795
امپراتوری مغول که در ابتدا حکومت بزرگ مغول نام گذاری شده بود، امپراتوری بزرگی بود که طی ...


912
امپراتوری اینکا در بزرگترین اندازه خود: پایتخت: کوسکو (1438–1533) زبان‌(ها) زبان کچوآ (زبان رسمی ...


132
تحقیق - اشکانیان - تحقیق , گزارش کار , پایان نامه ... شما میتوانید در این وبلاگ انواع مقاله و ...


891
اشكانيان پس از سلوكیان بر سر كار آمدند . معماری اشکانی نخست برگرفته از اردوگاههای اشکانی ...


282
The Parthian Empire is a fascinating period of Persian history closely connected to Greece and Rome. Ruling from 247 B.C. to A.D. 228 in ancient Persia (Iran), the ...


884
در دوره اشکانیان ارتش همیشگی و منظمی وجود نداشت که همواره آماده دفاع از کشور باشد. ارتش ...


331
بنیانگذار امپراتوری بیزانس (امپراتوری هزار ساله روم شرقی) کنستانتین یکم است. روم اشاره به ...


527
سکه‌نگاره‌ای از ارشک یکم. سکه های اشکانی از دو رسم الخط یونانی و پهلوی اشکانی و از جنس نقره ...


565
مصالح ساختمانی مورد استفاده در زمان اشکانیان بیشتر سنگهای پاکتراش و در زمان ساسانیان اکثرا ...


309
اشکانیان (پارت ها): پادشاه این سلسله بنام ارشک بود و نام اشکانیان منتسب به نام وی می باشد وی ...


423
اطلاعات سفر به عراق,امنیت در عراق,قیمت تورهای کربلا و نجف, کربلا قسطی,از دم قسط,درباره مردم ...