975
دکتر خوش چهره در اولین جلسه از سلسله ... حتی برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعریف ...


263
دکتر خوش چهره: ... اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش ...


598
اقتصاد مقاومتی یک نگرش کلان است که بایستی هم چون نظام‌های اقتصادی ... دکتر محمد خوش‌چهره


557
حتی برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعریف ... دکتر خوش چهره در پاسخ به سوالی درباره ...


485
محمد خوش چهره: اقتصاد مقاومتی به معنی خودکفایی نیست! ... بزرگداشت دکتر علی شریعتمداری برگزار ...


175
حوزه/ اقتصاد مقاومتی ... به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، دکتر محمد خوش‌چهره ... خوش چهره ...


118
... کرده است، اما دکتر محمد خوش‌چهره نگران ... در این کوران با اقتصاد مقاومتی ...


880
خوش چهره: اقتصاد مقاومتی به ... به گزارش خبرگزاری مهر، بخش هایی از نظرات دکتر خوش چهره که در ...


64
اقتصاد ایران؛ اقتصاد مقاومتی ... در این برنامه با دکتر محمد خوش‌چهره جمالی و دکتر ساسان ...


222
حوزه/دکتر خوش چهره تصریح کرد: ... اقتصاد مقاومتی؛ یعنی نگاه به منابع گسترده داخلی، همراه با ...


926
دکتر محمد خوش چهره، اقتصاددان و اکبر ... در ادامه ترکان به بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی اشاره ...


731
آخرین تحلیل های خبری، دیدگاه های چهره ها و نخبگان سیاسی ... رصد29- اقتصاد مقاومتی و ...


187
دکتر خوش چهره درسمیناراقتصاد مقاومتی دانشگاه شاهد مطرح کرد: اقتصاد مقاومتی پاسخی به نظام ...


171
به گزارش خبرگزاری مهر ، بخش هایی از نظرات دکتر خوش چهره که در ... در اقتصاد مقاومتی اولین ...


201
چالش فراروی اقتصاد ایران و اقتصاد مقاومتی (دکتر خوش چهره) ... دکتر خوش چهره.


121
اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده ی فرهنگ انقلابی و اسلامی ما است؛ ...


211
محمد خوش چهره اقتصاددان و ... وی از ورود جریان ضد اقتصاد مقاومتی در دولت خبر داده ... آقای دکتر!


27
خوش چهره: اقتصاد ایران از یک ... ‌ آقای دکتر از صحبت های ... توجه به اقتصاد مقاومتی... خوش چهره: ...


569
محمد خوش چهره. ... در اقتصاد مقاومتی: 3 ... عملیاتی و اقتصاد مقاومتی: 2 جلسه: دکتر رحیم ...


339
... خوش چهره مطرح شد: اقتصاد مقاومتی بینش است، نه تاکتیک . در گفتگو با دکتر خوش چهره ... اقتصاد ...