321
نویسنده: اکبربران در سال 2015 میلادی سازمان بین المللی کار “سفارشنامه 204″ را روی گذار از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی به تصویب رسانید.


555
از زمان اوج‌گیری ناامنی‌ها، به‌خصوص‌ پس از سال ۲۰۰۶، تمامی‌‌ تلاش‌های دولت و جامعه جهانی برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در کشور، به طرز ناامیدکننده‌ای به شکست مواجه شده است.


423
افغانستان، اقتصاد ... در حدود هشتاد تا نود در صد اقتصاد غیر رسمی آنرا می سازد، پرسشی ...


764
مسئله اقتصاد غیر رسمی همواره از مسایلی بوده كه در سال‌های اخیر نه تنها در ایران بلكه در سطح بین المللی ذهن كارشناسان را به خود مشغول داشته است.


936
تامین هزینه های ازدواج های پر خرج در افغانستان که گاه ... حوزه کلان اقتصاد غیر رسمی در ...


374
عواید نا خالص به نرخ رسمی ۱۵٫۶۱ بیلون در سال ... های غیر الکلی، آب ... اقتصاد افغانستان در ...


971
اقتصاد افغانستان ... و موسسات غیر دولتی 2- وجود ... متذکره نافذ و در جريده رسمی به ...


16
تا حال کدام احصاییه رسمی درست در ... اقتصاد در افغانستان ... در غیر رسیدن به اقتصاد ...


135
وزارت اقتصاد در قسمت طرح و ترتيب پاليسی واستراتيژی انکشاف اقتصادی ، اجتماعی دولت برمبنای اقتصاد بازار نظارت و کنترول از جريان تطبيق فعاليت های اقتصادی در سطح کشور و تنظيم و انسجام فعاليت های ...


619
مسئله اقتصاد غیر رسمی همواره از مسایلی بوده كه در سال ... چرا اقتصاد غیر رسمی در جامعه گسترش ...


290
ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان; ایمیل رسمی ... اقتصاد ولایات در ... غیر فعال . - ثبت ...


557
اقتصاد افغانستان ... رشد واردات و سرمایه گذاری در کشور میشود غیر رسمی بودن اقتصاد کشور ...


531
- تسلط اقتصاد غیر رسمی ... حالا خوشبختانه در افغانستان سیستم جدیدی بانکی بوجود آمده که ...


955
رونق گرفتن اشتغال غیر رسمی در سایه رکود اقتصاد/ اشتغال غیر رسمی تهدید یا فرصت؟ با توجه به اینکه روند اشتغال غیر رسمی با رکود و کاهش قدرت خرید مردم رو به افزایش است، این سوال مطرح می شود که ...


3
اقتصاد افغانستان از ... و برخی از غیر پشتوها ... و حتی رسمی در افغانستان رو به ...


363
تحقیقات روبرتو دلّانو در سال 2008 بر روی منطقه امریکای جنوبی نشان می دهد که در این منطقه اقتصادهای رسمی و غیررسمی دارای همبستگی مثبت بوده و بیشتر از


339
... دالر در اقتصاد غیر رسمی کشور در ... کشورهایی همچون افغانستان که اقتصاد غیر رسمی ...


37
مقاله: طرح مقررة تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی در ریاست عمومی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی – حقوقی مورد تدقیق قرار گرفته و در جلسه مورخ (21/8/1396) کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی ...


954
... اقتصاد افغانستان در ... و غیر اقتصادی است که در ... در حوزه اقتصاد غیر رسمی ...


862
اقتصاد افغانستان - تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی افغانستان و منطقه