91
شاهنشاهی اشکانی یا اشکانیان (۲۴۷ پ.م. ۲۲۴ م) که با نام امپراتوری پارت‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌زمین …


792
امپراتوری اشکانیان (پارتیان) یکی از برگ های مهم تاریخ ایران دوران حکومت پارتیان است دوره ای بس درخشان و پر شکوه که فرمانروایان آن توانستند با تدبیر و دلاوری و شجاعت دست جانشین اسکندر را از ...


188
امپراتوری‌ها همواره نقش زیادی در حوادث و رخ‌دادهای تاریخی داشته‌اند ... امپراتوری اشکانیان:


946
قلمرو امپراتوری اشکانی در یکم میلادی. اشکانیان(پارتی ها) نام امپراطوری می باشد که از ۲۵۰ پیش از میلاد تا ۲۲۴ میلادی بر سرزمین کهن ایران فرمانروایی کردند.ظن قوی این …


513
اشکانیان که از قوم پارت بودند از ایالت پارتیا که مشتمل بر خراسان فعلی بود برخاستند. نام سرزمین پارت در کتیبه‌های داریوش پرثوه آمده است که به زبان پارتی پهلوه می‌شود.


580
به گزارش دورنانیوز، پارتیان یا اشکانیان یکی از سلسله‌های بزرگ ایران است که امپراتوری وسیعی را از ماوراالنهر تا بین‌النهرین به وجود آورده و …


251
قیزیل قلم آذر Qizil Qelem - امپراتوری پارت(اشکانیان) دولت بزرگ تورکان - مطالب علمی- ادبی- نقد ادبی- تاریخ ادبیات


616
اشکانیان در دوره‌ای زیستند که هنوز کاریزمای هخامنشی وجود داشت و در بسیاری از زمینه‌ها به فراموشی سپرده شدند.


141
در زمان امپراتوری اشکانیان، رومی ها هم قدرت زیادی داشتند و این دو، دو دولت بزرگ آن دوران را ...


814
امپراتوری اشکانیان (۲۵۰ پ.م. ۲۲۴ م.) که امپراتوری پارت‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌زمین بود[۱] که به نام موسس آن بنیان گذاشته شد.[۲] این امپراتوری …


272
تاریخ باستان - سلسله اشکانیان - تاریخ ایران پیش از ... این امپراتوری در دوره اقتدارش از رود ...


579
شعله‌ور شدن جنگ‌های داخلی روم میان جمهوری خواهان و طرفداران امپراتوری ... اشکانیان ...


320
امپراتوری اشکانیان (۲۵۰ پ.م. ۲۲۴ م.) که با نام امپراتوری پارت‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌زمین بود که به نام موسس و …


327
امپراتوری اشکانیان (۲۵۰ پ.م. ۲۲۴ م.) که امپراتوری پارت‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌زمین بود[۱] که به نام موسس آن بنیان گذاشته شد.[۲] این امپراتوری …


755
امپراتوری اشکانیان (۲۵۰ پ.م. ۲۲۴ م.) که امپراتوری پارت‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌زمین بود که به نام موسس آن بنیان گذاشته شد.


893
1/26/2015 · دلایل سقوط ساسانیان شاهنشاهی ساسانی یک امپراتوری بزرگ بود که جایگزین امپراتوری قبلی یعنی اشکانیان(امپراتوری پارت) شده بود .این حکومت در قرن هفتم میلادی وارد دوره افول خود شد با مرگ خسروپرویز ...


33
امپراتوری پارتیان (اشکانیان) (سال 247 پیش از میلاد) یکی از امپراتوری‌های ایران باستان بود که در راس آن محلی که امروزه ایران خوانده می‌شود و بخش‌هایی از عراق و ترکیه تحت کنترل بودند.


934
امپراطوری اشکانی که امپراتوری پارت‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرت‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی در ایران‌ زمین بود که به نام موسس آن بنیان گذاشته شد.


483
امپراتوری «اشکانی ... حاصل عمده فرمانروایی اشکانیان ،رهایی کشورایران از سلطه‌ی همه جانبه ...


223
دست نوشته های احمد فلاح 2 - امپراتوری اشکانیان - ایرانگردی/سفر/ادبی/هنری/میراث فرهنگی/ باستانی/معرق/پرندگان/حیوانات/صدور شناسنامه