181
پروانه از پيله خارج شد ... سرنوشت انسان ها در این جامعه ... یک روز اومده بود دم در مدرسه که ...


824
با طليعه آفتاب از اتاق جدیدمون که دیگه پنجره هم داشت و البته بازم زنگ تلفنی كه ما رو براي صبح ...


16
در قسمتي قرار داره كه از ديد ما مخفي ... بنامش در پناهش پيش اومده تا حالا شبي جايي يا جاده اي ...


795
۸-اولین انسان روی زمین ... تر از هميشه در هفت سين ... نزن، رها شو از پيله خواب نقش يک ...


684
آن روز غروب من از نور خالص آسمان بودم هی آوازت داده بودم بيا يک دَم انگار برگشتی،‌ نگاهم کردی


581
روزي شخصي كه شاهد خروج پروانه اي از پيله اش ... در زمین انسان ... براش اومده.از اون ...


969
این تصویر ثابت می کند درخششی که این روزها از آزمون در ... اما هنوز انسان ... و پيله اى از ...


629
رمان از پيله تا پروانه ، از مهسا تا ... اشتراک در ...


764
پيله بست پروانه ... خدا در بیابان های خالی از انسان نیست خدا در جاده های تنهای ... اسمش تو ...


959
این پایانه 4 کاربرد مختلف داره که در زیر اومده: ... انسان را بزرگ ... از پيله خارج شد ، اما ...


841
آسمون تيره و ابرهاي پايين اومده، حس ... بعد از ظهر هم در راستاي ... انسان يك قطعه از ...


608
عطر ياس از در و ديوار ... مه فضا را به هواي تو در آغوش گرفت آن سوي پيله ي ... وجود انسان و زندگي ...


59
پس راست است ، راست ، که انسان دیگر در ... از كسايي كه اومده بودند ... از پيله خارج ...


782
روزي شخصي كه شاهد خروج پروانه اي از پيله اش بود ... که خوشش اومده ... در زمین انسان های ...


569
پروانه به راحتي از پيله خارج شد ... به یکدیگر در وجود انسان ها ... و پسره هم اومده ...


661
تا انسان را در کنار ... عشقي كه ما پي شيم بي شيله پيله ... من از دختر شما خوشم اومده می خوام ...


187
دنیا بد است به خاطر اینکه انسان در لذات ... تواند پيله اي ... اومده که هدف از خلقت ...


838
وبا عمل بيشتر به احاديثي كه در اين زمينه اومده و ... و در خون انسان ... از كسي در ...


861
... مي كند و در پيله تغيير ... و برا چی اومده چون ... در مورد انسان کمتر از تنها 600 ...


433
چون انسان عشق می ورزد, ... چون نوازش مي كنم ، مي جوشد از شادي در ... تو هم از غصه دور خودت پيله ...