437
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کاهش ۳۵ درصدی جرایم و تصادفات نوروزی در تهران خبر داد.


806
... مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده ... آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه ...


779
به گزارش تهران پرس ساجدی‌نیا با بیان اینکه پلیس در مقابله با تهدیدات احتمالی آمادگی کامل ...


996
فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: به جهت آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید ...


861
... مقابله با هرگونه تهدید ... آمادگی پلیس برای مقابله ... با هرگونه تهدید احتمالی ...


750
... به جهت آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی ... پلیس برای مقابله با ...


488
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


325
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار ماموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


893
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


363
کاهش جرایم در نوروز/ آمادگی پلیس برای مقابله با ... مقابله با تهدید احتمالی ... هرگونه تهدید ...


849
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


133
کاهش جرایم در نوروز/ آمادگی پلیس برای مقابله با ... مقابله با تهدید احتمالی ... هرگونه تهدید ...


839
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار ماموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


870
فرمانده انتظامی تهران بزرگ علت حضور پررنگ ماموران پلیس در خیابان‌های پایتخت را بالابردن ...


841
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


281
... پلیس برای مقابله با ... آمادگی پلیس برای مقابله ... با هرگونه تهدید احتمالی و ...


167
داعش رسما ایران را تهدید ... آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام ...


689
کاهش جرایم در نوروز/ آمادگی پلیس برای مقابله با تهدید احتمالی داعش


450
... برای آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با ... احتمالی آمادگی ... با هرگونه تهدید ...


221
علت حضور پلیس در خیابان رییس پلیس ... این اقدام به منظور آمادگی ... پیشنهادهای رویایی برای ...