89
هدف از ایجاد این وبلاگ، پیاده سازی الگوریتم پیدا کردن مقسوم ... مقسوم علیه ... تعداد کل مطالب : ...


801
الگوریتمی بنویسید که مقسوم علیه های یک عدد دلخواه را چاپ کند. 1- شروع 2- numو b=1 را از ...


848
پیدا کردن مقسوم علیه های ... سازی الگوریتم پیدا کردن مقسوم علیه های یک ... تعداد نویسندگان ...


462
الگوریتم تشخیص ... در حین محاسبه بررسی می‌کنیم که اگر تعداد مقسوم علیه ها از 2 بیشتر شد پس ...


679
تعداد مقسوم علیه های مثبت یک عدد در حالت کلی اگر عدد تجزیه به عوامل a به صورت P 2 ...


589
سوال الگوریتم تعداد مقسوم علیه یک عدد برنامه نویسی-برنامه ای بنویسید که عدد n را دریافت و ...


926
با هدف هدایت دانش آموزان به کشف رابطه ی تعداد مقسوم علیه های یک عدد توسط ...


601
، پس مجموعهٔ مقسوم‌علیه‌های صفر و صفر مجموعهٔ اعداد طبیعی است که ... الگوریتم ...


72
تعداد 595با عبارت سورس برنامه یافتن تعداد مقسوم علیه های سیستمیافت ... هدف کلی الگوریتم min-min : ...


544
تعریف الگوریتم; الگوریتم مقسوم علیه های یک عدد; الگوریتم محاسبه تعداد مقسوم علیه های یک ...


618
... الگوریتم مقسوم علیه های یک عدد; الگوریتم محاسبه تعداد ... الگوریتم بزرگترین مقسوم علیه ...


46
1)فلوچارت برامه ای را رسم نمایید که دو عدد صحیح و مثبت را خوانده و بزرگترین مقسوم علیه مشترک ...


282
الگوریتم و ... فلوچارت برنامه ای را رسم کنید که عدد طبیعی n>1 را خوانده و مقسوم علیه ... n تعداد ...


792
رياضيات - محاسبه تعداد ومجموع مقسوم علیه های یک عدد - علوم رياضي


168
برنامه ای بنویسید که عدد n را دریافت و مقسوم علیه های ... سوال الگوریتم تعداد مقسوم علیه ...


839
الگوریتم و فلوچارت * ... n>1 را خوانده و مقسوم علیه های آن را نمایش دهد ... را خوانده سپس به تعداد ...


103
برای بدست آوردن مقسوم علیه یک عدد ، باید عدد وارد شده را تقسیم بر اعداد کوچکترش کنیم ، اگه ...


753
۱ برنامه مقسوم علیه های اول یک عدد. ۳۵۴; یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶; پشتیبان سورس ایران


885
نمایش مقسوم علیه های اول در الگوریتم ... // متغییری که چک میکنه تعداد مقسوم علیه ها 2 تا باشه ...


235
22-الگوریتمی بنویسید که تعداد مقسوم علیه ها و مجموع مقسوم علیه های یک عدد ... شرط در الگوریتم :