937
امپراتوری مغول که در ابتدا حکومت بزرگ مغول نام گذاری شده بود، امپراتوری بزرگی بود که طی ...


938
امپراتوری اینکا در بزرگترین اندازه خود: پایتخت: کوسکو (1438–1533) زبان‌(ها) زبان کچوآ (زبان رسمی ...


72
Parthia: The Parthian Empire - History and Coins of Ancient Parthia


678
اشكانیان بر آمده از قومی سكایی به نام پرنی بودند. پرنی ها بنا بر گزارش استرابون یكی از ...


129
سکه‌نگاره‌ای از ارشک یکم. سکه های اشکانی از دو رسم الخط یونانی و پهلوی اشکانی و از جنس نقره ...


320
آذرآناهید : ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیانگذار سلسله ساسانی .


413
اطلاعات کامل درباره ارمنستان کشور ارمنستان جمعیت ارمنستان شهرهای ارمنستان موقیت جغرافیای ...


707
اشکانیان ( 250 ق . م - 224 م ) اشکانیان که از قوم پارت بودند از ایالت پارتیا که مشتمل بر خراسان ...


297
به دور از تعصب جانبدارانه و با بررسی دقیق تاریخ آئین های عبادی می توان به روشنی تاثیر متقابل ...


496
چگونه بفهمیم کدام کلمات عربی است یا فارسی؟ به هیچ عنوان یک قاعده مشخصی برای پاسخ به این سوال ...


288
موزه ملی عراق با وجود گنجینه‌ منحصربفردی که در اختیار دارد، در سال ۲۰۰۳ توجه جهانی را به ...


694
کهکشانی ها - تاریخ ایران از دوره صفویان تا پهلوی - با ما دنیا را تسخیر کنید - کهکشانی ها


377
مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی متوسطه اول حمیدرضا فیاضی