609
آیین نامه ای به تصویب برسد که بتواند مسایل سینما را در تمام کشور مورد توجه قرار دهد.


353
تعداد تولید فیلم، مخاطبان و تعداد سالن‌های سینما سه پارامتر مهم در این ارزیابی‌ هاست.


319
محمد قاصد اشرفی، رئیس هیات مدیره انجمن سینماداران ایران روز ... کشور نیز از بررسی ...


26
رئیس انجمن سینماداران ... ما به عنوان صنف کارفرما که 50 درصد از سینمای کشور را در اختیار ...


903
سخنگوی انجمن سینماداران ... نیم بهای سینماها در سراسر کشور به مناسبت روز ملی سینما و ...


500
رییس انجمن سینماداران کشور درباره تعطیلی دو روزه کلیه سینماهای کشور خبر داد. صابری افزود در ...


119
رئیس انجمن سینماداران کشور اعلام کرد با توجه به مخالفت‌های نیروی انتظامی برای نمایش ...


24
رئیس انجمن سینماداران کشور با تاکید بر مناسب بودن طرح «سینما سلام» گفت: اگر قرار است امسال ...


764
انجمن سینماداران ایران هشدار داده که به دلیل افزایش ده برابری هزینه های ناشی از حذف یارانه ...


499
محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران ایران و مدیر سینما ... از تعطیلی سینماهای کشور ...


264
محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران ایران و مدیر سینما ... از تعطیلی سینماهای کشور ...


977
را به صورت مختلط ممنوع اعلام کرده بود رئیس انجمن... سینماداران کشور در این باره به خبرنگار ...


698
رییس انجمن سینماداران ایران می گوید لازم است جشنواره فیلم فجر در زمینه تجهیز و بازسازی سالن ...


800
انجمن سینماداران ایران هشدار داده که به دلیل افزایش ده برابری هزینه های ناشی از حذف یارانه ...


665
سخنگوی انجمن سینماداران با یادآوری و تأکید ... های تمام سینماهای کشور از 19 شهریور تا ...


839
وی افزود: قیمت بلیت سینماها در این طرح بصورت شناور و بر اساس موقعیت جغرافیایی و درجه بندی آن ...


434
گیری برسند فرشید موتمنی آذر انجمن سینماداران ایران دو صنف... کنندگان و سینماداران باید از ...


483
محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران کشور اعلام می‌کند: " [با این وضعیت] ...


407
یکی از مشکلات اساسی سینماداران کشور بحث پرداخت هشت ... از طرف انجمن سینماداران بار‌ها در ...


801
رئیس انجمن سینماداران کشور در پی اظهار نظر جانشین فرمانده