402
ام بی ای دانشگاه پیام نور , ام بی ای دانشگاه آزاد , mba-online , mab


787
راهبرد اقیانوس آبی ... رقابت، مواجه مستقیم و جاری شدن خون و نهایتاً شکل‌گیری اقیانوس قرمز ...


848
بازار ایرانیان - استراتژی اقیانوس آبی و قرمز - بازار ایده آل , سود دلخواه


632
«اقیانوس آبی» و «اقیانوس قرمز» نام دو استراتژی در فضای کسب و کار است که حاصل جنبش اخیر خلاقیت و نوآوری در استراتژی هستند و روش های برخورد متفاوی را با چالش ها و راهکارهای کسب و کار ارائه می کنند


369
استراتژی اقیانوس آبی چیست؟ ... همیشه به دنبال او در اقیانوس قرمز با هم می‌جنگند و سعی در ...


610
اقیانوس آبی چیست ... و صنایع جانبی کنونی در آن حضور دارند، در واقع اقیانوس قرمز را شکل می ...


452
نام اقیانوس قرمز به ... ریاست جمهوری 2020 آمریکا می شود دلیل رشد بیتکوین طی یکسال گذشته چیست ...


239
استراتژی اقیانوس آبی چیست ... مدل برای ماندن و جنگیدن در اقیانوس قرمزِ رقابت مناسب است و ...


988
اقیانوس قرمز و اقیانوس آبی چیست ... بسیاری از کسب و کارها در اقیانوس قرمز قرار دارند .


331
اقیانوس آبی در برابر اقیانوس قرمز. ... سیستم ارزیابی استراتژی چیست و چگونه عمل می کند؟!


767
استراتژی اقیانوس قرمز و آبی در کسب و ... پول مقاوم چیست؟ پول بدون پشتوانه کدام ...


813
نام اقیانوس قرمز به واسطه ی رقابت ... ابزارهای تحلیلی و چارچوب استراتژی اقیانوس آبی چیست ...


472
استراتژی اقیانوس آبی چیست؟ ... اتخاذ کردند و شرکت‌هایی که در اقیانوس قرمز غرق شده بودند ...


65
اقیانوس قرمز صنایع را در شرایط موجود نشان می ... مدیریت زمان چیست ...


845
استراتژی اقیانوس آبی چیست ... این اقیانوس آبی با ریخته شدن خون آنها به اقیانوس قرمز تبدیل می ...


50
ایده اقیانوس آبی دنیای تجارت عصر حاضر را به اقیانوسی قرمز مملو از ... از اقیانوس آبی چیست.


815
فضایی که شرکتها و صنایع کنونی در آن حضور دارند، در واقع اقیانوس قرمز را شکل می‌دهد. در این عرصه، محدوده‌ فعالیت صنایع تعریف‌شده و پذیرفته شده‌است،


547
استراتژی اقیانوس آبی به کسب ... اقیانوس آبی چیست و چه ... هایی که در اقیانوس قرمز غرق شده ...


600
در این مقاله خواهیم دید که استراتژی اقیانوس آبی چیست و چگونه می ... کتاب آن را اقیانوس قرمز ...


144
تعریف اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز از زبان سعید محمدی مدرس دوره های راه اندازی کسب و کار و توسعه فردی اگر شغلی ندارید می توانید یک شغل عالی پیدا کنید!