584
چه سیب‌زمینی چه سانتریفیوژ! ... چه سیب زمینی و چه ... به"امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه ...


846
چه سیب‌زمینی چه سانتریفیوژ! ... به"امحا"کردن‌علاقمندند ... و چه دفن سیب‌زمینی. ... به ...


44
... به «امحا»، «تعطیلی» و ... سانتریفیوژ باشد چه سیب‌زمینی . عضو هیات‌رییسه مجلس با ...


316
... گویا بعضی‌ به «امحا»، «تعطیلی» و «برچیدن» خیلی ... با اشاره به دفن 1700 تن سیب‌زمینی ...


123
... اشاره به دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی گفت: گویا بعضی‌ به «امحا»، «تعطیلی» و «برچیدن ... و ...


997
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


979
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


773
... خرید سیب‌زمینی در جهرم و ... سیب زمینی‌های امحا ... اقدام به خرید سیب‌زمینی ...


701
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


847
سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان با اشاره به امحاء هزار و 700 تن سیب ... و 700 تن سیب‌زمینی ...


44
سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان با اشاره به امحاء هزار و 700 تن سیب ... و 700 تن سیب‌زمینی ...


257
سیب زمینی‌های دفن شده استان فارس زوایای بسیاری از نظر ... آخرین اخبار ایران و ...


502
در پی دفن 1700 تن سیب‌زمینی از سوی دولت، برخی از نمایندگان مجلس از پیگیری‌ این موضوع در ...


823
... کسی سیب‌زمینی سالم را امحا نمی‌کند و در ... سیب‌زمینی‌های امحا ... به راه حل دو ...


118
کوکو سیب زمینی و ... کوکو سیب زمینی و گشنیز بنا به ... رقم زد جمع آوری و امحا ۱۱۵ هزار تن ...


883
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


422
امروز چه خبر؟ امروز ... واکنش با تاخیر اداره کل ورزش و جوانان البرز نسبت به ... حد و حدود ...


749
... کشاورزی و چه در ... هم سیب‌زمینی امحا شده و برای ... سیب زمینی به چیپس و ...


511
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


951
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...