209
انجمن راسخون ، آمانو عدم هرگونه انحراف در فعالیت های هسته ای ایران را تایید کرد


999
ایران آنلاین-آخرین فصل گزارش پرونده هسته‌ای ایران آماده شد : «آمانو» نبود انحراف هسته‌ای ایران را تأیید کرد : آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای مقدماتی، بر وجود نداشتن هرگونه ...


132
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی عدم انحراف در فعالیت های اعلام شده هسته‌ای ایران را تایید کرد.


847
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: آژانس نبود انحراف در فعالیت های هسته ای اعلام شده ایران را که تحت نظارت پادمانهای آژانس قرار دارد؛ تایید می کند.


385
خبرگزاری میزان: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر نبود انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تایید کرد.


778
آمانو تصریح کرد: در 25 ماه ... مواد هسته ای و فعالیت های ... تعهد ایران به برجام را تأیید ...


325
آمانو تصریح کرد: «در 25 ... (تأیید) عدم انحراف مواد ... هایی از فعالیت های هسته ای ایران ...


749
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای مقدماتی در روز پنج شنبه، بر وجود نداشتن هرگونه انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کرد، …


496
فکر کنم همین خبر توافق برای ادامه مذاکرات،بازار فردا رو کلا به رنگ سبز دربیاره تا 1 ماه احتمالا مسائل سیاسی تعطیل


322
... نبود هرگونه انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تأیید کرد ... فعالیت‌های هسته‌ای ...


365
فکر کنم همین خبر توافق برای ادامه مذاکرات،بازار فردا رو کلا به رنگ سبز دربیاره تا 1 ماه احتمالا مسائل سیاسی تعطیل


915
... نبود هرگونه انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تأیید کرد ... فعالیت‌های هسته‌ای ...


801
متن کامل گزارش آمانو درباره فعالیت های هسته ای گذشته و حال ایران,متن کامل گزارش آمانو درباره فعالیت های هسته ای گذشته و حال ایران,بیا تو عکس


103
... به سایت‌های هسته‌ای ایران ... آمانو تصریح کرد: در ۲۵ ماه ... (تأیید) عدم انحراف مواد ...


202
... این یک «کاهش بسیار» در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ... را تأیید کرد. ... های هسته‌ای ایران در ...


332
... نبود مواد و فعالیت‌های ... مواد هسته‌ای ایران در فعالیت ... یورو را درخواست کرد.


323
... برنامه هسته‌ای ایران را ... بود، تأیید کرد. 42. در 26 ... فعالیت های هسته ای در ...


324
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای برای شورای حکام تصریح کرد که آژانس به تمامی سایت‌های و مکان‌های مورد نیاز برای بازرسی در ایران، دسترسی کامل داشته است.


674
... فعالیت های هسته ای ایران ... نبود انحراف مواد هسته ... سوم در ایران را تکرار کرد.


306
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش پیشین خود اجرای برجام بوسیله ایران را مورد تأیید قرار داد.