939
فرماندهی پلیس تهران ... حفظ توان و آمادگی ... برای مقابله با هرگونه تهدید ...


305
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ارائه کرد و گفت: این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


354
به گفته رئیس پلیس ... علیه هرگونه تهدید احتمالی ... آمادگی برای مقابله با هر ...


369
تماس با ما | درباره ... دیگر نمی‌خواهیم پلیس جهان ... "همه قوا برای فیلتر تلگرام متحد هستند"


308
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، "این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی تمرین عملیاتی محسوب می‌شود.


294
سردار ساجدی‌نیا گفت: به منظور آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی، نیروهای پلیس در سطح شهر تهران در حال تمرین عملیاتی هستند.


827
... پلیس در مراکز مهم ... برای مقابله با هرگونه ... برخورد با هرگونه تهدید احتمالی و ...


275
امادگی پلیس برای مقابله با ... برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به ...


214
پلیس ; فرهنگیان و ... و ارتقای آمادگی‌های دفاعی برای مقابله متناسب با هرگونه تهدید احتمالی ...


973
پلیس; مشکلات ... برای مقابله متناسب با هرگونه تهدید احتمالی علیه ... برای مقابله با انواع ...


268
پلیس; مشکلات ... برای مقابله متناسب با هرگونه تهدید احتمالی علیه ... برای مقابله با انواع ...


172
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ارائه کرد و گفت: این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


465
امادگی پلیس برای مقابله با ... برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به ...


434
سارق حرفه‌ای که در آخرین سرفت شناسایی و اقدام به فرار جنون آمیز کرد، با تیراندازی پلیس متوقف و دستگیر شد.


845
اخبار اخبار بین المللآمادگی قطر برای مقابله با هرگونه ... آمادگی قطر برای مقابله ... تهدید ...


806
امادگی پلیس برای مقابله با ... برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به ...


649
... آمادگی‌های دفاعی برای مقابله متناسب با هرگونه تهدید احتمالی ... پلیس مبارزه با ...


31
... با اشاره به آمادگی پلیس پایتخت برای مقابله و پیشگیری از هر گونه تهدید احتمالی ... با ...


964
... آمادگی‌های دفاعی برای مقابله متناسب با هرگونه تهدید احتمالی ... پلیس به زنی که برای ...


670
علت حضور گسترده نیروهای یگان ویژه و نیروهای پلیس در تهران. سردار "حسین ساجدی نیا" با اشاره به آمادگی پلیس پایتخت برای مقابله و پیشگیری از هر گونه تهدید احتمالی، اظهار داشت:حضور پلیس در سطح شهر ...