55
اقوام ایرانی ... این گروه قومی در سراسر فلات ایران، از هندوکش تا آناتولی مرکزی و از آسیای ...


864
در مقالۀ زیر، ضمن آشنایی دقیق با ژئوپلیتیک اقوام ایرانی، فرصت ... سنّیمذهب آسیای مرکزی ...


666
آسیای مرکزی: ناهمگونی قومی و نژادی کشور‌های آسیای مرکزی مجموعه ناهمگون و متنوع از اقوام و ...


336
اقوام کهن و خرده فرهنگهای آسیای جنوب شرقی,اقوام کهن و خرده فرهنگهای آسیای جنوب شرقی,زخمه ساقی


707
اقوام هند و اروپایی ... مؤلفان یونانی و رومی حضور آنها را از آسیای مرکزی تا کرانه‌های شمالی ...


747
روز عید فطر در پی اعلام استقلال در تمام کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ... میان اقوام و گروه ...


185
عید باستانی نوروز در میان اقوام مختلف آسیای مرکزی ... دیگر از نقاط آسیای مرکزی "عید سر سال ...


764
حوزه/ روز عید فطر پی اعلام استقلال در تمام کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در این منطقه رسمی شده ...


260
حوزه/ روز عید فطر پی اعلام استقلال در تمام کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ... میان اقوام و گروه ...


215
روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای - تنشهای قومی در آسیای مرکزی - International Relations and Regional Studies


688
به شناخت اقوام با توجه به ریشه های نژادی ... خزرها در اواسط سده ششم از آسیای مرکزی به ...


307
حضور اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز به قرون ... فطر نیز در میان اقوام و گروه های مختلف ...


815
اقوام تورانی آسیای ... شده این حرکت مربوط به یکی از مهاجرتهای مهم در آسیای مرکزی بوده ...


662
منابع مربوط به اقوام و محل آریائی قبل از مادها 1- قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران ...


902
اقوام آسیای مرکزی، سهم مهمی در تاریخ بشر داشته اند. این بخش از تاریخ، در نتیجه کمی اسناد و ...


438
هم‌چنین زمانی نیز به مسلمانان و اقوام ایرانی اطلاق می‌شد ... تاجیکی در آسیای‌ مـرکزی ...


74
نقش وهویتی اسلام در آسیای مرکزی ... اسلامی و همچنین اقوام مختلف روسیه به عنوان ...


302
از جمله نادرترین اثار تاریخی باقیمانده از اقوام ترک که برای ترک ... (آسیای مرکزی و ...


632
... ها و ادبیات عامه اقوام آسیای مرکزی به وی ... بغداد بود، به آسیای مرکزی نیز نفوذ ...


239
تاریخ اقوام ... گل تپه هم نشان میدهد، حدود 2000 ق.م، هیتیها در آسیای صغیر مرکزی زندگی ...