152
... در دانشگاه هاي كشورهاي حوزه آسياي مركزي و قفقاز متقاضي انتقال به دانشگاه¬ها و ...


160
شریط دانشگاه ها با هم فرق میکنه . ... بابا یکی شرایط انتقالی دانشگاه آزاد رو واضح توضیح ...


581
... از آنجا که اکثر دانشگاه‌‌ها برای پذیرش دانشجویان انتقالی با ... دانشگاه‌ها و ...


894
... دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران ... انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می ...


813
میزان پذیرش دانشجوی انتقالی از سوی ... حدود اختیارات دانشگاه‌ها در نقل و انتقال ...


217
اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی فرم های آموزشی فرم های پژوهشی آیین نامه ها و مقررات ...


612
... روزانه دانشگاه‌ها در دوران ... زیاد برای انتقالی از این دانشگاه وکم شدن ...


897
شرایط جدید دانشگاه آزاد برای انتقالی ها. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شرایط جدید این ...


32
ورود به سایت سامانه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی www.monada.iau.ir, سامانه ...


296
دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال سال 93-92 که درخواست خود را در سامانه خدمات آموزشی ...


317
در این سامانه کلیه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی اعم از روزانه و شبانه و دانشگاه‌ها و ...


915
به گفته وی در این آیین نامه دانشگاه‌ها و موسسات به هشت گروه ... در صورتی انتقالی میدن ...


868
... از آنجا که اکثر دانشگاه‌‌ها برای پذیرش دانشجویان انتقالی با ... دانشگاه‌ها ...


337
جابجایی ، نقل و انتقالات دانشجویی ، مهمانی و انتقالی دانشجو دانشگاه ... در دانشگاه ها


894
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... اطلاعیه‌ها. زمان ثبت‌نام نقل و انتقال در دانشگاه آزاد ...


357
انتقالی دانشگاه برای فرزندان شهید در دانشگاه ... اخبار آزمون ها و دانشگاه ...


197
زمان آغاز ثبت نام انتقال و مهمانی دانشگاه آزاد / شرایط انتقالی ... دانشگاه‌ها ...


218
دستورالعمل‌ اجرايي نحوه‌ي رفتار و پوشش اسلامي در دانشگاه‏ها . آيين نامه انضباطي ...


199
سهم تولید و اشتغال از هدفمندی یارانه ها ... و تقاضای انتقالی به دانشگاه فنی حرفه ...


995
شرایط انتقال به دانشگاه های تهران دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ... بیمارستان ها.