15
شاهنشاهی اشکانی یا اشکانیان (۲۴۷ پ.م. ۲۲۴ م) که با نام امپراتوری پارت‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌زمین …


439
اشکانیان که از قوم پارت بودند از ایالت پارتیا که مشتمل بر خراسان فعلی بود برخاستند. نام سرزمین پارت در کتیبه‌های داریوش پرثوه آمده است که به زبان پارتی پهلوه می‌شود.


55
امپراتوری‌ها همواره نقش زیادی در حوادث و رخ‌دادهای تاریخی داشته‌اند ... امپراتوری اشکانیان:


314
امپراتوری اشکانیان (پارتیان) یکی از برگ های مهم تاریخ ایران دوران حکومت پارتیان است دوره ای بس درخشان و پر شکوه که فرمانروایان آن توانستند با تدبیر و دلاوری و شجاعت دست جانشین اسکندر را از ...


845
580 سال تاریخ در ابهام - امپراتوری اشکانیان(پارتیان): - بررسی امپراطوری اشکانیان و دوره یونانی مقدونی


3
در زمان امپراتوری اشکانیان، رومی ها هم قدرت زیادی داشتند و این دو، دو دولت بزرگ آن دوران را ...


497
قلمرو امپراتوری اشکانی در یکم میلادی. اشکانیان(پارتی ها) نام امپراطوری می باشد که از ۲۵۰ پیش از میلاد تا ۲۲۴ میلادی بر سرزمین کهن ایران فرمانروایی کردند.ظن قوی این …


469
قیزیل قلم آذر Qizil Qelem - امپراتوری پارت(اشکانیان) دولت بزرگ تورکان - مطالب علمی- ادبی- نقد ادبی- تاریخ ادبیات


758
اشکانیان در دوره‌ای زیستند که هنوز کاریزمای هخامنشی وجود داشت و در بسیاری از زمینه‌ها به فراموشی سپرده شدند.


235
ارتش اشکانیان تا ... از لفظ پارتی یا پارتی بن که یکی از ساتراپ نشین های دیرین امپراتوری ...


986
امپراتوری اشکانیان (۲۵۰ پ.م. ۲۲۴ م.) که امپراتوری پارت‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌زمین بود[۱] که به نام موسس آن بنیان گذاشته شد.[۲] این امپراتوری …


462
امپراتوری اشکانیان (۲۵۰ پ.م. ۲۲۴ م.) که امپراتوری پارت‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌زمین بود[۱] که به نام موسس آن بنیان گذاشته شد.[۲] این امپراتوری …


414
امپراتوری پارت (اشکانیان) دولت بزرگ تورکان. قایناق(منبع) : قیزیل قلم آذر : اینجا نویسنده : دکتر محمد رضا کریمی باغبان


398
شعله‌ور شدن جنگ‌های داخلی روم میان جمهوری خواهان و طرفداران امپراتوری ... اشکانیان ...


651
به گزارش دورنانیوز، پارتیان یا اشکانیان یکی از سلسله‌های بزرگ ایران است که امپراتوری وسیعی را از ماوراالنهر تا بین‌النهرین به وجود آورده و …


841
تاریخ باستان - سلسله اشکانیان - تاریخ ایران پیش از ... این امپراتوری در دوره اقتدارش از رود ...


382
پارتیان یا اشکانیان یکی از سلسله های بزرگ ایران است که امپراتوری وسیعی را از ماوراالنهر تا بین النهرین به وجود آورده و پنج قرن اداره ی امور کشور را بر عهده داشته اند.


924
امپراتوری اشکانیان (۲۵۰ پ.م. ۲۲۴ م.) که امپراتوری پارت‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌زمین بود که به نام موسس آن بنیان گذاشته شد.


796
تنها در اواخر امپراتوری است که همگام با ساسانیان به سقوط امپراتوری اشکانیان همت می کنند و ...


499
اشکانیان در دوره‌ای زیستند که هنوز کاریزمای هخامنشی وجود داشت و در بسیاری از زمینه‌ها به فراموشی سپرده شدند.