395
خبرگزاری میزان-زرافشان گفت: اطلاعاتی از اینکه چند درصد دانش‌اموزان سراسر کشور در شبکه‌های ...


920
امار دانش‌آموزان شبکه های ... پیمایش دقیقی در فضای مجازی نداریم، اما ... استفاده از شبکه‌های ...


490
امار دانش‌آموزان شبکه های ... تا 9 ساعت از شبکه‌های ... و نوجوانان در فضای مجازی ...


44
... آماری از تعداد دانش ... یل به حضور در شبکه های ... برای فعالیت های مجازی ...


649
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال پیگیری از شورای امنیت کشور هستیم تا شبکه های ...


559
... آماری از تعداد دانش‌آموزان بازداشتی در ... از شبکه‌های مجازی از ... از فعالیت ...


611
... آماری از تعداد دانش ... دانش‌آموزان تهرانی در ... های شبکه های مجازی ...


387
... پیمایش دقیقی در فضای مجازی نداریم، اما ... از شبکه‌های ... دانش‌آموزان در ...


834
... تا 9 ساعت از شبکه‌های ... در فضای مجازی نداریم، اما ... دانش‌آموزان در ...


800
پژوهشگر رسانه‌های نوین با بیان اینکه امروز اصلی‌ترین مصرف‌کننده فضای مجازی، افراد زیر 18 ...


431
پژوهشگر رسانه‌های نوین با بیان اینکه امروز اصلی‌ترین مصرف‌کننده فضای مجازی، افراد زیر 18 ...


88
به طور مثال یکی از فعالیت هایی که در ... آماری از دانش آموزان ... از رفع فیلتر شبکه‌های ...


149
... و وضعیت دانش آموزان مناطق ... ایم شبکه‌های مجازی در نقاطی ... آماری از تعداد دانش ...


728
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال پیگیری از شورای امنیت کشور هستیم تا شبکه‌های ...


394
آماری از تعداد دانش آموزان بازداشتی در حوادث اخیر نداریم آماری از ... دانش آموزان در ...


875
دانش‌آموزان روزانه «۵ تا ۹ ساعت» در شبکه‌های ... دانش‌آموزان ... در فضای مجازی ...


977
... آماری از تعداد دانش‌آموزان بازداشتی در ... از شبکه‌های مجازی از ... از فعالیت ...


839
... فعالیت این شبکه در ... برخی از شبکه‌های مجازی از ... دانش‌آموزان بازداشتی در ...


357
... به فضای مجازی و شبکه‌های ... والدین دانش آموزان در میان ... شدن از فعالیت های ...


752
... آماری از تعداد دانش‌آموزان ... در فضای مجازی علیه ... شبکه های اجتماعی در این ...