347
مسيج اومده رو گوشي كه تَو ... بقول خودش منو از پيله ي ... مقیم ایران در رده انسان با ان ...


599
جمعه هم برادرش از مکه اومده بود ... دارم دو تا کتاب کودک خانواده انسان و ... و در آخر از ...


924
اومده میگه ... در بهترین وضعیت ..انسان شریف ترین و اصیل ... پروانه به راحتي از پيله خارج شد اما ...


959
در کتاب از خوب ... شاید در کسب و کار برای شما هم پیش اومده باشه ... شايد انسان چون از درد ...


864
روزي شخصي كه شاهد خروج پروانه اي از پيله اش بود ... که خوشش اومده ... در زمین انسان های ...


517
روزي شخصي كه شاهد خروج پروانه اي از پيله اش ... در زمین انسان ... براش اومده.از اون ...


699
... اگر شما روزه دار گرامی در این ماه از عسل ... انسان را از پر ... از این اپ خوشتون اومده ...


809
انسان ها از جایی که در ... در بدو جوامعه ما به وجود اومده ... و شايد همچون كرم ابريشم پيله ...


480
اما اين دو فيلم در برخي از ايده ... و تمدن بوجود اومده. ... که توجه انسان رو به روایح ...


578
"ما در غرب از خودمان و از طبیعت ... هال،از انسان شناسان بزرگ دنیا ... زیر این چند سطر اومده .


239
محتا-مرکز حمایت از تراجنسی های ایرانی. سپاس‌ها: 833 632 سپاس گرفته‌شده در 116 ارسال


777
سعي كنيد هميشه پنير رو با گردو مصرف كنيد چرا كه در احاديث اومده ... در انسان ... در يكي از ...


426
آسمون تيره و ابرهاي پايين اومده، حس ... بعد از ظهر هم در راستاي ... انسان يك قطعه از ...


459
آن روز غروب من از نور خالص آسمان بودم هی آوازت داده بودم بيا يک دَم انگار برگشتی،‌ نگاهم کردی


331
چندین هزار سال است که تو مأمور قبض روح انسان ها هستی آیا در ... در يک پيله ... از پيله خارج شد ...


788
من به استناد حرفی که خود آقای حسنی زده و اون "انسان ها را از ... در اومده ... پيله ور شما چند ...


399
پروانه از پيله خارج شد ... سرنوشت انسان ها در این جامعه ... یک روز اومده بود دم در مدرسه که ...


647
با طليعه آفتاب از اتاق جدیدمون که دیگه پنجره هم داشت و البته بازم زنگ تلفنی كه ما رو براي صبح بيدار مي كرد اين بار ديگه تا حدودي با اختلاف ساعتي چین و تهرون كنار اومده بوديم و با توجه به جذابيت ...


197
«احمد عبدالرحيم سايح» استاد عقيده و فلسفه در دانشگاه الأزهر مصر چند روز پيش طي اظهاراتي جنجال برانگيز گفت: "چند همسري" در اسلام و شريعت اسلامي وجود ندارد و اين كار فقط در مورد زنان مطلقه و بيوه ...


167
اما وقتی از جواب دادن طفره رفتم خشمگین شد و در حالی که از ... انسان ها از ... پيله ابريشم ...