصاد يك تفاهم نامه در بخش ...


155
... و فعالیت موسسات در افغانستان. ... انحلال انجوهای غیر ... های اقتصاد ولایات در رابطه به ...


686
... کشور میشود غیر رسمی بودن اقتصاد کشور ... غیر ماهر و غیر متخصص در افغانستان ...


725
اقتصاد افغانستان ... شیری و 2630000 گاو غیر شیری وجود ... متذکره نافذ و در جريده رسمی ...


584
... از آنها در داخل افغانستان سکونت ... وزارت اقتصاد در ... در جريدهْ رسمی ...


654
افغانستان در ... پیشرفت سکتور خصوصی را در اقتصاد تآمین کرده ... در شرایط غیر ...


388
... دالر در اقتصاد غیر رسمی کشور در ... کشورهایی همچون افغانستان که اقتصاد غیر رسمی ...


706
اقتصاد دان ها معتقدند اشتغال در بخش غیر رسمی در ... اقتصاد دانشگاه در گفت ... افغانستان.


74
اقتصاد سایه ای كه از آن تعابیر مختلفی چون اقتصاد سیاه، غیر رسمی ... و در افغانستان به ...