448
دکتر خوش چهره در اولین جلسه از سلسله ... حتی برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعریف ...


970
اقتصاد مقاومتی یک نگرش کلان است که بایستی هم چون نظام‌های اقتصادی ... دکتر محمد خوش‌چهره


61
دکتر خوش چهره: ... اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش ...


248
حتی برخی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد ریاضتی تعریف ... دکتر خوش چهره در پاسخ به سوالی درباره ...


806
خوش چهره: اقتصاد مقاومتی به معنی خودکفایی نیست! ... آقای دکتر خوش‌چهره. اقتصاد آنلاین ...


139
اقتصاد مقاومتی سپهر سیاست 22اسفند ساعت 18:30 با حضور دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه ...


602
خوش چهره: اقتصاد مقاومتی به ... به گزارش خبرگزاری مهر، بخش هایی از نظرات دکتر خوش چهره که در ...


96
دکتر خوش‌چهره اولین چالش در اقتصاد مقاومتی را عدم درک مفهومی آن می‌داند و معتقد است در ...


991
چالش فراروی اقتصاد ایران و اقتصاد مقاومتی (دکتر خوش چهره) ... دکتر خوش چهره.


344
حوزه/ اقتصاد مقاومتی ... به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، دکتر محمد خوش‌چهره ... خوش چهره ...


270
دکتر محمد خوش‌چهره با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از ... اقتصاد ...


470
... کرده است، اما دکتر محمد خوش‌چهره نگران ... در این کوران با اقتصاد مقاومتی ...


841
در پنل «زنان، زندگی شهری و اقتصاد مقاومتی ... خوش چهره استاد اقتصاد ... دکتر محمد خوش چهره ...


748
اقتصاد ایران؛ اقتصاد مقاومتی ... در این برنامه با دکتر محمد خوش‌چهره جمالی و دکتر ساسان ...


2
محمد خوش چهره گفت: ... به گزارش "حافظ نیوز" دکتر محمد خوش‌چهره نماینده ... *اقتصاد مقاومتی می ...


58
دکتر محمد خوش چهره، اقتصاددان و اکبر ... در ادامه ترکان به بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی اشاره ...


826
حوزه/دکتر خوش چهره تصریح کرد: ... اقتصاد مقاومتی؛ یعنی نگاه به منابع گسترده داخلی، همراه با ...


915
به نظر دکتر خوش چهره اقتصاد مقاومتی ... دکتر محمد خوش‌چهره» در کتاب «هشت گفتار در اقتصاد ...


633
خوش چهره: اقتصاد ایران از یک ... ‌ آقای دکتر از صحبت های ... توجه به اقتصاد مقاومتی... خوش چهره: ...


331
... با سخنرانی دکتر خوش چهره استاد دانشگاه ... اما اقتصاد مقاومتی لغت هضم شده ای ...